Internasjonale fotokonkurranser

Ønsker du hjelp til å delta i internasjonale konkurranser?

Nederst på denne siden finner du gode tips vedrørende deltagelse i internasjonale salonger.

Ta gjerne kontakt med leder av Internasjonalt utvalg, Roald Synnevåg (internasjonalt@nsff.no), for ytterligere spørsmål. Benytt også facebookgruppen Internasjonale konkurranser for spørsmål, tips og jubelrop.

FIAP Clubs’ World Cup = VM for klubber

Hvert år arrangerer FIAP en World Cup, eller verdensmesterskap, for fotoklubber. Flere norske klubber har vært med siden konkurransen startet.

 • Bildene leveres inn på fiap.wetransfer.com.
 • 20 bilder, maks to bilder pr. autor.
 • Bildene skal ikke være brukt i World Cup tidligere.

Finn gjeldende invitasjon med ytterligere informasjon i vårt nyhetsarkiv.

Roald Synnevåg, HonENSFF, ENSFF/p, MNSFF, Æresmedlem; HonENFFF, MNFFF/s, NSMiF/d1, EsFIAP, EFIAP-D2, MFIAP, GMPSA, GPSA

Roald Synnevåg, HonENSFF, ENSFF/p, MNSFF, Æresmedlem; HonENFFF, MNFFF/s, NSMiF/d1, EsFIAP, EFIAP-D2, MFIAP, GMPSA, GPSA

Sekretær NSFF, leder internasjonalt utvalg

Ildsjel for systematisk arkivering av norsk amatørfotos historie. Tidligere leder for NSFF; engasjert i NFFF, FIAP og PSA.

sekretar@nsff.no / internasjonalt@nsff.no

Medlem av Bekkalokket fotoklubb

Spesielt fremhevede konkurranser

Internasjonale konkurranser i Skandinavia

 • Nordiskt Fotomesterskap bildespill 2024 – frist 05.02.2024 (NFFF 2024/02)
 • 8th Swedish International Exhibition of Photography 2023 – frist 15.03.2024 (NFFF 2024/05, FIAP 2024/058, GPU L240015)
 • 7th International Digital Exhibition Vision 2024 – frist 10.03.2024 (NFFF 2024/06, FIAP 2024/055, GPU)
 • 14th Arctic Exhibition of Photographic Art 2024 – frist 19.03.2024 (NFFF 2024/12, FIAP, GPU L240028)
 • 10th Swedish International Small Print Exhibition 2024 – frist 19.04.2024 (NFFF 2024/07, FIAP 2024/081, GPU L240019)
 • Nordiskt Fotomesterskap 2024 – frist 15.04.2024 (NFFF 2024/01)
 • 7th Photorama Digital Sweden 2024 (monochrome) – frist 31.05.2024 (NFFF 2024/09, FIAP 2024/082, GPU L240020)
 • Scandinavian International Exhibition of Photography 2024 (Creative) – frist 15.07.2024 (NFFF 2024/10, FIAP 2024/083)
 • Malmö International Exhibition of Photography 2024 (Colour) – frist 31.08.2023 (NFFF 2024/08, FIAP 2024/080, GPU L240022)
 • This is life 2024 – frist 14.08.2024 (NFFF 2024/11, FIAP)
 • 7th Fjord-Bergen International Exhibition of Photography 2024 – frist 29.09.2024 (NFFF 2024/13, FIAP, GPU)
 • Nordisk Fotomesterskap kolleksjon 2024 – frist 15.09.2024 (NFFF 2024/04)
 • 9th Nordic International Digital Circuit 2024 – frist 31.10.2024 (NFFF 2024/04, FIAP, GPU)
  • Malmø, Bergen, Helsinki, København

https://www.nordic.photo/salons/salons-with-nfff-patronage/

Andre internasjonale konkurranser/salonger

Registrering av internasjonale konkurranseresultater

Dersom du vil at dine resultater fra internasjonale konkurranser skal registreres i databasen til NSFF, og dermed kunne telle til plaketter og hederstegn, må du sette inn nødvendige data (tittel, navn på konkurransen, FIAP/PSA patronatnummer, land og premie) i en excel-fil. Denne excelfilen sendes til leder av internasjonalt utvalg (internasjonalt@nsff.no), som kvalitetssikrer og importerer til databasen. Last ned excelarket nedenfor:

Tips for internasjonal konkurranseaktivitet

Nedenfor finner du en rekke tips vedrørende deltagelse i internasjonale salonger, skrevet av tidl. leder for Internasjonalt utvalg Terje Kolbeinsen.

Hvordan delta i internasjonale konkurranser

Deltagelse i internasjonale fotokonkurranser er en spennende utfordring hvor bildene dine blir målt mot fotografer fra alle verdensdeler. Det arrangeres årlig hundrevis av konkurranser (salonger) som er åpne for deltagere for både amatører og profesjonelle fotografer.

De aller fleste av disse salongene forholder seg til regelverk utformet av FIAP (Federation Internationale de l’Art Photographique) og/eller PSA (Photographic Society of America). I tillegg kan det være salonger som arrangeres av GPU – Global Photographic Union.

De tre store internasjonale fotoorganisasjonene FIAP, PSA og GPU gir sin «godkjennelse» (patronage/recognition) til internasjonale salongerer etter nærmere bestemmelser. Dette kan på mange måter ses på som en anerkjennelse og kvalitetssikring som garanterer for seriøsitet.

Det kreves ikke medlemskap i fotoklubber eller forbund for å delta, men for å benytte de poeng som aksepter og medaljer gir til å vinne nasjonale og internasjonale hederstegn må du være medlem i NSFF gjennom fotoklubb eller som direktemedlem. Det skal ikke så mange poeng til før en har en bronseplakett fra NSFF innen rekkevidde (se Plaketter). Og med økende poengsummer, også hederstegn fra det internasjonale fotoforbundet FIAP (se FIAP hederstegn).

PSA og GPU har også sine egne systemer med stjerner og utmerkelser. Disse finnes det mer informasjon om på de respektive nettstedene. PSA har i tillegg stjerner i en rekke klasser som Natur, Fotojournalistikk, Reise og så videre. Dette er viktig å ha med seg fra starten dersom en ønsker å samle disse hederstegnene også. Å registrere dette fortløpende er viktig! Å gjøre det etterpå er litt av en detektivjobb for å finne frem til de korrekte klassene.

Jeg skal komme tilbake til dette litt senere.

Få bildene ut av harddisken og ut i verden!

Finne salongene

For å kunne delta er det en forutsetning at en finner frem til salongene. For den som starter opp er det kanskje greit å begynne med FIAPs salonger, som er stort sett greie å forholde seg til. På FIAPs nettsider finnes en til enhver tid oppdatert liste over internasjonale salonger: FIAP-salonger.

For den viderekomne finnes det informasjon om PSA sine salonger her: PSA salonger, og over GPUs salonger her: GPU salonger.

De aller fleste salongene er nå heldigitale slik at det er forholdsvis enkelt å sende inn. Men vær oppmerksom på reglene til hederstegnene fra FIAP. Her må du sjekke hvor mange prosent som skal være antatt i papirklasser for at reglene skal oppfylles. Og papir må fortsatt sendes med god gammeldags post.

Gjør det til en fast regel å sette deg inn i betegnelser oppgitt på sidene fra FIAP, PSA og GPU, dette letter arbeidet for deg underveis. Noen av disse begrepene vil jeg forklare nærmere i denne artikkelen.

Closing date

Dette er rett og slett innleveringsfrist. Bilder må være fremme innen denne fristen. Du må selv beregne god nok tid, og hvis du skal delta i en papirklasse – husk at sendetid til Australia eller Østen fort kan være både to og tre uker. Send i god tid!

Section
Her snakker vi om de forskjellige klassene i konkurransen. Det kan være sort/hvit, generell, tema som Nude, Light, Seascape, Nature, Photo travel osv osv.

De aller fleste konkurransene er nå digitale, men det er en fremvekst av papirklasser igjen. FIAP har også satt en ny regel som sier at en viss prosent skal være i papir av de antatte for å få hederstegn.

Number of works
Det mest brukte er 4 bilder i hver klasse. Imidlertid kan du støte på salonger der det er tillatt bare med ett, eller at de ønsker en portfolio på for eksempel 6 til 10 bilder.

Hvis du sender inn bilder i papirklasser må du være nøye med print og kvalitet. Husk at dette er noe av meningen. Bildet skal bedømmes fra fødsel til presentasjon. Bruk derfor OK papir, grei printer og print opp mot den maksimalt tillatte størrelsen. Som oftest vil et bilde på tillatt størrelse merke seg bedre ut enn et som er for lite.

Tittel
Alle bilder skal ha en tittel. Velg deg en som korresponderer med det du oppfatter av bildet ditt. Og behold denne tittelen på bildet videre. Det er viktig at du har kontroll på dette ettersom bildetittel er sentral når du skal søke om hederstegn senere.
File names
De aller fleste salongene har nå digital automatisk merking av bildene. Dvs at du kommer inn i entry formen, velger bilde fra disken din, skriver inn navn og laster opp.

Når det gjelder papirbilder skal de føres inn i en entry form. Regler i hver enkelt konkurranse. Og de skal merkes på baksiden. Høyre øvre side sett bakenfra. Merk med navn, adresse, bildetittel og seksjon/bildenr. Denne merkingen skal være identisk med den entry formen du har fylt ut. Sjekk dette.

Entry Fee
Det er som oftes en avgift å betale for å delta. Arrangørene trenger å dekke kostnade sine og i en rekke salonger får du en papirkatalog tilbake med masse flotte bilder som alene gjør rett og skjel for entry feen.

De fleste salongene tar betaling via PayPal så dette er noe du raskest mulig bare skal orientere deg om. Entry fee er som regel fra 20 – 50 € alt etter antall seksjoner.

Noen få salonger forlanger imidlertid penger vedlagt (enclosed in cash) så det kan være greit å sjekke disse slik at en får anløpt posten og hentet noen $ eller €.

Sending
Hvis du skal delta i papirsalonger er det viktig at du pakker bildene i en stiv konvolutt. Bruk gjerne en standard konvolutt, litt robust, med en papplate på begge sider av bildene. Pakk så kompakt du kan. Posten tar gjerne voksne priser for utradisjonelle formater sendt ut til verden.

Alle slike forsendelser må ha følgende etiketter på seg: Adresse, en med teksten «A-prioritarie» oppe ved frimerkene og en i nedre del av konvolutten med avsender + følgende tekst: «Photographic material. No commercial value». Det finnes også spesielle grønne tolletiketter på posten. Jeg har aldri brukt dem og heller aldri hatt noen problemer med post som har kommet bort.

Report card
Rapportkortet kommer som regel på mail. Noen få salonger sender enda pr post.

Her vil det fremgå om du har fått awards (premier som gull, sølv, bronse eller Hederlig omtale), det vil også fremkomme om du har fått noen antatte. Noen salonger oppgir også poeng på bildene med minimum, acceptance verdi og maksimum. Dette vil være et mål for deg om hvordan juryen har oppfattet bildet ditt.

Catalog
Alle som deltar i salonger vil motta en katalog. Noen sender ut CD. De mest attraktive sender flotte papirkataloger. Disse varierer noe i kvalitet fra de enkle til de mest fantastiske bildebøkene.

Ferden videre og hjelp hos andre

Om du ikke får noen aksepter på bildene dine i begynnelsen – ikke gi opp! Hvis du selv mener de er gode så fortsett i alle fall å sende dem inn i noen flere før du vraker. Bilder som innimellom bare har slengt til seg en aksept i ny og ne, hanker plutselig inn en gullmedalje!

Jeg anbefaler deg å prøve deg frem, spør dem som har deltatt en stund, kanskje dere har en konkurransegruppe i klubben som hjelper hverandre.

Du finner også info på våre facebookgrupper for internasjonale konkurranser og nasjonale konkurranser:

LYKKE TIL MED DELTAGELSE I INTERNASJONALE SALONGER !