PSA – Photographic Society of America

PSA logoPhotographic Society of America ble stiftet i 1934 og er en internasjonal organisasjon for alle som er interessert i fotografi. Foreningen er for både for hobbyfotografer, ivrige amatører og profesjonelle fotografer. NSFF er ikke medlem av organisasjonen, men en rekke av våre medlemmer har valgt å tegne personlig medlemskap.

Foreningen har tilbud rettet direkte mot enkeltmedlemmer, men også tilbud mot fotoklubber og nasjonale forbund. Noen stikkord:

 • Medlemmer fra 70 land. USA dominerer med tall på medlemmer, men når det gjelder aktiviteter knyttet til konkurranser og hederstegn er det mer jevnt fordelt.
 • Godkjenner fotokonkurranser, «PSA-Recognized Exhibitions». De fleste PSA-konkurranser er også FIAP-konkurranser og omvendt.
 • Arrangerer selv konkurranser for forbund, klubber og enkeltpersoner.
 • Medlemsblad, månedlig.
 • Opplæringstilbud. Bildevurdering, studiegrupper, mentortilbud, online kurs (gratis), konsulenttjenester.
 • Bildegallerier der medlemmer kan legge inn bilder.
 • Årlig medlemskonferanse. Denne holdes utelukkende i USA.
 • Hederstegn for foto (per divisjon og samlet).
 • Hederstegn for administrativ aktivitet o.l.
 • Mye av informasjonen ligger fritt tilgjengelig på www.psa-photo.org
 • Medlemskap koster (per august ’19) 400 kr/år med PDF medlemsblad, eller 800 kr/år inkludert papirutgaven av månedsbladet tilsendt i post. Rabatter for 3-års medlemskap og for ungdom under 18.
Roald Synnevåg, HonENSFF, ENSFF/p, MNSFF, Æresmedlem; HonENFFF, MNFFF/s, NSMiF/d1, EsFIAP, EFIAP-D2, MFIAP, GMPSA, GPSA

Roald Synnevåg, HonENSFF, ENSFF/p, MNSFF, Æresmedlem; HonENFFF, MNFFF/s, NSMiF/d1, EsFIAP, EFIAP-D2, MFIAP, GMPSA, GPSA

Sekretær NSFF, leder internasjonalt utvalg

Ildsjel for systematisk arkivering av norsk amatørfotos historie. Tidligere leder for NSFF; engasjert i NFFF, FIAP og PSA.

sekretar@nsff.no / internasjonalt@nsff.no

Medlem av Bekkalokket fotoklubb

Medlemskapspriser PSA 2019

Medlemskapspriser PSA 2019

Studiegrupper

Fem av de seks PSA-divisjonene har egne studiegrupper, som består av små grupper av PSA-medlemmer som gir kommentarer til hverandres bilder. Hver gruppe har egne regler og leder. Informasjon om de forskjellige studiegrupper finner du her:

PSA-hederstegn per divisjon

PSA har delt inn og organsiert virksomheten sin inn i 6 divisjoner: Projeksjon, Natur, Fotojournalistikk, Reisefoto, Print og 3D-foto. PSA-konkurransene er inndelt i klasser i samsvar med disse divisjonene. Projeksjon er videre delt i farge og mono, mens Print er delt i fire; store og små farge– og monoprint. Det er laget definisjoner av hva som menes med de ulike «bildetyper». For noen av divisjonene er det restriksjoner på hva som er tillatt av billedbehandling.

Hederstegn oppnås i form av diplomer/sertifikater i den enkelte divisjon. En enkel søknad (lister over antatte og titler), sendes per post direkte til den enkelte PSA-divisjon. Det er ingen søknadsfrist, og søknadene behandles fortløpende. Behandlingstiden varierer og kan værer opptil et par måneder.

Søknadsgebyret er ca 50 kroner per «stjerne». Første stjerne kan tildeles basert på resultater oppnådd før PSA-medlemskap, for øvrig forutsettes medlemskap. Medlemskap kan tilbakedateres inntil 2 år. Det er ikke noe krav om noe tid mellom hederstegn. For eksempel kan 3 stjerner søkes direkte – man får da 3 diplomer/sertifikater, og søknadsgebyret er kr 150.

Kravene er knyttet kun til antall antatte og antall titler, ikke antall land osv. Den enkelte divisjon opererer hver for seg. Hvis et bilde har fått antatt i ulike divisjoner, for eksempel projeksjon i en konkurranse og reisefoto i en annen, har man oppnådd både en tittel og en antatt i hver av divisjonene.

Kriterier

1 star

2 stars

3 stars

4 stars

5 stars

Galaxy 1 – 5

Galaxy 6 – 10

Diamond 1-10

Antatte

18

36

72

144

288

+ 25×3

+ 50×3

+50/75×6

Titler

6

12

24

48

96

+ 25

+50

+50/75

Det er nok trinn til de fleste i denne stigen fra «1 Star» med 18 antatte og 6 titler, til «10 Diamonds» som krever 4863 antatte og 1046 titler.

PSA-hederstegn samlet

PSA tildeler også hederstegn og hederstittel for sammenlagte resultater på tvers av divisjonene. Søknaden sendes inn elektronisk og bygger på sum antatte i form av diplomer / sertifikater som på forhånd er tildelt av de enkelte divisjonene. Det er ikke gebyr for disse søknadene. Det er heller ikke søknadsfrist for disse søknadene, og de behandles i løpet av dager / uker. Hederstegn / tittel gjelder fra de er tildelt, mens overrekkelse skjer på årskonferansen. Kriterier:

 • PROFICIENCY (PPSA): 288 antatte
 • EXCELLENCE (EPSA): 700 antatte
 • MASTER (MPSA): 1500 antatte
 • GRAND MASTER (GMPSA): 3000 antatte
 • BPSA: Bronse portfolio skal inneholde 15 bilder (Nivå 1)
 • SPSA: Sølv portfolio skal inneholde 15 bilder (Nivå 2)
 • GPSA: Gull portfolio skal inneholde 20 bilder (Nivå 3)

Portfolioene / bildeseriene skal ikke ha vært brukt før i noen sammenheng. Det skal følge en skriftlig begrunnelse sammen med bildene.