Stipend til medlemsprosjekt

Medlemmer i NSFF har anledning til å søke stipend.

Retningslinjer for NSFF stipend

Norsk Selskap For Fotografi (NSFF) sitt stipend er tiltenkt medlemmer av NSFF, som enten alene eller i samarbeid med andre medlemmer ønsker å sette i gang med fotografiske prosjekter. Det kan dreie seg om fotoutstilling, bokutgivelse med fotografisk tilsnitt, filmprosjekter eller lignende prosjekter. Stipendet er ment å skulle stimulere medlemmer til å gå i gang med fotografiske prosjekter som av økonomiske grunner ellers vil være vanskelig å iverksette.

  • Det forutsettes at medlemmet er medlem i NSFF og har vært medlem av NSFF i minimum 2 år. Dersom manglende kontingentbetaling eller mislighold av avtalen, vil stipendet bli krevd tilbakebetalt.
  • Det skal fremlegges et budsjett og en prosjektbeskrivelse med en tidsramme. Dersom prosjektet ikke er gjennomført innen 6 måneder etter tidsrammen kreves stipendet tilbakebetalt.
  • Søknaden skal være anbefalt av søkers klubb. Direktemedlemmer søker til styret i NSFF (styret@nsff.no).
  • Stipendenes økonomiske ramme avgjøres på Landsmøtet.
  • Søknaden behandles av styret i NSFF. Søknadsfrister er 1. april og 1. oktober, årlig.
  • Stipend gis inntil kr 5.000,-
  • Halvparten av beløpet betales ut ved oppstart og resten blir utbetalt etterskuddsvis når det legges frem et regnskap. Styret kan kreve dokumentasjon av utgifter.
  • Prosjektet skal presenteres på et NSFF Landsmøte og/eller i NSFF Magasin.
  • Prosjektet kan markedsføres via NSFF sine nettsider.
  • Det skal fremgå i en eller annen form at prosjektet er støttet av NSFF.

Søknad sendes til sekretariat@nsff.no

Tidligere innvilget støtte

2019

Kristin Skjerven, Hønefoss KK: Kr 5700,- til utstilling
Morten Leine, direktemedlem: Kr 4000,- til fotobok

2018

Esther Matland, Os fotoklubb: kr 5000,- til utstilling i forbindelse med bokprosjektet «Nyttårsdans»
Alina Pettersen, Haugaland fotoklubb: kr 5000,- til utstilling i forbindelse med fotoprosjektet «Langreist religion»
Terje Bergesen, Bekkalokket fotoklubb: kr 5000,- til fotoutstilling

2017

Harald Opheim, Oslo Kameraklubb: kr 6000,- til prosjektet «Ekko fra barndommen»

NSFF Magasin

Finn en klubb!

Sponsor:

CEWE JapanPhoto