Norsk Selskap For Fotografi

Fellesskap for norske film- og fotoklubber

For 175 kroner per medlem per år får medlemsklubber en rekke fordeler og tilbud som letter driften av klubben.

Illustrasjonsbildet er ved norgesmester 2019 & 2020 Nina Carlsen frå Lukkertid.

KlubbfordelerMedlemsfordeler

Klubbfordeler

Som medlemsklubb i NSFF får dere tilgang til en rekke nyttige verktøy og ressurser. Medlemskap kommer også klubbenes enkeltmedlemmer direkte til gode, se alle tilbudene lenger ned på siden. Dette utgjør gode argumenter når man skal verve nye medlemmer til klubben!

Digitalt medlemsregister

Vi kan tilby et online medlemsregister med avansert funksjonalitet for både klubbledelse og enkeltmedlemmer: system for kontingent, utskrift av medlemsliste, registrering av innsats i konkurranser som teller mot plaketter, med mer.

Online konkurransesystem

I medlemsseksjonen vår kan klubbene sette opp egne konkurranser med bildeopplasting og juryering, uten innsyn fra andre. Dette kan brukes til klubbkonkurranser, bildevurderinger med mer.

Økonomisk og praktisk støtte til film- og fototreff

Klubbene oppfordres til å arrangere film- og fototreff. Et slikt 2-3 dagers treff byr på inspirasjon og læring samt det rent sosiale aspektet ved å treffe andre fotointeresserte. NSFF gir støtte på 25000 kroner, i tillegg beholder arrangørklubb alle inntekter fra deltageravgiften. I tillegg bistår NSFF med å innhente inspirerende kurs- og foredragsholdere til treffet.

Økonomisk støtte til klubbaktivitet

Klubber kan søke om arrangementsstøtte til prosjekt og aktiviteter som ellers vil være vanskelig å gjennomføre pga. økonomi. Også via det nordiske forbundet er det mulig for klubben å søke om støtte.

CEWE Japan Photo vil også kunne bidra med rabatt på print mot logo på bildekant, les mer om dette her.

Tilgang på dyktige kursholdere

NSFF har avtaler med en rekke dyktige kursholdere, inspiratorer og workshoparrangører. Klubbene kan invitere disse for klubbkvelder eller helgekurs til rabattert pris. Det enkelte medlem vil dessuten få rabattert deltageravgift på workshops i regi av kursholderen selv.

Kursmateriell for kurs i egen regi

Klubben kan få tilsendt en spesielt utarbeidet kunnskapsbank, ment som et utgangspunkt for et fotokurs eller tema på en klubbkveld. Den tar for seg tema som: komposisjon, dybdeskarphet, brennvidder, hvitbalanse, etc. Vi har også disse to kursutkastene:

  • Praktisk fotografering
  • Digital bildebehandling

Økonomisk støtte til kurs

NSFF er medlem i Studieforbundet Kultur og tradisjon, noe som gir våre medlemsklubber mulighet til å få dekket noen av utgiftene ved å holde fotokurs.

NSFF diplom

Vi har egen diplommal til bruk i regionale konkurranser og arrangement.

Sponsorstøtte

Rabatt på produkter, kurs samt utstillingsstøtte hos vår sponsor CEWE Japan Photo. Les mer om dette her.

Presentasjon av NM-bilder

Landskonkurransene (NM i foto) opp igjennom tidene er tilgjengelig for visning her på nsff.no. Bildene kan være et innslag i klubbens program og danne grunnlag for en bildediskusjon. Det å se på andres bilder er også en inspirasjon for å utvikle egne idéer.

Idébank for drift av klubb

NSFF har utarbeidet en idébank med tips om hvordan drive en fotoklubb, forslag til aktivitetsprogram, etc.

Hva koster medlemskapet?

  • Foto- og filmklubber betaler kr 175,- pr. medlem pr. år
  • For ungdomsmedlemmer (til og med året man fyller 25) betaler klubben kr 75,-/år
  • Skoleklasser betaler kr. 1000,- for et kollektivt medlemskap pr. år
Viktig: Skjemaet må lastes ned og lagres til egen PC før utfylling.

NSFF er en organisasjon for foto- og filmklubbene, og vi ønsker derfor at medlemskap hos oss skal gå via en klubb. Dersom du ikke finner en NSFF-klubb der du bor foreslår vi å gå inn som avstandsmedlem i en klubb du ønsker å støtte.

Se liste over NSFF-klubber her.

Individuelle medlemsfordeler

Gjennom et aktivt medlemskap i foto- og filmklubb vil man øke sin kompetanse og finne inspirasjon. Ved at klubben er med i NSFF gis det enkelte medlem dessuten en rekke fordeler:

Gunstig kameraforsikring

NSFF har inngått avtale med If Skadeforsikring om kollektiv skade-/ verdiforsikring. Her kan man velge mellom seks ulike verditrinn, og få en årlig polise til svært gunstig pris. Forsikringen gjelder for hele verden, har en egenandel på kr 1500,- og har ellers standard vilkår.

Sosialt og inspirerende

  • Man kan delta på film- og fototreff – med workshops, foredrag, utstillinger og hyggelig samvær med andre entusiaster.
  • NSFF-medlemmer har også rabattert deltageravgift på Nordic Light samt på Norsk Naturfotofestival; Nordens største naturfotofestival.

Bli publisert!

Alle NSFF-medlemmer kan sende inn bidrag til NSFF Årbok, og får et gratis eksemplar av denne tilsendt årlig. 

Støtte til prosjekter

Man har anledning til å søke NSFFs stipend til fotoprosjekter som ellers ville være for utfordrende økonomisk. Også det nordiske forbundet tilbyr arbeidsstipend.

Det er i tillegg mulig å søke CEWE Japan Photo om delsponsing av print til utstilling.

Lærerikt

Man kan delta på kurs og workshop til rabattert pris hos våre tilknyttede kursholdere, enten kurset arrangeres av klubben eller man deltar på privat initiativ. Det er også mulig å laste opp bilder til nsff.no for konstruktiv kritikk fra andre medlemmer.

Rabatt på programvare for bilderedigering

NSFF-medlemmer tilbys 30% rabatt på Luminar 4 fra Skylum, 30% rabatt på appene i Affinity Design Suite fra Serif,og 15% rabatt hos ON1 samt på programvare fra Topaz Labs. I tillegg kjøres tidsavgrensede kampanjer på Capture One.

Rabatt på lesestoff

Redd slettede bilder!

Sponsorstøtte

Rabatt på produkter, kurs samt utstillingsstøtte hos vår sponsor CEWE Japan Photo. Les mer om dette her.

Still ut bildene dine

Som medlem i NSFF kan man søke om å ha utstilling i Fotografiens hus i Oslo. Finn informasjon og søknadskriterier på galleriets egen nettside.

H12 Galleriverkstedet i Oslo tilbyr utstillingsplass til redusert pris.

Konkurranser

NSFF arrangerer NM i foto og NM i film, der det kåres en norgesmester, årets klubb og årets ungdomsfotograf. Vi deltar også med landslag i internasjonale biennaler og legger til rette for individuell deltagelse i nasjonale og internasjonale salonger.

Finn en klubb!

Norges bidrag til 39th FIAP Youth Digital Biennial

Laget ble nr. 2 med FIAP Gold Medal. Klikk på bildene for å vise tittel og navn på autor: