Logoer

Her er logoer til bruk på medlemsklubbenes nettsider.

Høyreklikk og lagre NSFF-logoen, last den deretter opp til klubbens eget nettsted og lenk den til nsff.no. Det oppfordres til at den originale versjonen med refleksblå brukes i så stor grad det er mulig, men hvit og svart kan også benyttes dersom det designmessig fremstår mest hensiktsmessig (f.eks. sammen med flere andre sponsorer/bidragsytere der alle logoer holdes i samme valør).

Vektorformat

100 pikslers bredde, transparent bakgrunn:

Original farge, refleksblå:

Medlem av NSFF logo

Hvit, for bruk på mørke bakgrunner:

Medlem av NSFF logo, hvit

Svart:

Medlem av NSFF logo, svart

150 pikslers bredde, transparent bakgrunn:

Original farge, refleksblå:

Medlem av NSFF logo

Hvit, for bruk på mørke bakgrunner:

Medlem av NSFF logo, hvit

Svart:

Medlem av NSFF logo, svart