For klubbledere

Denne siden vil være en ressursside for dere som er i klubbstyrene. Siden vil stadig endres, så vi anbefaler å ta en tur innom en gang i måneden.

Først på siden ligger generell informasjon, informasjon om fordeler/ rabatter for det enkelte klubbmedlem, samt viktige datoer det kan være lurt å minne medlemmene på under klubbmøter. Deretter følger en bolk med «hvite bokser» som hver tar for seg ressurser til hjelp for drift og aktivitet i klubbene.

Medlems- og konkurransesystem

Hjelpefiler for bruk av medlemsregisteret finnes på NSFF intranett, der klubbledelsen har tilgang. Ta kontakt med sekretariat@nsff.no for spørsmål omkring dette!

Tildele rolle på Rubic

Er du markert som «Administrator» i din klubb på Rubic? Dette er en forutsetning for at du skal kunne motta informasjon som vi sender ut til klubbstyrene. Ta gjerne en sjekk på dette så snart du har anledning. En som alt har admin-rettigheter kan tildele dette til andre, som på bildet over.

Intranett

Alle klubbledere vil få tilsendt en lenke til NSFF intranett på box.com én gang i året. Denne kan deles med andre styremedlemmer i klubben. På intranett finnes bruksanvisning til medlemsdatabasen og hvordan man setter opp klubbkonkurranser, rabattkoder for medlemsfordeler hos ulike samarbeidspartnere, NSFF-styrets møtereferat med mer. I tillegg finner man her alle ressurser som nevnes i de andre blokkene i denne seksjonen. Lenke til intranett fås ved henvendelse til sekretariat@nsff.no. Oppgi hvilken klubb du representerer og ditt verv der.

Lukket facebookgruppe

Vi har en lukket gruppe på Facebook for alle som er med i klubbstyrer. Her utveksles erfaringer og det er mulig å stille spørsmål til NSFF styre og -drift som vil være av interesse også for andre klubbstyrer. Når man ber om å bli medlem er det viktig å oppgi hvilket verv man har og for hvilken klubb.

Medlemsfordeler

NSFF har de siste par årene opparbeidet en solid mengde fordeler for enkeltmedlemmene i NSFF-tilknyttede klubber. En fullstendig oversikt over medlemsfordelene finnes på egen side, og omfatter blant annet gratis tilsendt NSFF årbok, rabatter på programvare for bildebehandling, kursdeltagelse, gjenoppretting av fildata og kjøp av bøker, samt støtte til utstilling og andre kreative prosjekt. Vi vil spesielt fremheve utstyrsforsikringen:

Verdisaksforsikring

Vår partner If Skadeforsikring tilbyr det som best kan kalles en tabbeforsikring, med svært rimelige poliser. Flere av våre medlemmer har rukket å «teste» forsikringen og det er positive tilbakemeldinger på denne.

Online konkurransesystem

I medlemsseksjonen vår kan klubbene sette opp egne konkurranser med bildeopplasting og juryering, uten innsyn fra andre. Dette kan brukes til klubbkonkurranser, bildevurderinger med mer. Hjelpefiler for bruk av medlemsregisteret finnes på NSFF intranett, der klubbledelsen har tilgang. Ta kontakt med sekretariat@nsff.no for spørsmål omkring dette!

Økonomisk støtte til klubbaktivitet

Klubber kan søke om arrangementsstøtte til prosjekt og aktiviteter som ellers vil være vanskelig å gjennomføre pga. økonomi. Merk at det ikke gis driftsstøtte eller støtte til kjøp av utstyr. Det er viktig å fremlegge et overordnet budsjett for tiltaket det søkes støtte for, opplysninger om dette finnes på forannevnte side.

Også via det nordiske forbundet er det mulig for klubben å søke om støtte. I tillegg vil CEWE Japan Photo kunne bidra med rabatt på print mot logo på bildekant, les mer om dette her.

Økonomisk støtte til kurs

Vi minner om at NSFF er medlem i Studieforbundet Kultur og tradisjon, noe som gir våre medlemsklubber mulighet til å få dekket noen av utgiftene ved å holde fotokurs.

Besøk av regionkontakt

Alle klubber kan på eget initiativ få besøk av regionkontakten i sitt område, se oversikt på denne siden. Vedkommende vil kunne komme på et styremøte (anbefales!) eller et klubbmøte, og der informere om NSFF og hva det bringer med seg å være tilknyttet organisasjonen. Det vil selvsagt da også være mulig å ta opp de spørsmål og tilbakemeldinger klubben måtte ha. En regionkontakt er primært styrets forlengede arm ut i distriktene, men tjener like fullt som klubbenes talsrør tilbake til NSFF-styret.

Presentasjon av NM-bilder

Landskonkurransene (NM i foto) opp igjennom tidene er tilgjengelig for visning her på nsff.no. Bildene kan være et innslag i klubbens program og danne grunnlag for en bildediskusjon. Det å se på andres bilder er også en inspirasjon for å utvikle egne idéer.

Bilder brukt i reportasjer som sendes inn til nsff.no eller NSFF Magasin skal være tatt av vedkommende som er oppgitt som fotograf. Dette må kvalitetssikres av klubben før innsendelse. Klubben, ikke NSFF, er ansvarlig for økonomiske krav som måtte komme på grunn av brudd på opphavsrett. Bilder som er levert av enkeltmedlemmer til nsff.no, NSFF Magasin, NM i foto, NM i film, prosjekter, etc. omfattes av de samme betingelser.

Sponsorstøtte

Rabatt på produkter, kurs samt utstillingsstøtte hos vår sponsor CEWE Japan Photo. Les mer om dette her.

Ingvald R Ingebretsen har Lightroomkurs for Arendal fotoklubb (foto: Arnfinn Nyland)

Tilgang på dyktige kursholdere

NSFF har avtaler med en rekke dyktige kursholdere, inspiratorer og workshoparrangører. Klubbene kan invitere disse for klubbkvelder eller helgekurs til rabattert pris. Det enkelte medlem vil dessuten få rabattert deltageravgift på workshops i regi av kursholderen selv.

Kursmateriell for kurs i egen regi

Ved å kontakte sekretariat@nsff.no kan din klubb få tilsendt en kunnskapsbank spesielt utarbeidet for våre medlemsklubber. Kunnskapsbanken er laget i power point, og er ment som et utgangspunkt for et fotokurs eller tema på en klubbkveld. Den tar for seg tema som: komposisjon, dybdeskarphet, brennvidder, hvitbalanse, etc. Vi har også disse to kursforslagene:

  • Praktisk fotografering
  • Digital bildebehandling

NSFF-diplom

NSFF-diplom til bruk i regionale konkurranser og arrangement kan bestilles hos sekretariat@nsff.no. For de som ønsker å lage sin egen diplom finnes det en psd-fil med NSFF-logo og plass til egendefinerte opplysninger samt egen klubblogo tilgjengelig for nedlasting på NSFF intranett / box.com.

Idébank for drift av klubb

NSFF har utarbeidet en idébank med tips om hvordan drive en fotoklubb, forslag til aktivitetsprogram, etc.

Idébanken skal være et levende dokument som oppdatertes jevnlig. Det er viktig og ønskelig med tilbakemelding fra medlemsklubbene på dette dokumentet, både form og innhold. Idébanken er p.t. under revisjon og forventes å foreligge i oppdatert format innen påsken 2020.

Kontakt sekretariat@nsff.no for nedlastingslenke!

NSFF Magasin