NSFF Årbok

NSFF Årbok sendes ut til alle som er registrert som medlemmer i NSFF sitt register per 1. mars. Det er viktig at man i god tid før denne datoen sjekker at man er oppført med korrekt adresse i medlemsregisteret – bruk lenken «Min side» i toppen av nettsiden og ta en sjekk nå!

Innleveringsregler for bilder til Norsk Selskap For Fotografi sin årbok:

 • Kun medlemmer av Norsk Selskap For Fotografi (NSFF) inneværende år kan bidra med bilder til årboken.
 • Innleveringsfrist 31. desember.
 • Bildene skal være tatt i løpet av kalenderåret boken gjelder for.
 • For manipulerte bilder skal hoveddelen være tatt i kalenderåret boken gjelder for.
 • Hver autor kan delta med inntil to bilder og maks et bilde vil bli tatt med.
 • Innleverte bilder må ha autors opphavsrett og bruksrett.
 • Alle klubber der minst 5 autorer leverer bilder vil få med minst ett bilde i årboka.
 • Det er ikke lov å levere bilder som har fått hederlig omtale eller bedre i NM (disse kommer uansett med, i NM-delen av boka).
 • Autorer som har fått bilde med i boka, men som har sluttet i aktuelle klubb før adresselista lages, må henvende seg til redaksjonen for å få årbok tilsendt.

Personlige opplysninger:

Før du kan levere bilder MÅ adressen din være registrert i din brukerprofil. Hvorfor? NSFF må ha en adresse å sende årboken til, årlig får vi flere titalls bøker i retur og ny utsendelse utgjør en stor utgift. Til redigering av brukerprofil.

Kreditering:

Den klubben autor var medlem i det året bildet er tatt, er normalt angitt som autors medlemsklubb. Om man er medlem i flere klubber må man selv sette en hovedklubb på sin profil i medlemsregisteret.

Annet som er verdt å merke seg

For innlogging og innlevering av bilder må ditt navn og din e-postadresse være registrert i NSFFs medlemsregister. Det er din egen klubb som oppdaterer dette, og så lenge du har gyldig medlemskap i klubben er du også medlem av NSFF. Ved avvik: kontakt registeransvarlig i din egen klubb.

Dersom du ombestemmer seg mtp. innleverte bilder kan du under hele innleveringsperioden (desember) logge seg inn, slette innleverte bilder og laste opp et nytt bilde. Et begrenset antall medlemmer kan levere bilder samtidig, så vær rask med å levere inn bilder slik at du ikke blir sittende fast i kø de siste dagene (timene!) før fristen går ut.

Spørsmål kan rettes til Årbokredaksjonen: aarbok@nsff.no OBS! Send ikke bilder via e-post.

Innlevering: all innlevering skjer via NSFFs konkurranseinnlevering.

Juryering: Det utnevnes en jury blant NSFF-klubbene. Den består av 5–7 medlemmer fra hele landet.

NSFF forbeholder seg retten til å gjengi bilder som benyttes i årbok til utstillinger og presentasjon av årbok i relevante tidskrifter/nettsider.

Alle samarbeidspartnere/sponsorer og alle de europeiske medlemslandene i FIAP får tilsendt NSFFs årbok. Boka distribueres også til forbundene i de nordiske medlemslandene (NFFF).

Teknisk om bildefiler:

Størrelse:

Bildets lengste side skal være nøyaktig 2400 piksler og filstørrelse under 3MB (3000KB).

Filformat:

JPG. Kompresjon settes slik at filstørrelsen er så nært opp til 3Mb som mulig.

Se også:

Hjelpeside for bl.a. innlevering av bilder, samt feltet «Klargjøring av digitale filer til Årbok» nedenfor.

Klargjøring av digitale filer til Årbok

Følgende beskrivelser gjelder for Photoshop CS5/CS6/CC. Menyene varierer litt mellom versjonene. For øvrig forutsettes at standardinnstillingene er uendret.

Fargerom

Fargebilder:
Image > Mode > RGB Color
Edit eller Image > Mode > Convert to Profile > Destination Space: Adobe RGB (1998)

Svart-hvittbilder:
Image > Mode > Grayscale
Edit eller Image > Mode > Convert to Profile > Destination Space: Gray Gamma 2.2
Dersom du ikke har tilgang til disse profilene i ditt bildebehandlingsprogram benyttes sRGB, som er et mer begrenset fargerom.

Størrelse og filformat

 • Beskjæringer må være foretatt før størrelse settes.
 • Image > (Resize > ) Image Size > Pixel Dimensions, bredde eller høyde (lengste side) til 2400 pixels.
 • Format: JPG. Kompresjon settes slik at filstørrelsen er så nært opp til 3MB som mulig. Sjekk at den ferdige filen ender med *.jpg*.
NSFF Magasin

Finn en klubb!

Sponsor:

CEWE JapanPhoto