Spørsmål vedrørende medlems- og konkurranseregister

Medlems- og konkurransesystemet kan noen ganger gi feilmeldinger eller ikke fungere slik du hadde forventet. Vi får av og til henvendelser om dette på facebookgruppa vår, men der er det ingen garanti for at noen i styret fanger opp meldingen.

Opplever du problemer?

  1. Hvis du opplever feil eller problemer med medlems- og konkurranseregisteret er første trinn å sjekke siden du står på nå. Scroll ned for aktuelle problemer.
  2. Dersom du ikke finner ditt problemstilling her, skal du melde fra til en i ditt eget klubbstyre. I mange tilfeller er det misforståelser ved bruk av tjenesten, såkalte brukerfeil, som kjapt kan avklares med en prat med noen som kjenner systemet.
  3. Dersom feilen vedvarer også etter dette kan man kontakte sekretariatsleder på e-post sekretariat@nsff.no. For at saken da skal kunne løses raskest mulig er det viktig å forklare nøye opplevelsen av feil, hva dere gjorde da feilen oppsto og gjerne med et skjermbilde av feilmelding. Dette gjør det mye enklere å feilsøke.

Kjente problemer

Betalingsfeil, vårrunden av NM i foto 2021:

Årsaken til at enkelte ikke får betalt er at nøkkelen for å begrense dobbel betaling er satt noe strengt. Dette betyr at de som forsøker flere ganger etter hverandre hvis de ikke når igjennom på første forsøk, blir sperret ved raske påfølgende forsøk. Får dere ikke betalt, vent en stund før dere prøver igjen. Vi har nå åpnet nøkkelen, slik at den begrensningen ikke er der lenger.