Om NSFF

NSFF – Norsk Selskap For Fotografi – er fellesorganisasjon for norske film- og fotoklubber. Vi har i overkant av 100 medlemsklubber og ca. 3500 medlemmer. Finn din klubb her.

NSFF skal:

  • virke for å fremme film- og fotografisk allsidighet og aktivitet
  • fremheve det beste av film og fotografi på klubbnivå til et nasjonalt plan, og vise det beste av norsk fotografi ut i verden
  • gjennomføre film- og fotorelaterte aktiviteter og gi film- og fotorelaterte medlemstilbud
  • ha tilbud for klubbenes tillitsvalgte for å forenkle og forbedre driften av egen klubb

NSFF er medlem av NFFF, FIAP og UNICA (les mer om internasjonalt samarbeid).

Kontakt:
Norsk Selskap For Fotografi
Postboks 1071
2605 Lillehammer

Organisasjonsnummer: 981 563 123
Bankkonto: 1506.65.56392 (for bl.a. innbetaling av kontingent)

Se kontaktside for individuell e-post/tlf

Sponsor:

CEWE JapanPhoto

NSFF aktivitetskalendere

Aktivitetskalender for NSFF: Se tidsfrister for innleveringer samt oversikt over planlagte møter, regionale treff, konkurranser og annen aktivitet.

Gå til siden

Tillitsvalgte i Norsk Selskap for Fotografi

Liste over alle tillitsvalgte i NSFF-systemet.

Gå til siden

NSFF Vedtekter

Her finner du de til enhver tid gjeldende vedtekter for selskapet.

Gå til siden

NSFF Landsmøte

Nasjonalt Film- og Fototreff og NSFF Landsmøte arrangeres årlig. Landsmøtet er NSFF sin generalforsamling - vår øverste myndighet.

Gå til siden

NSFF Historikk

Historien om NSFF; statistikker og rapporter fra Landsmøter, medlemsutvikling, styresammensetning med mer.

Gå til siden

NSFF på Facebook

Facebooksidene er et supplement til websiden vår, men er ikke en offisiell kanal for selskapet. Styret er representert som administratorer i facebookgruppene, og vil svare på henvendelser i gruppene i den grad det er mulig.

Gå til siden

Nasjonale film- og fototreff

Det arrangeres årlig inntil fire film- og fototreff med støtte fra NSFF og CEWE, inkludert besøk fra de ulike merkeambassadører.

Gå til siden

Sponsor CEWE Japan Photo

CEWE Japan Photo har over flere år vært en verdifull sponsor for NSFF, med støtte til Årbok og regiontreff samt en rekke medlemsrabatter og -fordeler.

Gå til siden

Logoer

Logoer til bruk på medlemmer og medlemsklubbers nettsider.

Gå til siden

Søsterorganisasjoner

Våre samarbeidspartnere, nasjonalt og internasjonalt. Fotoorganisasjoner, støttefond, fotofestivaler.

Gå til siden