Hederstegn

NSFF Hederstegn

NSFFs hederstegn gis for fotografisk virksomhet og/eller arbeidsinnsats.

aeresmedlem

Regler og krav for hederstegn

 • Kandidaten må være medlem i NSFF eller tilsluttet NSFF gjennom en medlemsklubb, og ha vært det sammenhengende de siste tre år før søknad om hederstegn leveres (gjelder ikke Æresmedlem).
 • NSFFs medlemsklubber og direktemedlemmer, samt medlemsklubbenes medlemmer, kan søke om hederstegn. Bortsett fra for Æresmedlem kan kandidaten selv søke.
 • Hederstegn blir tildelt en gang i året. Gjerne på et landsmøte, nasjonalt film- og fototreff, eller et klubbjubileumsarrangement. Hederstegn blir utdelt av regionkontakt eller styremedlem i NSFF.
 • Den som tildeles hederstegn mottar jakkenål og diplom for alt opp til ENSFF-Platina. For ENSFF-D1/D2/D3 mottar man pokal og diplom.
 • NSFFs hederstegn er nasjonale og kan ikke benyttes internasjonalt. Selv om de fleste land har sine nasjonale hederstegn, er det kun FIAP (Fédération Internationale de l’Art Photographique) og PSA (Photographic Society of America) som er internasjonalt anerkjent.
 • Søknad gjøres på eget søknadsskjema (doc).
 • Søknadsfristen for EsNSFF er 31. januar hvert år. ANSFF og ENSFF tildeles automatisk når poengsummene er oppnådd.
 • Søknad sendes leder@nsff.no.
 • Hederstegn er definert i vedtektene under Hederstegn. Fullstendige regler og krav finnes i Landsmøtevedtak av 11. mai 2002.

ANSFF – Artist Norsk Selskap For Fotografi

Tildeles for fremragende nasjonal fotoaktivitet. For tildeling kreves minimum 200 poeng etter følgende skala:

Norgesmesterskap i foto:
– Gullmedalje 20 poeng
– Sølvmedalje 15 poeng
– Bronsemedalje 10 poeng
– Diplom/hederlig omtale 7 poeng
– Antatt 5 poeng

Nasjonale konkurranser med NSFF godkjenning:
– Gullmedalje 10 poeng
– Sølvmedalje 7 poeng
– Bronsemedalje 5 poeng
– Diplom/hederlig omtale 3 poeng
– Antatt 2 poeng

ENSFF – Eksellense Norsk Selskap For Fotografi

I tillegg til poeng i norgesmesterskap og nasjonale konkurranser får du poeng i internasjonale konkurranser etter følgende skala:

Internasjonale konkurranser med NSFF, NFFF, FIAP, PSA, GPU godkjenning:
– Gullmedalje 20 poeng
– Sølvmedalje 15 poeng
– Bronsemedalje 10 poeng
– Diplom/hederlig omtale 7 poeng
– Antatt 5 poeng

I tillegg vil deltakelse på et landslag gi samme poeng som internasjonale konkurranser. Alle bilder som er med på landslaget regnes som antatt, men kan få mer poeng hvis man blir premiert.

Tildeles for fremragende nasjonal og internasjonal fotoaktivitet. Tildeles etter at kravet ENSFF er oppfylt, og etter ANSFF er tildelt.

For tildeling kreves:

 1. Minimum 1.000 poeng sammenlagt nasjonalt og internasjonalt.
 2. 3 titler som er premiert i nasjonale NSFF godkjente konkurranser.
 3. 3 premierte titler i internasjonale konkurranser med NSFF, NFFF, FIAP, PSA, GPU godkjenning.
 4. 50 titler

ENSFF-Bronse – Eksellense Norsk Selskap For Fotografi

Tildeles for fremragende nasjonal og internasjonal fotoaktivitet. Tildeles etter at kravet ENSFF-Bronse er oppfylt, og minimum et år etter ENSFF er tildelt.

For tildeling kreves:

 1. Minimum 2.000 poeng sammenlagt nasjonalt og internasjonalt.
 2. 4 nye titler som er premiert i nasjonale NSFF godkjente konkurranser, til sammen 7 titler med premiering.
 3. 4 nye premierte titler i internasjonale konkurranser med NSFF, NFFF, FIAP, PSA, GPU godkjenning, til sammen 7 titler med premiering
 4. 75 nye titler, til sammen 125 titler

ENSFF-Sølv – Eksellense Norsk Selskap For Fotografi

Tildeles for fremragende nasjonal og internasjonal fotoaktivitet. Tildeles etter at kravet ENSFF-Sølv er oppfylt, og minimum et år etter ENSFF-Bronse er tildelt.

For tildeling kreves:

 1. Minimum 5.000 poeng sammenlagt nasjonalt og internasjonalt.
 2. 5 nye titler som er premiert i nasjonale NSFF godkjente konkurranser, til sammen 12 titler med premiering.
 3. 5 nye premierte titler i internasjonale konkurranser med NSFF, NFFF, FIAP, PSA, GPU godkjenning, til sammen 12 titler med premiering
 4. 100 nye titler, til sammen 225 titler

ENSFF-Gull – Eksellense Norsk Selskap For Fotografi

Tildeles for fremragende nasjonal og internasjonal fotoaktivitet. Tildeles etter at kravet ENSFF-Gull er oppfylt, og minimum et år etter ENSFF-Sølv er tildelt.

For tildeling kreves:

 1. Minimum 10.000 poeng sammenlagt nasjonalt og internasjonalt.
 2. 6 nye titler som er premiert i nasjonale NSFF godkjente konkurranser, til sammen 18 titler med premiering.
 3. 6 nye premierte titler i internasjonale konkurranser med NSFF, NFFF, FIAP, PSA, GPU godkjenning, til sammen 18 titler med premiering
 4. 125 nye titler, til sammen 350 titler

ENSFF-Platina – Eksellense Norsk Selskap For Fotografi

Tildeles for fremragende nasjonal og internasjonal fotoaktivitet. Tildeles etter at kravet ENSFF-Platina er oppfylt, og minimum et år etter ENSFF-Gull er tildelt.

For tildeling kreves:

 1. Minimum 20.000 poeng sammenlagt nasjonalt og internasjonalt.
 2. 7 nye titler som er premiert i nasjonale NSFF godkjente konkurranser, til sammen 25 titler med premiering.
 3. 7 nye premierte titler i internasjonale konkurranser med NSFF, NFFF, FIAP, PSA, GPU godkjenning, til sammen 25 titler med premiering
 4. 150 nye titler, til sammen 500 titler

ENSFF-Diamond 1 – Eksellense Norsk Selskap For Fotografi

Pokal

Tildeles for fremragende nasjonal og internasjonal fotoaktivitet. Tildeles etter at kravet til ENSFF-D1 er oppfylt, og minimum et år etter ENSFF-Platina er tildelt.

For tildeling kreves:

 1. Minimum 30.000 poeng sammenlagt nasjonalt og internasjonalt.
 2. 20 nye titler som er premiert i nasjonale NSFF godkjente konkurranser, til sammen 45 titler
 3. 20 nye antatte eller premierte titler i NFFF godkjente konkurranser
 4. 20 nye premierte titler i internasjonale konkurranser med NSFF, NFFF, FIAP, PSA, GPU godkjenning, til sammen 45 titler med premiering
 5. 200 nye titler, til sammen 700 titler

ENSFF-Diamond 2 – Eksellense Norsk Selskap For Fotografi

Pokal

Tildeles for fremragende nasjonal og internasjonal fotoaktivitet. Tildeles etter at kravet til ENSFF-D2 er oppfylt, og minimum et år etter ENSFF-D1 er tildelt.

For tildeling kreves:

 1. Minimum 40.000 poeng sammenlagt nasjonalt og internasjonalt.
 2. 30 nye titler som er premiert i nasjonale NSFF godkjente konkurranser, til sammen 75 titler
 3. 30 nye antatte eller premierte titler i NFFF godkjente konkurranser, til sammen 50 titler
 4. 30 nye premierte titler i internasjonale konkurranser med NSFF, NFFF, FIAP, PSA, GPU godkjenning, til sammen 75 titler med premiering
 5. 400 nye titler, til sammen 1100 titler

ENSFF-Diamond 3 – Eksellense Norsk Selskap For Fotografi

Pokal

Tildeles for fremragende nasjonal og internasjonal fotoaktivitet. Tildeles etter at kravet til ENSFF-D3 er oppfylt, og minimum et år etter ENSFF-D2 er tildelt.

For tildeling kreves:

 1. Minimum 50.000 poeng sammenlagt nasjonalt og internasjonalt.
 2. 50 nye titler som er premiert i nasjonale NSFF godkjente konkurranser, til sammen 125 titler
 3. 50 nye antatte eller premierte titler i NFFF godkjente konkurranser, til sammen 100 titler
 4. 50 nye premierte titler i internasjonale konkurranser med NSFF, NFFF, FIAP, PSA, GPU godkjenning, til sammen 125 titler med premiering
 5. 800 nye titler, til sammen 1900 titler

Tabell over krav til de ulike hederstegn:

Hederstegn Poeng nasjonalt og Internasjonalt Antall nye premierte titler med nasjonal NSFF godkjenning Antall nye antatte og premierte titler med NFFF godkjenning Nye premierte titler i internasjonale konkurranser Antall ulike nye titler
ANSFF 200        
ENSFF 1.000 3   3 50
ENSFF-B 2.000 4 (7)   4 (7) 75 (125)
ENSFF-S 5.000 5 (12)   5 (12) 100 (225)
ENSFF-G 10.000 6 (18)   6 (18) 125 (350)
ENSFF-P 20.000 7 (25)   7 (25) 150 (500)
ENSFF-D1 30.000 20 (45) 20 20 (45) 200 (700)
ENSFF-D2 40.000 30 (75) 30 (50) 30 (75) 400 (1100)
ENSFF-D3 50.000 50 (125) 50 (100) 50 (125) 800 (1900)

MNSFF – Master of photography Norsk Selskap For Fotografi

Tildeles når en har oppnådd ENSFF-B og EFIAP-B, samt en portfolio på10 fotografier.

Søknaden skal inneholde en bildeportfolio med 10 bilder med et sammenhengende tema for vurdering av en komité. Det legges vekt på en sammenhengende presentasjon. Avgjøres med simpelt flertall i komiteen. Det vedlegges en tekst som forteller noe om temaet.

Når søknaden er godkjent skal de 10 bildene ettersendes som papirbilder i A3 format, samt med høyoppløselige filer. Portfolioen inngår i NSFF sitt bildearkiv. Papirbildene vil bli oppbevart på statsarkivet.

Det skal gå minimum et år mellom søknad om MNSFF og ENSFF-B/EFIAP-B.

Søknaden om MNSFF avgjøres til slutt av styret ved simpelt flertall.

EsNSFF – Eksellense Service Norsk Selskap For Fotografi

Tildeles for utmerket administrativ tjeneste. For tildeling kreves minimum 200 poeng etter følgende skala:

NSFF Styret:
– Leder 30 poeng
– Alle andre styreverv 20 poeng

Klubbstyre:
– Leder 20 poeng
– Styremedlem (alle verv) 10 poeng
– Varamedlem 5 poeng

NSFF Tillitsvalgt:
– Leder av et utvalg 20 poeng
– Utvalgsmedlem (alle verv) 10 poeng
– FIAP Liaison 20 poeng
– Valgkomité 20 poeng
– Valgkomitémedlem 20 poeng

Funksjonsoppgaver tildelt av Styret:
– Regionskontakt 20 poeng
– Webmaster 20 poeng
– Magasinredaktør 20 poeng
– Webredaktør 20 poeng

Kandidater som har gjort en stor innsats for uten å inneha formelle verv, vil ved tildeling av ESNSFF bli godskrevet poeng etter styrets skjønn. Innsats som vil bli skjønnsmessig vurdert er blant annet foredrag, kurs, skriving og oversettelse av artikler/bøker.

HonENSFF – Honorær Eksellense Norsk Selskap For Fotografi


Tildeles den som tidligere har blitt tildelt: ANSFF, ENSFF og EsNSFF.

Æresmedlem

Æresmedlem

Den som blir utnevnt til Æresmedlem må ha gjort en betydelig innsats for NSFF og/eller norsk fotografi og fotomiljø gjennom mange år.

Hovedstyret avgjør hvem som skal utnevnes til Æresmedlem. Ved tildeling skal det legges ved en redegjørelse. Et avslag på søknad skal ikke begrunnes. Æresmedlem er fritatt for kontingent. Æresmedlem bør tidligere være tildelt EsNSFF.

NSFF Bordvimpel gis til HonENSFF og Æresmedlem.
NB! ANSFF, ENSFF og HonENSFF tildeles når kriteriene er oppnådd.