UNICA — Union Internationale du Cinema

UNICA logoNSFF er medlem av UNICA. UNICA er en internasjonal sammenslutning bestående av nasjonale selskaper innen amatørfilm, og er med i International Council for Film Television and Audiovisual Communication (UNESCO).

UNICA har for tiden 30 medlemsland; de fleste europeiske men også Tunisia, Sør-Korea og Russland er med.

  • UNICA har en kongress hvert år
  • Arrangerer internasjonale film- og video-konkurranser
  • Internasjonal utveksling av ikke-kommersielle filmer
  • Internasjonale seminarer
  • Debatter om nye begreper og teorier om kunst og kultur
  • Filmvisninger og erfaringsutveksling mellom land

NSFF sin kontaktperson mot UNICA er Halvor Larsen fra Bergen Fritidsfilmere. Fra 2020 er han også UNICAs generalsekretær.

Offisielt nettsted

Halvor Larsen, EsNSFF, Æresmedlem; HonENFFF

Halvor Larsen, EsNSFF, Æresmedlem; HonENFFF

Leder for filmutvalget, UNICA-liaison

Administrerer NM i film; innleveringer, frister og resultater. Finner, instruerer og er vert for juryen. Engasjert i NFFF.

filmansvarlig@nsff.no / unica@nsff.no

Medlem av Bergen fritidsfilmere, Bekkalokket fotoklubb