Rabatt på tidsskriftet «Fotografi»

Fotografi er Norges eneste fagtidsskrift som formidler temaer rundt fotografiet til et bredt publikum.

Da Forlaget Fotografi AS i 2018 fylte femti år startet de en omfattende dugnadsprosess for å videreutvikle og modernisere tidsskriftet i tråd med hvordan markedet har endret seg de siste årene. Fra 2020 har tidsskriftet Fotografi derfor fått nytt design, nytt større format og bedre papirkvalitet – i tillegg til forbedret innhold med spisset journalistikk og enda bedre plass for bildepresentasjoner. Ambisjonen er å fremme det beste innen nordisk fotografi, og å gi leserne et best mulig grunnlag for inspirasjon, læring og informasjon.

I tillegg til brede fotografpresentasjoner, nyheter og annet småstoff har bladet faste spalter som:

  • Mitt utstyr: i hvert nummer vil en fotograf vise hva de har i fotobagen.
  • Samleren: samtaler med samlere av fotografi og fotobøker om deres forhold til å samle.
  • Fotobøker: omtale av noen av de siste bøkene som har nådd bokhandelen.
  • Mitt viktigste bilde: fotografer spørres om hvilket bilde de ser på som sitt viktigste – ikke nødvendigvis sitt beste.
  • Ti spørsmål: Ti faste spørsmål som går som en stafett.

Fotografi kommer ut 6 ganger årlig, og koster kr 105,- pr nummer i løssalg.
Ordinært årsabonnement koster kr 640,- inkludert porto. NSFF-medlemmer får 100 kroner i rabatt og betaler kun kr 540,-.

Tegne abonnement:

For å tegne abonnement sender du en e-post til fotografi@kundetjeneste.no med ditt navn og adresse og der du oppgir at du er medlem av NSFF.

Abonnementservice:
Mediaconnect AS, Telefon: 23 36 19 40
E-post: fotografi@kundetjeneste.no

Se også www.fotografi.no.

Fotografi gjennom fem tiår – bok

Fotografi, bokenTidsskriftet Fotografi har speilet både norsk og internasjonal fotografi gjennom 50 år. Det første ordinære nummeret av Fotografi kom ut i januar 1968, og var i flere tiår et entusiastblad for fotoamatøren å lære av og til å bli inspirert av. Mange norske amatørfotografer deltok med stor iver i tidskriftets mange fotokonkurranser. Senere utviklet Fotografi seg til å bli et tidsskrift også for kunstfotografi, fotojournalistikk og fagfotografi.

Boka Fotografi gjennom fem tiår er historien om tidsskriftet som både har speilet og påvirket fotografiet i sin samtid, samt bidratt til bevisstgjøring rundt det fotografiske bildets betydning i samfunnet. Boka er midt i blinken for alle som var aktive på 1970- og 80-tallet, og andre som er interessert i Fotografis historie.

Fem tiår med Fotografi er skrevet av tidsskriftets mangeårige medarbeider fotograf Morten M. Løberg og utgitt av Forlaget Fotograf AS.

“Bildet taler et sprog som alle forstår, og er vårt viktigste element til meddelelse menneskene imellom” (Redaktør Ivar Haanæs, 1967).

Fem tiår med Fotografi.
144 sider.
Normalpris: Kr 360,-.
Spesialpris for NSFF-medlemmer: Kr. 250,-.
(Porto kommer i tillegg).
Bestilles fra Forlaget Fotografi AS (kristin@fotografi.no). Oppgi kode: “NSFF”.