NFFF – Nordisk Forbund for Fotografi

Det har i flere år vært et nært samarbeid mellom de nordiske fotografiforbundene, og 18. august 2015 så Nordisk Forbund for Fotografi (NFFF) dagens lys i Finland.

Fra stiftelsesmøtet for NFFF

De fremmøtte under stiftelsen var (fra venstre): Pekka Salminen (FI) nestleder, Nils-Erik Jerlemar (S) leder, Monica Wenneblom (S) økonomi, Bjørn Riise leder NSFF (N) , Halvor Larsen (N) webmaster, Roald Synnevåg (N) sekretær.

Stiftere av NFFF er Riksförbundet Svensk Fotografi — RSF, Suomen Kameraseurojen Liitto — SKsL og Norsk Selskap for Fotografi — NSFF. Selskabet for Dansk Fotografi — SDF meldte seg inn senere samme år.

Målet for det nordiske forbundet er å gi amatørfotografene i Norden et enda bedre tilbud, samt å utvikle fotografiet som kunst og kulturbærer. NFFF søker støtte til nordiske samarbeidsprosjekter. De nasjonale forbundene vil kunne dra veksler på hverandres erfaringer, via samarbeid innen juryering, utstillinger, kursing/ workshops og mer.

NFFF-stipend

Hvert år deles det ut fire stipend til medlemmer og klubber, hvert i størrelsesorden €750. Søknadsfrist for arbeidsstipend er 30. september, les om arbeidsstipend på www.nordic.photo.

NFFF-hederstegn

Det er mulig å opptjene poeng til tittelen Nordisk Stormester i Fotografi, NSMiF, gjennom deltagelse i Nordisk mesterskap og internasjonale salonger arrangert av nordiske land. Over tid kan man så oppnå utvidet tittel i trinn fra bronse til diamant — se mer om NSMiF på www.nordic.photo.

Etter at NSMiF er oppnådd kan det også søkes om porteføljetittel; MNFFF. Les mer om dette nedenfor.

NFFF konkurranser

NFFF arrangerer egne nordiske konkurranser for alle medlemmer i de nordiske forbund:

 • Nordisk Fotomesterskap – bildespill,  5.februar
 • Nordisk Fotomesterskap, 15.april
 • Nordisk Fotomesterskap – kolleksjon, 15.september

NFFF patronat

Arrangører, som er medlem i et av de nordiske forbund, som arrangerer internasjonale konkurranser kan årlig søke om patronat fra NFFF. Et patronat fra NFFF innebærer:

 • Konkurransen kan bruke NFFF medaljer og hederlig omtale diplomer
 • Resultater i konkurransen teller til NFFF hederstegn – Nordisk Stormester i Fotografi
 • Konkurransen blir promotert på https://www.nordic.photo/salons/

MNFFF — Master of Photography, Nordisk Forbund for Fotografi

Hensikten med bildeportfolio er blant annet at det er et alternativ til konkurranser. Fotografen får vist frem sine kvaliteter og kreativitet, sine interesser innen bestemte tema, og/eller bredden i sin fotografering. MNFFF har 3 ulike nivåer:

 • MNFFF/b (bronse)
 • MNFFF/s (sølv)
 • MNFFF/g (gull)

Regler

 • Kan tildeles når søkeren har oppnådd NSMiF/s.
 • Søknadsskjema sendes til på e-post til president@nordic.photo innen 15. januar (i 2021 er fristen 15. mars).
 • Bildene skal ha maksstørrelse 1920 x 1080 px, og sendes til samme mottaker via WeTransfer.
 • Hederstegn bevilges 28. februar (i 2021 er denne datoen forskjøvet pga. senere innleveringsfrist).
 • Søkeren tildeles diplom samt jakkemerke, uten kostnad.

Søkeren kan selv velge hvilket MNFFF hederstegnnivå, men etter at et hederstegn er innvilget kan fotografen ikke i søke om et MNFFF hederstegn med lavere nivå enn det tidligere tildelte. Navn på komiteens medlemmer offentliggjøres etter bedømmingen.

Dokumenter

Alle dokumenter og søknader til NFFF finnes på https://www.nordic.photo/documents/

MNFFF/b — Master of Photography NFFF, bronse:

Søknaden skal inneholde en bildeportfolio med 10 digitale bilder for vurdering av en komité. Bildene behøver ikke ha et sammenhengende tema, men skal speile fotografens interesseområder. Det legges ikke vekt på en sammenhengende presentasjon. Avgjøres med 2/3 flertall i komiteen.

MNFFF/s — Master of Photography NFFF, sølv:

Søknaden skal inneholde en bildeportfolio med 15 digitale bilder med et sammenhengende tema for vurdering av en komité. Det legges ikke vekt på en sammenhengende presentasjon. Avgjøres med 2/3 flertall i komiteen.

MNFFF/g — Master of Photography NFFF, gull:

Søknaden skal inneholde en bildeportfolio med 20 digitale bilder med et sammenhengende tema for vurdering av en komité. Bildene skal være sammenhengende i sin presentasjon og i sitt innhold, og skal vedlegges en tekst som beskriver temaet og det kreative konsept. Et oversiktsbilde der samtlige bilder vises skal også vedlegges. Avgjøres med enstemmighet i komiteen.