Tillitsvalgte i Norsk Selskap for Fotografi

Norsk Selskap For Fotografi
Postboks 1071
2605 Lillehammer

NB! Dette er IKKE adresse for innsending av bilder til papirklassen i NM, den finner du her.

Organisasjonsnummer: 981 563 12
Bankkonto: 1506.65.56392
post@nsff.no

Generelle henvendelser

Er du usikker på hvem du skal kontakte kan du bruke denne adressen:

Styret i NSFF

Jan Erik Bamrud, EsNSFF

Jan Erik Bamrud, EsNSFF

Leder NSFF

Representerer NSFF utad, holder overoppsyn med styrets oppgaver. Ansvarlig for e-postsystem og Teams-tilgang.

leder@nsff.no
992 51 450

Medlem av Drammen fotoklubb

Geir Christensen

Geir Christensen

Nestleder

Informasjonsansvarlig.

nestleder@nsff.no

Medlem av Kongsberg kameraklubb

Roald Synnevåg, HonENSFF, ENSFF/p, MNSFF, Æresmedlem; HonENFFF, EsFIAP, EFIAP-D2, MFIAP, GMPSA, GPSA

Roald Synnevåg, HonENSFF, ENSFF/p, MNSFF, Æresmedlem; HonENFFF, EsFIAP, EFIAP-D2, MFIAP, GMPSA, GPSA

Sekretær NSFF, leder internasjonalt utvalg

Ildsjel for systematisk arkivering av norsk amatørfotos historie. Tidligere leder for NSFF; engasjert i NFFF, FIAP og PSA.

sekretar@nsff.no / internasjonalt@nsff.no

Medlem av Bekkalokket fotoklubb

Johnny Berg, EsNSFF

Johnny Berg, EsNSFF

Sekretariatsleder NSFF

Ansvarlig for medlemsdatabase. Administrerer NSFF intranett for tillitsvalgte. Har oversikt over NSFF sine eiendeler og medlemseffekter.

sekretariat@nsff.no / webdrift@nsff.no

Medlem av Lillehammer kameraklubb

Marit Oset Fagerheim

Marit Oset Fagerheim

Økonomiansvarlig NSFF

Fører regnskapet for NSFF, utarbeider budsjett. Oppsyn med klubbenes innbetalinger, utbetaler vedtatte stipend og arrangementsstøtte samt godtgjørelser.

okonomi@nsff.no

Medlem av Bekkalokket fotoklubb

Vegard Hanssen

Vegard Hanssen

Leder for konkurranseutvalget i foto

Administrerer NM i foto; innleveringer, frister og resultater. Finner, instruerer og er vert for juryen. Lager digitale presentasjoner av vinnerbildene.

konkurranser@nsff.no / nm@nsff.no

Medlem av Bryne Fotoklubb

Rune Haaland

Rune Haaland

Leder filmutvalget

Ansvarlig for filmaktivitet i NSFF. Administrerer NM i film: finner, instruerer og er vert for juryen, samler vinnerfilmene for fremvisning.

filmansvarlig@nsff.no

Medlem av Stavanger Videoklubb

Tor-Henrik Totto Furmyr, EsNSFF, Æresmedlem

Tor-Henrik Totto Furmyr, EsNSFF, Æresmedlem

Utstillingsansvarlig

Printer, rammer inn, frakter og monterer fysiske utstillinger. Materialforvalter for alt som innebærer at NSFF kan vise frem medlemmenes bilder.

utstilling@nsff.no / prosjekt@nsff.no

Medlem av Kristiansund Kamera Klubb

Janne Myhre Claassen

Janne Myhre Claassen

Varamedlem

Koordinator for regionkontaktene.

vara1@nsff.no

Medlem av Oslo Kamera Klubb

Rune Hermansen, EsNSFF

Rune Hermansen, EsNSFF

Varamedlem

Ansvarlig for bildevurdering.

vara2@nsff.no

Medlem av Linselusa Vinstra

Jan-Ragnar Boland

Jan-Ragnar Boland

Varamedlem

Kontaktperson vedrørende kameraforsikring.

vara3@nsff.no / forsikring@nsff.no

Medlem av Kristiansund Kamera Klubb

Regionkontakter

Renate Jensen

Renate Jensen

Regionkontakt Troms og Finnmark

troms-finnmark@nsff.no

Medlem av Harstad fotoklubb

Igor Kostin, ANSFF

Igor Kostin, ANSFF

Regionkontakt Nordland og Svalbard

nordland-svalbard@nsff.no

Medlem av Bodø fotoklubb

Wenche Aune, ENSFF-B, HonENSFF, EFIAP

Wenche Aune, ENSFF-B, HonENSFF, EFIAP

Regionkontakt Trøndelag, medlem valgkomiteen

trondelag@nsff.no

Medlem av Trondhjems kameraklubb

Leonard Løvoll, EsNSFF

Leonard Løvoll, EsNSFF

Regionkontakt Møre og Romsdal + Vestland nord

more-romsdal@nsff.no

Medlem av Ålesund kameraklubb

Jan Standal, Æresmedlem, HonENSFF, EFIAP

Jan Standal, Æresmedlem, HonENSFF, EFIAP

Regionkontakt Vestland midt

hordaland-nord@nsff.no

Medlem av Bekkalokket fotoklubb

Atle Helland, HonENSFF, ENSFF-B, NSMiF-S

Atle Helland, HonENSFF, ENSFF-B, NSMiF-S

Regionkontakt Vestland sør (Sunnhordland)

hordaland-sunn@nsff.no

Medlem av Kvinnherad fotoklubb

Terje Kolbeinsen, HonENSFF, ENSFF-B, EFIAP-B

Terje Kolbeinsen, HonENSFF, ENSFF-B, EFIAP-B

Regionkontakt Rogaland, medlem valgkomiteen

rogaland@nsff.no

Medlem av Haugaland fotoklubb

Tor Undhjem

Tor Undhjem

Regionkontakt Agder

agder@nsff.no

Medlem av Arendal fotoklubb

Dag Omland

Dag Omland

Regionkontakt Vestfold

vestfold@nsff.no

Medlem av Tønsberg kameraklubb

Aase-Marie Fælth

Aase-Marie Fælth

Regionkontakt Telemark + Buskerud

buskerud-telemark@nsff.no

Medlem av Drammen fotoklubb

Atle Sveen, HonENSFF, ENSFF-P, MNSFF, EFIAP-D2, NSMiF-P

Atle Sveen, HonENSFF, ENSFF-P, MNSFF, EFIAP-D2, NSMiF-P

Regionkontakt Innlandet

innlandet@nsff.no / hedmark@nsff.no

Medlem av Moelv kameraklubb

NSFF sekretariat

NSFF har ikke et lønnet sekretariat – alle tillitsvalgte er engasjerte på frivillig basis og de fleste er i full jobb ved siden av vervet. Vi ber derfor om tålmodighet ved henvendelser.

Gjelder det feil ved medlemsregisteret kan dette meldes inn til leverandøren av tjenesten via support@rubic.no. Se også:

Johnny Berg, EsNSFF

Johnny Berg, EsNSFF

Sekretariatsleder NSFF

Ansvarlig for medlemsdatabase. Administrerer NSFF intranett for tillitsvalgte. Har oversikt over NSFF sine eiendeler og medlemseffekter.

sekretariat@nsff.no / webdrift@nsff.no

Medlem av Lillehammer kameraklubb

Jan Erik Bamrud, EsNSFF

Jan Erik Bamrud, EsNSFF

Leder NSFF

Representerer NSFF utad, holder overoppsyn med styrets oppgaver. Ansvarlig for e-postsystem og Teams-tilgang.

leder@nsff.no
992 51 450

Medlem av Drammen fotoklubb

Geir Christensen

Geir Christensen

Nestleder

Informasjonsansvarlig.

nestleder@nsff.no

Medlem av Kongsberg kameraklubb

Roald Synnevåg, HonENSFF, ENSFF/p, MNSFF, Æresmedlem; HonENFFF, EsFIAP, EFIAP-D2, MFIAP, GMPSA, GPSA

Roald Synnevåg, HonENSFF, ENSFF/p, MNSFF, Æresmedlem; HonENFFF, EsFIAP, EFIAP-D2, MFIAP, GMPSA, GPSA

Sekretær NSFF, leder internasjonalt utvalg

Ildsjel for systematisk arkivering av norsk amatørfotos historie. Tidligere leder for NSFF; engasjert i NFFF, FIAP og PSA.

sekretar@nsff.no / internasjonalt@nsff.no

Medlem av Bekkalokket fotoklubb

Konkurranseutvalget

Vegard Hanssen

Vegard Hanssen

Leder for konkurranseutvalget i foto

Administrerer NM i foto; innleveringer, frister og resultater. Finner, instruerer og er vert for juryen. Lager digitale presentasjoner av vinnerbildene.

konkurranser@nsff.no / nm@nsff.no

Medlem av Bryne Fotoklubb

Rune Bjørnbekk

Rune Bjørnbekk

Medlem konkurranseutvalget

Medlem av Bryne Fotoklubb

Jan Egil Woll

Jan Egil Woll

Medlem konkurranseutvalget

Medlem av Moss Fotoklubb

Post til konkurranseutvalget adresseres:

Norsk Selskap for Fotografi
c/o ​Vegard Hanssen
Mårvegen 2
4347 Lye

Tlf: 404 01 214

Filmutvalget

Rune Haaland

Rune Haaland

Leder filmutvalget

Ansvarlig for filmaktivitet i NSFF. Administrerer NM i film: finner, instruerer og er vert for juryen, samler vinnerfilmene for fremvisning.

filmansvarlig@nsff.no

Medlem av Stavanger Videoklubb

Lasse Øglænd

Lasse Øglænd

UNICA-liaison, medlem filmutvalget

unica@nsff.no

Medlem av Stavanger videoklubb

Helge Solie

Helge Solie

Medlem filmutvalget

Medlem av Sarpsborg fotoklubb

Frank Evensen, EsNSFF

Frank Evensen, EsNSFF

Medlem filmutvalget

Medlem av Oslo Kamera Klubb

Torkil Hansen

Torkil Hansen

Medlem filmutvalget

Medlem av Trondhjems kameraklubb

Internasjonalt utvalg

Roald Synnevåg, HonENSFF, ENSFF/p, MNSFF, Æresmedlem; HonENFFF, EsFIAP, EFIAP-D2, MFIAP, GMPSA, GPSA

Roald Synnevåg, HonENSFF, ENSFF/p, MNSFF, Æresmedlem; HonENFFF, EsFIAP, EFIAP-D2, MFIAP, GMPSA, GPSA

Sekretær NSFF, leder internasjonalt utvalg

Ildsjel for systematisk arkivering av norsk amatørfotos historie. Tidligere leder for NSFF; engasjert i NFFF, FIAP og PSA.

sekretar@nsff.no / internasjonalt@nsff.no

Medlem av Bekkalokket fotoklubb

June Grønseth, EFIAP

June Grønseth, EFIAP

Medlem internasjonalt utvalg

Direktemedlem

Arne Bergo, HonENSFF, ENSFF-B, EsFIAP, EFIAP-P, EPSA, NSMiF-G

Arne Bergo, HonENSFF, ENSFF-B, EsFIAP, EFIAP-P, EPSA, NSMiF-G

FIAP-liaison, medlem internasjonalt utvalg

fiap@nsff.no

Medlem av Bekkalokket fotoklubb

Årbokredaksjonen

Jan Erik Bamrud, EsNSFF

Jan Erik Bamrud, EsNSFF

Leder NSFF

Representerer NSFF utad, holder overoppsyn med styrets oppgaver. Ansvarlig for e-postsystem og Teams-tilgang.

leder@nsff.no
992 51 450

Medlem av Drammen fotoklubb

FIAP- og UNICA-liaisons

Arne Bergo, HonENSFF, ENSFF-B, EsFIAP, EFIAP-P, EPSA, NSMiF-G

Arne Bergo, HonENSFF, ENSFF-B, EsFIAP, EFIAP-P, EPSA, NSMiF-G

FIAP-liaison, medlem internasjonalt utvalg

fiap@nsff.no

Medlem av Bekkalokket fotoklubb

Lasse Øglænd

Lasse Øglænd

UNICA-liaison, medlem filmutvalget

unica@nsff.no

Medlem av Stavanger videoklubb

Webredaksjon, inkl. NSFF Magasin

Johnny Berg, EsNSFF

Johnny Berg, EsNSFF

Sekretariatsleder NSFF

Ansvarlig for medlemsdatabase. Administrerer NSFF intranett for tillitsvalgte. Har oversikt over NSFF sine eiendeler og medlemseffekter.

sekretariat@nsff.no / webdrift@nsff.no

Medlem av Lillehammer kameraklubb

Inger Postvoll

Inger Postvoll

Redaktør NSFF Magasin

Redaktør NSFF Magasin.

magasinet@nsff.no

Medlem av Haugaland fotoklubb

Birgit Fostervold, EsNSFF

Birgit Fostervold, EsNSFF

Nettredaktør, grafisk designer

Redaktør nsff.no, design NSFF

webred@nsff.no

Medlem av Homborsund fotoklubb

Valgkomiteen

Walter Dragland, HonENSFF, ENSFF-B, EFIAP

Walter Dragland, HonENSFF, ENSFF-B, EFIAP

Leder for valgkomiteen

valg@nsff.no

Medlem av Oslo Kamera Klubb, Moss fotoklubb

Wenche Aune, ENSFF-B, HonENSFF, EFIAP

Wenche Aune, ENSFF-B, HonENSFF, EFIAP

Regionkontakt Trøndelag, medlem valgkomiteen

trondelag@nsff.no

Medlem av Trondhjems kameraklubb

Terje Kolbeinsen, HonENSFF, ENSFF-B, EFIAP-B

Terje Kolbeinsen, HonENSFF, ENSFF-B, EFIAP-B

Regionkontakt Rogaland, medlem valgkomiteen

rogaland@nsff.no

Medlem av Haugaland fotoklubb