Verdisakforsikring – «tabbeforsikring» – for kamerautstyr

NSFF har inngått avtale med If Skadeforsikring om en (kollektiv) kamera-/verdiforsikring.
Dette er en unik forsikring KUN for NSFF-medlemmer. Merk at den er mer omfattende enn en regulær innboforsikring! Så sant man ikke opptrer uansvarlig er denne som en «tabbeforsikring» å regne og dekker alt av skade på utstyr.

Generelt om vilkårene:

 • Gjelder hele verden
 • Gjelder tyveri, skadeverk, brann, vannskade, naturskade, «annen plutselig skade», indre skade, glass/LCD
 • Egenandel: 1500,-
 • Ved skade/tap må medlemmet kontakte NSFF for å få skadeskjema, som sendes utfylt tilbake til NSFF (PDF)

Sikring mot tyveri

For forsikret utstyr som tas med på reiser gjelder følgende:

 • Forsikret utstyr skal bæres med eller oppbevares på låst hotellrom, lugar etc.
 • Nøkler må oppbevares utilgjengelig for uvedkommende.
 • Forsikret utstyr skal, når kjøretøy, campingvogn eller båt forlates, oppbevares slik at det ikke er synlig fra utsiden.

Pris

Prisen er delt i seks kategorier, basert på verdien:

 • Inntil 50.000 kroner: kr. 1180,-/år
 • Inntil 100.000 kroner: kr. 2370,-/år
 • Inntil 200.000 kroner: kr. 4740,-/år
 • Inntil 300.000 kroner: kr. 7100,-/år
 • Inntil 400.000 kroner: kr. 9650,-/år
 • Inntil 500.000 kroner: kr. 10720,-/år

Prisen blir regulert årlig. Siste justering gjeldende fra 4. september 2023.

For å tegne forsikringen, må du sende en e-post til forsikring@nsff.no (ikke til If Skadeforsikring). Husk å sende med opplysning om: Medlemsnummer, navn, e-postadresse, foto-/ filmklubb og hvilken avtalegruppe som ønskes. Dere registrerer utstyret selv og skal ikke sende inn dette. NSFF bekrefter ved å sende tilbake vilkårene, forsikringssertifikat og en faktura (årlig innbetaling).

Ofte stilte spørsmål
Seksjonen nedenfor inneholder svar på noen av de spørsmål som oftest er blitt stilt i forbindelse med denne forsikringsavtalen.
Hvordan tegner jeg forsikring?
Forsikringen bestilles via NSFF ( forsikring@nsff.no) og ikke direkte fra IF. NSFF holder oversikt over hvem som har bestilt, hvilken forsikring som er bestilt og om den som bestiller er medlem.
Hvordan melde inn tap/skade?
Skade skal meldes til NSFF (forsikring@nsff.no), og du vil få tilsendt et skademeldingsskjema. Dette skal returneres til NSFF, som så sender det videre til IF med bekreftelse på medlemskap og forsikring.
Vedrørende vilkårstekst
Svar fra IF:
Vi arbeider kontinuerlig med å forbedre teksten i vilkårene våre for å gjøre de mer forståelig for «meningmann». Samtidig har vi i flg. forsikringsavtaleloven strenge krav om informasjonsplikt. Det foreligger dessverre ikke pr. nå andre vilkårstekster for «Verdisak» enn det dere har fått tilsendt.

(se tekst lenger oppe)

Om studioutstyr
IF: Det er fullt mulig å forsikre studioutstyr som kun står på en fast adresse under denne forsikringen, men det er en forholdsmessig «dyr» løsning fremfor å forsikre dette som eiendeler på en bestemt adresse. Det enkelte medlem anbefales å ta kontakt med sitt forsikringsselskap for tilbud på utstyr som befinner seg kun på bestemt adresse.

Definisjonen av studioutstyr er «vid», vi har sagt at alt tilhørende utstyr er dekket under forsikringen, men henviser til svaret over for utstyr oppbevart på fast adresse.

Kommentar fra NSFF: Svaret er dekkende dersom du *kun* skal forsikre studioutstyr, men har du mye fotoutstyr utenom som skal forsikres, vil det sannsynligvis bli billigst å forsikre alt på samme avtalen.

Forsikring av klubbutstyr
IF: Klubber kan ha egen forsikring (innenfor beløpsgrensen) på lik linje med enkeltmedlemmer.
Droner
IF: Droner/dronekamera er ikke omfattet.
Gammelt fotoutstyr
IF: Gammelt utstyr kan defineres som et samleobjekt og vil gjøres opp med omsetningsverdi. I slike tilfeller vil vi i samråd med eier av utstyret finne reell verdi.
Flytting av avtale
IF: Hvis medlemmer har en tilsvarende forsikring i sin private forsikringsavtale og ønsker å flytte denne til NSFF-avtalen gjelder regelen om 1 måneds oppsigelsestid – likt alle andre forsikringer.
Utstyr i bil
IF: Hensikten med denne teksten er at utstyr ikke skal ligge synlig i parkert bil. Har man ikke lukket bagasjerom har man i en stasjonsvogn/SUV mulighet til trekk over bagasjerommet som vil hindre innsyn.
Kjøp av brukt utstyr
Mange kjøper brukt via finn.no, foto.no, Facebook og lignende sider. Kvitteringer (originale) blir det ofte så som så med. For å bekrefte eierskap av dette utstyret ved evt. skade-/tapssak; hvordan kan dette dokumenteres?

IF: Det skal kunne dokumenteres at man faktisk eier utstyret. I tilfelle som nevnt her vi jeg anbefale å skrive ut annonsen som et bilag, eventuelt ta bilde av annonsen og kommunikasjonen i forkant av handelen.

Innkjøp fra utlandet
Ved kjøp av utstyr fra utlandet (ofte brukt) oppgis ofte «gave» og et lavt verdibeløp på tolldeklarasjonen – og dermed blir ikke dette fortollet. Noen opplever også å få tilsendt (brukt) fotoutstyr fra forhandler i USA med riktig verdi på deklarasjon, men som allikevel «blåser gjennom» tollen. Iflg. vilkårene vil da IF kun beregne max-grense for ufortollet gods, som per i dag er kr. 350,-. Er dette riktig?

IF: Vi er nødt til å forholde oss til norsk lov og vil ha vår rett til å benytte begrensningen på kr 350,- dersom brukt utstyr kjøpt i utlandet ikke er fortollet. Uansett anbefaler jeg at deklarasjonen oppbevares som en dokumentasjon for utstyrets kjøpesum.

Gjelder forsikringen både tap av fotoutstyr og skade?
IF: Ja. Men – obs! – kun dersom du ikke har opptrådt uforsvarlig.
Skal jeg sende detaljert oversikt over utstyret til NSFF?
IF: Nei. Men det er lurt at du selv har en egen oversikt – med serienummer på hver enkelt gjenstand.
Hvordan blir verditapet utregnet?
IF: For å finne restverdien av gammel gjenstand vil regnestykket være: Nypris, x antall gjenstående leveår, delt på leveår x verdiøkning på 40%.

Dersom regnestykket blir en pris høyere enn nypris, utbetales nypris. (Minus egenandel, selvfølgelig.)