Medlemskap i NSFF skjer via film- og fotoklubb

Som film- eller fotointeressert kan du bli med i Norsk Selskap for Fotografi via medlemskap i en film- og/eller fotoklubb som er tilknyttet organisasjonen. Du finner en liste over medlemsklubbene på denne siden.

Hva koster medlemskapet?

  • klubben betaler kr 175,- per medlem per år
  • for ungdomsmedlemmer, til og med det året man fyller 25 år, er årskontingenten kr 75,- 
  • skoleklasser betaler kr. 1000,- for et kollektivt medlemskap per år

Merk at det ikke er tillatt med selektivt medlemskap i NSFF; alle klubbens medlemmer må registreres. Kontingenten betales innen 1. april årlig, fra 2020 blir faktura sendt ut til klubbens kasserer.

Bli medlem nå!

Ta kontakt med registeransvarlig, sekretariat@nsff.no, eller last ned og fyll ut innmeldingsskjemaet (PDF).

Hva får klubben?

Verktøy for klubbdrift: tilgang til et spesialutviklet online medlemsregister med mange nyttige funksjoner for oppfølging av medlemmene, pluss enkelt kursmateriell, idédokument for drift av klubben, samt ikke minst mulighet for erfaringsutveksling og tips mellom de ulike medlemsklubbene via en lukket facebookgruppe.

Kompetanseheving og inspirasjon: via avtaler med dyktige kursholdere, økonomisk støtte til arrangementer, besøk fra merkeambassadører for Sony, Olympus og Pentax, og ikke minst NSFF sin egen Årbok – som sendes ut årlig til samtlige medlemmer.

Svært gunstig utstyrsforsikring, les mer om denne her.

Hvorfor kreves klubbmedlemskap?

NSFF er en organisasjon for fotoklubbene, og vi ønsker derfor at medlemskap i selskapet primært skal gå via en klubb. Du finner en oversikt over våre medlemsklubber på denne siden. Dersom du ikke finner lokale fotoklubber som er medlem i NSFF kan du imidlertid bli med som direktemedlem. Send da din søknad om dette til post@nsff.no. Årskontingent for direktemedlem er pr. 2020 kr 550,- per år.