Spørsmål vedrørende medlems- og konkurranseregister

Medlems- og konkurransesystemet kan noen ganger gi feilmeldinger eller ikke fungere slik du hadde forventet. Vi får av og til henvendelser om dette på facebookgruppa vår, men der er det ingen garanti for at noen i styret fanger opp meldingen.

Opplever du problemer?

  1. Hvis du opplever feil eller problemer med medlems- og konkurranseregisteret er første trinn å sjekke siden du står på nå. Scroll ned for aktuelle problemer.
  1. Dersom du ikke finner din problemstilling her, skal du melde fra til en i ditt eget klubbstyre. I mange tilfeller er det misforståelser ved bruk av tjenesten, såkalte brukerfeil, som kjapt kan avklares med en prat med noen som kjenner systemet.
  1. Dersom feilen vedvarer også etter dette kan man kontakte support@rubic.no for feil i medlemsregisteret og ting som haster. For at saken da skal kunne løses raskest mulig er det viktig å forklare nøye opplevelsen av feil, hva dere gjorde da feilen oppsto og gjerne med et skjermbilde av feilmelding. Dette gjør det mye enklere å feilsøke. For spørsmål av mer generell karakter kan sekretariatsleder kontaktes på sekretariat@nsff.no

Kjente problemer

Betalingsproblemer i forbindelse med NM i foto, vårrunden 2022

24. mars 2022: Nå er listene for deltagelse i NM og betalinger gått igjennom. Det er åtte stk. som ikke har levert bilder, selv om det er betalt; disse åtte er nå sendt til kreditering.
21. mars 2022: Alle som har betalt for mye er nå kreditert. Pengene vil være tilbake på konto i løpet av 2–3 dager. Det jobbes videre med de som har betalt men ikke fått levert.
17. mars 2022: Vi har en dialog med vår leverandør av betalingstjenester for å tilbakebetale pengene for de som har betalt flere ganger for deltagelse i NM. Det kontrolleres også opp mot deltagerlisten for innlevering til konkurranse, for å avdekke medlemmer som har betalt, men ikke fått levert bilder.

Køkaos ved innlevering til NM i foto

15. mars 2022: Som vanlig er det hektisk stemning de siste timene inn mot innleveringsfristen for NM i foto. Noen melder om heng i betalingssystemet og at de blir trukket flere ganger, andre at de har betalt men at det ikke er registrert. Begge problem er forbigående; de som er trukket flere ganger får automatisk de overskytende beløp tilbakeført (dette har allerede skjedd for mange), og de som ikke får tilgang direkte etter betaling har kommet inn ved senere forsøk. Det er etter sjekk ikke funnet noe feil i konkurransesystemet annet enn at det har vært maks belastning på server i flere perioder og over noe tid. Kapasiteten er skalert opp 15. mars for å tåle større trafikk.

Ikke tilgang til klubbregister

4. mars 2022: Etter at vi har koblet sammen funksjoner i medlemsregisteret til Rubic, er det ikke alle tillitsvalgte som har tilgang lenger. Leder, kasserer og administratorer har tilgang. Ikke sekretær og annen tillitsvalgt; de må midlertidig endre funksjon eller få hjelp av noen med tilgang. Se også denne saken.

1. mars 2022: Alle tillitsvalgte har mistet kobling/ rettigheter til å endre lister og organisasjonsdata. Det er meldt til Rubic support og blir rettet så snart som mulig. Feilen ble rettet klokka 20 samme kveld.

Feil i visning av poeng på NSFF

19. nov 2021: Feilvisning av poeng i NSFF-systemet skyldtes at en konkurranse med patronat var avsluttet uten å premiere bildene. Denne måtte da gjenåpnes, og siden vi har automatisk beregning av poeng på slike konkurranser måtte det kjøres ny oppdatering for at poengene skal vises riktig. Dette ble utført samme kveld og poengene er nå korrekte.

Treghet ved pålogging

9. april 2021: Mange opplever at det går tregt med pålogging i dag. Det er en spørring etter organisasjon/ klubb (finne den du er medlem hos) som går tregt. Vi jobber med saken og gir beskjed så snart det er løst. Sak løst 11. april.

Låst for innlevering til konkurranser

2. april 2021: Noen fikk i dag melding på Min side om at «din hovedklubb har status inaktiv, du kan derfor ikke delta i noen konkurranser nå». Dette skyldtes en automatisk låsing av klubber etter en gitt dato — i dette tilfellet 1. april som var frist for klubbenes innbetaling av NSFF-kontingent. Siden fakturaforfall er endret er låsingen nå opphevet.

Betalingsfeil, vårrunden av NM i foto 2021:

13. mars 2021: Årsaken til at enkelte ikke får betalt er at nøkkelen for å begrense dobbel betaling er satt noe strengt. Dette betyr at de som forsøker flere ganger etter hverandre hvis de ikke når igjennom på første forsøk, blir sperret ved raske påfølgende forsøk. Får dere ikke betalt, vent en stund før dere prøver igjen. Vi har nå åpnet nøkkelen, slik at den begrensningen ikke er der lenger.