NM for klubber

Klubb-NM i foto

Fra 2024 er klubb-NM i foto en automatisk innlevering utifra bilder som hovedmedlemmer i en klubb har levert inn til NM i foto-runden.

Vegard Hanssen

Vegard Hanssen

Leder for konkurranseutvalget i foto

Administrerer NM i foto; innleveringer, frister og resultater. Finner, instruerer og er vert for juryen. Lager digitale presentasjoner av vinnerbildene.

konkurranser@nsff.no / nm@nsff.no

Medlem av Bryne Fotoklubb

Konkurranseregler klubb-NM i foto

NSFF arrangerer årlig Norgesmesterskap for klubber, fordelt over to runder vår og høst, samme som NM i foto.

Dette er en lagkonkurranse som fra 2024 er knyttet til bildene som hovedmedlemmene i en klubb leverer inn til NM i foto-runden.

  • Kun klubber som er tilsluttet NSFF og som har betalt kontingent kan delta.
  • Klubber med minimum fem deltakere i NM i foto som til sammen har levert minimum 20 bilder vil delta.
  • Hver klubb deltar med 20 bilder. Bildene blir automatisk plukket ut fra innleveringen i NM for å gi klubben mest mulig poeng utifra alle regler.
  • Maks fire bilder pr. deltaker i NM.
  • Alle deltagerne på klubblaget må være registrert som hovedmedlem i klubben ved innleveringstidspunktet.
  • Hvert bilde får samme poengsum som juryen gir det i NM.
  • Det gis ingen individuelle medaljer eller premier.
  • Det deltas i to runder; vår og høst. Den klubb som har høyeste poengsum til sammen er Årets Klubb/ Norgesmester for klubber.

Innlevering av bilder

Fra 2024 blir bildene blir automatisk levert utifra NM i foto, så klubben trenger ikke gjøre noe for å bli med, utover å sikre at klubben har minst fem medlemmer som deltar med tilsammen minst 20 bilder.

Premiering

Rundevinnere får en standard NSFF pokal. Årets Klubb får en større pokal, et gavekort fra CEWE på 5000,- og kan smykke seg med tittelen «Årets klubb xxxx».

Spørsmål og problemer?

Problemer med innlevering/betaling? Kontakt sekretariat@nsff.no.
Generelle spørsmål angående regler og retningslinjer? Kontakt konkurranseutvalget@nsff.no.

Merk: Spørsmål angående konkurransen besvares best ved henvendelse på e-post. Diskusjoner og spørsmål på sosiale medier blir ikke nødvendigvis fanget opp og kommentert av konkurranseutvalget.