NFFF – Nordisk Forbund for Fotografi

Det har i flere år vært et nært samarbeid mellom de nordiske fotografiforbundene, og det har siden 2013 vært jobbet med å etablere et Nordisk forbund for amatørfotografi, basert på landenes nasjonale forbund. Og 18. august 2015 så Nordisk Forbund for Fotografi (NFFF) dagens lys i Finland.

Fra stiftelsesmøtet for NFFF

De fremmøtte under stiftelsen var (fra venstre): Pekka Salminen (FI) nestleder, Nils-Erik Jerlemar (S) leder, Monica Wenneblom (S) økonomi, Bjørn Riise leder NSFF (N) , Halvor Larsen (N) webmaster, Roald Synnevåg (N) sekretær.

Stiftere av NFFF (Nordic Society of Photography) er Riksförbundet Svensk Fotografi – RSF, Suomen Kameraseurojen Liitto – SKsL og Norsk Selskap for Fotografi – NSFF. Selskabet for Dansk Fotografi (SDF) har på sin generalforsamling 3.oktober, vedtatt å melde seg inn i NFFF.

Styret i NFFF består av Nils-Erik Jerlemar (S) leder, Pekka Salminen (F) nestleder, Peter Carstensen (DK) 2. nestleder, Monica Wenneblom (S) økonomiansvarlig, Michael Fahlgren vise økonomiansvalig, Halvor Larsen (N) web Roald Synnevåg (N) sekretær, og Tapio Karjalainen (F)

Målet for det nye forbundet er å gi amatørfotografene i norden enda bedre tilbud, samt å utvikle fotografiet som kunst og kulturbærer. Videre er ønsket at de nasjonale forbundene skal kunne dra veksler på hverandres erfaringer. Fotografene kommer til å se at det kommer en internasjonal circuit, et nordisk mesterskap og mye annet i tiden som kommer.

Målet er også å søke støtte til nordiske samarbeidsprosjekter, samt fronte nordisk fotografi gjennom en egen hjemmeside med gallerifunksjon. Videre ser en for seg samarbeid innen juryering, utstillinger, kursing/workshops.

NFFF-stipend

Hvert år deles det ut fire stipend til medlemmer og klubber, hvert i størrelsesorden €500. Søknadsfrist for arbeidsstipend er 30. september, les mer om dette på www.nordic.photo.

NFFF-Hederstegn

Det er mulig å opptjene poeng til Nordisk stormester i fotografi, gjennom Nordisk mesterskap og i internasjonale salonger arrangert av Nordiske land.

Hvert år kan det deles ut:

  • NMiFC – Nordisk mester i fotografi, color
  • NMiFM – Nordisk mester i fotografi, monochrome
  • NSMiF – Nordisk stormester i fotografi (sammenlagt color og monochrome)

Over tid kan man oppnå:

  • NSMiF/b – Nordisk stormester i fotografi, bronse (60 poeng)
  • NSMiF/s – Nordisk stormester i fotografi, sølv (90 poeng)
  • NSMiF/g – Nordisk stormester i fotografi, gull (120 poeng)

Minst 30 % av poengene må komme fra Nordisk mesterskap i fotografi.
Den salongen det oppnås resultater i må ha minimum FIAP-patronat.
Det skal gå minst 1 år mellom hvert hederstegn.

Poeng opparbeides etter følgende tabell:

Nordisk mesterskap Internasjonale salonger fra nordiske land
Gull 7 poeng Awards (medalje/HM) 2 poeng
Sølv 5 poeng Acceptance 1 poeng
Bronse 4 poeng
HM 3 poeng
Accept 2 poeng