NSFF Landsmøte

NSFF Landsmøte arrangeres årlig. Landsmøtet er NSFF sin generalforsamling – vår øverste myndighet.

En oversikt over hvor og når NSFF Landsmøter har vært arrangert, finnes i dokumentet Historikk Landsmøter.

Fullmakt for avstemning på Landsmøtet

Dersom din klubb skal ha mulighet for å stemme på Landsmøtet må leder i klubben være selv tilstede eller gi fullmakt til et annet medlem fra klubben, ev. regionskontakten. Se tilsendte landsmøtedokumenter for dette dokumentet.