Norsk Selskap For Fotografi

Fellesskap for norske film- og fotoklubber

For 200 kroner per medlem per år får medlemsklubber en rekke fordeler og tilbud som letter driften av klubben.

 • spesiallaget online medlemsregister med nyttige verktøy for oppfølging av medlemmer
 • et enkelt kursmateriell og rabatter hos dyktige kurs- og foredragsholdere
 • økonomisk støtte til arrangementer
 • medlemmene kan delta i NM i foto og NM i film
 • inntil fire årlige treff i NSFF-regi for læring, sosialt samvær og inspirasjon
 • gunstige rabatter for medlemmene, i særdeleshet på kameraforsikring

Illustrasjonsbildet er ved norgesmester 2019 & 2020 Nina Carlsen frå Lukkertid.

KlubbfordelerMedlemsfordeler

Klubbfordeler

Som medlemsklubb i NSFF får dere tilgang til en rekke nyttige verktøy og ressurser. Medlemskap kommer også klubbenes enkeltmedlemmer direkte til gode, se alle tilbudene lenger ned på siden. Dette utgjør gode argumenter når man skal verve nye medlemmer til klubben!

Digitalt medlemsregister

Vi kan tilby et online medlemsregister med avansert funksjonalitet for både klubbledelse og enkeltmedlemmer: system for kontingent, utskrift av medlemsliste, registrering av innsats i konkurranser som teller mot plaketter, med mer.

Online konkurransesystem

I medlemsseksjonen vår kan klubbene sette opp egne konkurranser med bildeopplasting og juryering, uten innsyn fra andre. Dette kan brukes til klubbkonkurranser, bildevurderinger med mer.

Økonomisk og praktisk støtte til film- og fototreff

Klubbene oppfordres til å arrangere film- og fototreff. Et slikt 2-3 dagers treff byr på inspirasjon og læring samt det rent sosiale aspektet ved å treffe andre fotointeresserte. NSFF gir støtte på 25000 kroner, i tillegg beholder arrangørklubb alle inntekter fra deltageravgiften. I tillegg bistår NSFF med å innhente inspirerende kurs- og foredragsholdere til treffet.

Økonomisk støtte til klubbaktivitet

Klubber kan søke om arrangementsstøtte til prosjekt og aktiviteter som ellers vil være vanskelig å gjennomføre pga. økonomi. Også via det nordiske forbundet er det mulig for klubben å søke om støtte.

CEWE Japan Photo vil også kunne bidra med rabatt på print mot logo på bildekant, les mer om dette her.

Tilgang på dyktige kursholdere

NSFF har avtaler med en rekke dyktige kursholdere, inspiratorer og workshoparrangører. Klubbene kan invitere disse for klubbkvelder eller helgekurs til rabattert pris. Det enkelte medlem vil dessuten få rabattert deltageravgift på workshops i regi av kursholderen selv.

Kursmateriell for kurs i egen regi

Klubben kan få tilsendt en spesielt utarbeidet kunnskapsbank, ment som et utgangspunkt for et fotokurs eller tema på en klubbkveld. Den tar for seg tema som: komposisjon, dybdeskarphet, brennvidder, hvitbalanse, etc. Vi har også disse to kursutkastene:

 • Praktisk fotografering
 • Digital bildebehandling

Økonomisk støtte til kurs

NSFF er medlem i Studieforbundet Kultur og tradisjon, noe som gir våre medlemsklubber mulighet til å få dekket noen av utgiftene ved å holde fotokurs.

NSFF diplom

Vi har egen diplommal til bruk i regionale konkurranser og arrangement.

Sponsorstøtte

Rabatt på produkter, kurs samt utstillingsstøtte hos vår sponsor CEWE Japan Photo. Les mer om dette her.

Presentasjon av NM-bilder

Landskonkurransene (NM i foto) opp igjennom tidene er tilgjengelig for visning her på nsff.no. Bildene kan være et innslag i klubbens program og danne grunnlag for en bildediskusjon. Det å se på andres bilder er også en inspirasjon for å utvikle egne idéer.

Idébank for drift av klubb

NSFF har utarbeidet en idébank med tips om hvordan drive en fotoklubb, forslag til aktivitetsprogram, etc.

Hva koster medlemskapet?

 • Foto- og filmklubber betaler kr 200,– pr. medlem pr. år
 • For ungdomsmedlemmer (til og med året man fyller 25) betaler klubben kr 75,–/år
 • Skoleklasser betaler kr. 1000,– for et kollektivt medlemskap pr. år
Viktig: Skjemaet må lastes ned og lagres til egen PC før utfylling.

NSFF er en organisasjon for foto- og filmklubbene, og vi ønsker derfor at medlemskap hos oss skal gå via en klubb. Dersom du ikke finner en NSFF-klubb der du bor foreslår vi å gå inn som avstandsmedlem i en klubb du ønsker å støtte.

Se liste over NSFF-klubber her.

Individuelle medlemsfordeler

Gjennom et aktivt medlemskap i foto- og filmklubb vil man øke sin kompetanse og finne inspirasjon. Ved at klubben er med i NSFF gis det enkelte medlem dessuten en rekke fordeler:

Gunstig kameraforsikring

NSFF har inngått avtale med If Skadeforsikring om kollektiv skade-/ verdiforsikring. Her kan man velge mellom seks ulike verditrinn, og få en årlig polise til svært gunstig pris. Forsikringen gjelder for hele verden, har en egenandel på kr 1500,- og har ellers standard vilkår.

Sosialt og inspirerende

 • Man kan delta på film- og fototreff – med workshops, foredrag, utstillinger og hyggelig samvær med andre entusiaster.
 • NSFF-medlemmer har også rabattert deltageravgift på Nordic Light samt på Norsk Naturfotofestival; Nordens største naturfotofestival.

Støtte til prosjekter

Man har anledning til å søke NSFFs stipend til fotoprosjekter som ellers ville være for utfordrende økonomisk.

Det er i tillegg mulig å søke CEWE Japan Photo om delsponsing av print til utstilling.

Redd slettede bilder!

Lærerikt

Man kan delta på kurs og workshop til rabattert pris hos våre tilknyttede kursholdere, enten kurset arrangeres av klubben eller man deltar på privat initiativ. Utdannet.no tilbyr én måned gratis medlemskap med tilgang til over 200 nettkurs på norsk. Det er også mulig å laste opp bilder til nsff.no for konstruktiv kritikk fra andre medlemmer.

Rabatt på programvare for bilderedigering

NSFF-medlemmer tilbys 30% rabatt på Luminar 4 fra Skylum, 30% rabatt på appene i Affinity Design Suite fra Serif,og 15% rabatt hos ON1 samt på programvare fra Topaz Labs. I tillegg kjøres tidsavgrensede kampanjer på Capture One.

Rabatt på lesestoff

Sponsorstøtte

Rabatt på produkter, kurs samt utstillingsstøtte hos vår sponsor CEWE Japan Photo. Les mer om dette her.

Bli publisert!

Alle NSFF-medlemmer kan sende inn bidrag til NSFF Årbok, og får et gratis eksemplar av denne tilsendt årlig. 

Still ut bildene dine

Konkurranser

NSFF arrangerer NM i foto og NM i film, der det kåres en norgesmester, årets klubb og årets ungdomsfotograf. Vi deltar også med landslag i internasjonale biennaler og legger til rette for individuell deltagelse i nasjonale og internasjonale salonger.

Finn en klubb!

NSFF aktivitetskalendere

Aktivitetskalender for NSFF: Se tidsfrister for innleveringer samt oversikt over planlagte møter, regionale treff, konkurranser og annen aktivitet.

Gå til siden

Tillitsvalgte i Norsk Selskap for Fotografi

Liste over alle tillitsvalgte i NSFF-systemet.

Gå til siden

NSFF Vedtekter

Her finner du de til enhver tid gjeldende vedtekter for selskapet.

Gå til siden

NSFF Landsmøte

Nasjonalt Film- og Fototreff og NSFF Landsmøte arrangeres årlig. Landsmøtet er NSFF sin generalforsamling - vår øverste myndighet.

Gå til siden

NSFF Historikk

Historien om NSFF; statistikker og rapporter fra Landsmøter, medlemsutvikling, styresammensetning med mer.

Gå til siden

NSFF på Facebook

Facebooksidene er et supplement til websiden vår, men er ikke en offisiell kanal for selskapet. Styret er representert som administratorer i facebookgruppene, og vil svare på henvendelser i gruppene i den grad det er mulig.

Gå til siden

Nasjonale film- og fototreff

Det arrangeres årlig inntil fire film- og fototreff med støtte fra NSFF og CEWE, inkludert besøk fra de ulike merkeambassadører.

Gå til siden

Sponsor CEWE Japan Photo

CEWE Japan Photo har over flere år vært en verdifull sponsor for NSFF, med støtte til Årbok og regiontreff samt en rekke medlemsrabatter og -fordeler.

Gå til siden

Logoer

Logoer til bruk på medlemmer og medlemsklubbers nettsider.

Gå til siden

Søsterorganisasjoner

Våre samarbeidspartnere, nasjonalt og internasjonalt. Fotoorganisasjoner, støttefond, fotofestivaler.

Gå til siden

NSFF er medeier av Norsk Naturfotofestival

Siden 2022 har NSFF vært medeier i Norsk naturfotofestival – toneangivende arena for et bredt spekter av fotografiske uttrykk skapt av og i naturen.

Gå til siden