Generelt om NM i foto

NB! Les alltid konkurransereglene (.pdf)! Dersom det ikke er overensstemmelse med hva som står på denne siden og konkurransereglene, er det alltid konkurransereglene som gjelder.

Det er to runder i NM i foto; første runde har innlevering 15. mars og andre runde 15. oktober. For å delta må du være medlem i Norsk Selskap For Fotografi, NSFF, via en fotoklubb eller som direktemedlem. Hver autor kan totalt levere inn totalt 12 bilder i hver runde og velger da selv hvilke tema/klasser bildene leveres inn i. Sammenlagt resultat vår+høst teller for Norgesmester. Egne regler gjelder for Årets klubb.

NM høsten 2022 blir det finsk jury fra Helsingfors Kameraklubb
Klubb NM høsten 2022 blir det dansk jury
NM våren 2023 blir det italiensk jury fra Carpe Diem Photographic Group

Vegard Hanssen

Vegard Hanssen

Leder for konkurranseutvalget i foto

Administrerer NM i foto; innleveringer, frister og resultater. Finner, instruerer og er vert for juryen. Lager digitale presentasjoner av vinnerbildene.

konkurranser@nsff.no / nm@nsff.no

Medlem av Bryne Fotoklubb

Om klassene

Husk å kontrollere reglene i gjeldende konkurranserunde, via knappen «Gjeldende invitasjon». Det kan leveres inntil tre bilder i hver klasse, men maksimalt 12 bilder totalt per fotograf per runde. Ungdomsklassen kjøres som en helt separat konkurranse. Det betyr at ungdomsmedlemmer kan levere 12 bilder til det ordinære NM, i tillegg til ungdomsklassen.

For vårrunden:

 • Fritt motiv — digitalt, farge.
 • Fritt motiv — digitalt, monokrom.
 • Fritt motiv — print A4, farge.
 • Fritt motiv — print A4, monokrom.
 • Kreativt — digitalt.
 • Kulturlandskap / urban natur — digitalt.
 • Kolleksjon — print. Det kan leveres en serie på 3–5 bilder med selvvalgt tema, på farge- eller monokrompapir i A4-størrelse. En kolleksjon teller som én innlevering («ett bilde» av de totalt 12 tillatte).
 • Ungdomsklassen: Kun fritt motiv — digitalt, farge og monokrom.

For høstrunden:

 • Fritt motiv — digitalt, farge.
 • Fritt motiv — digitalt, monokrom.
 • Fritt motiv — print A4, farge.
 • Fritt motiv — print A4, monokrom.
 • Natur — digitalt.
 • Dokumentar / fotojournalistikk — digitalt.
 • Bundet tema — digitalt. Se annet sted på denne siden for kommende temaer.
 • Ungdomsklassen: Kun fritt motiv — digitalt, farge og monokrom.

Bundet tema, høstrunden:

 • Tema i NM høst 2021: «Selfie»
 • Tema i NM høst 2022: «Energi»
 • Tema i NM høst 2023: «Gjenspeilinger/speilbilder»

Definisjoner

 • Kreativt: bruk av ulike teknikker i etterbehandling, for å tilføre bildet noe ut over «en rent teknisk perfekt rett-fram avbildning». Alle delbilder i en eventuell kompositt må være tatt av autor.
 • Natur: vi følger definisjonene/ reglene til FIAP og PSA. Ingen manipulering, ingen tegn til menneskeskapte ting (hus, gjerder, ledninger, stolper, etc).
 • Kulturlandskap/ urban natur: Bilder som viser mennesket sin tilstedeværelse og påvirkning i naturen, eller naturen sin inntreden i urbane landskap. Ingen manipulering, fjerning eller tilføring av nye element i etterbehandling. Mennesket i seg selv er ikke tilstrekkelig som menneskelig påvirkning, men kan inngå som en del av bildet. Konvertering til monokrom er tillatt, samt fjerning av støv, riper og støy for å restaurere den opprinnelige scenen.
 • Dokumentar/ fotojournalistikk: Et fotografi med minimale justeringer av det originale bildet, skal framstå som naturlig og ikke være arrangert. Bildet skal inneholde mennesker og/eller menneskeskapte element som viser mennesket sin tilstedeværelse i verden. Flytting, tilføring eller fjerning av element i bildet er streng forbudt både i opptakssituasjonen og i etterbehandling, med unntak av beskjæring. Konvertering til gråskala svart/hvitt er tillatt, samt fjerning av støv, riper og støy for å restaurere den opprinnelige scenen.

Innlevering av bilder

Alle arbeider skal registreres og bildefil lastes opp på konkurranseinnlevering funnet i medlemsseksjonen. Dette gjelder både print og digitalklasser.

 • Første trinn i opplasting er betaling av deltakergebyr via bankkort.
 • Se sidene for info/hjelp/veiledning for informasjon om fremgangsmåte for opplasting med mer.

Spesielt for printklassene

Registrering som ovenfor. Bilder i papirklassene sendes til Konkurranseutvalget som samlet forsendelse fra hver klubb. Adressen er:

NSFF v/​Rune Bjørnbekk
Villaveien 7a
4316 Sandnes

Mobilnummer for hentemelding: 404 01 214
Sporingsnummeret sendes via e-post til konkurranseutvalget@nsff.no.

Viktig: Send ikke bilder uten å ha lest konkurransereglene og sidene for info/hjelp/veiledning. Brudd på konkurransereglene medfører ekskludering, og bildene vil da bli returnert uten å bli bedømt.
Viktige punkter som omtales i konkurransereglene (listen er ikke utfyllende):

 • ALLE arbeider skal registreres FØR innlevering.
 • Husk riktig størrelse/papirformat/montasje.
 • Sørg for riktig merking av papirbilder, klikk her for mal for merkelapper.
 • Det er ikke lengre nødvendig å samle innsendingen via klubben, men hver medlem kan sende inn bildene selv til Rune Bjørnbekk, se adresse over. Det er fremdeles lov å sende samlepakke fra klubben hvis det er ønskelig, eller en kombinasjon av klubb og enkeltmedlemmer.
 • Merk tidsfrist for bilder i papirklassene, som må være mottatt at konkurransevalget innen 15. oktober. Bilder som kommer senere vil bli fjernet fra konkurransen.
 • Bilder vil ikke bli returnert etter konkurransen

Premiering

Ordinær premiering

I hver runde av NM i foto deles det i hver klasse ut én gullmedalje, inntil to sølvmedaljer og inntil tre bronsemedaljer. I tillegg gis det følgende sammenlagtpremier vår+høst:

 • Norgesmester i foto: Pokal med gullmerke, pluss gavekort fra CEWE Japan Photo på en verdi av kr. 5.000,-
 • Andrepremie: Gavekort fra CEWE Japan Photo på en verdi av kr. 3.000,- (inntil to)
 • Tredjeplass: Gavekort fra CEWE Japan Photo på en verdi av kr. 1.000,- (inntil tre)
 • Ungdomsmester i foto: Gavekort fra CEWE Japan Photo på en verdi av kr. 1.500,-
 • Andrepremie: Gavekort fra CEWE Japan Photo på en verdi av kr. 1.000,- (inntil to)
 • Tredjeplass: Gavekort fra CEWE Japan Photo på en verdi av kr. 500,- (inntil tre)
 • Årets klubb: Gavekort fra CEWE Japan Photo på en verdi kr. 5.000,-

Jan Baashus-Jessens plakett

Plaketten skal gis til det mest kreative bildet. Plaketten ble innført i Landskonkurransene (NM i foto) i 1984, opphørte i 1998, og gjenopptatt i 2011. Det er Oslo Kamera Klubb som ivaretar plakettene. Jan Baashus-Jessen er for øvrig en av de mest premierte i Landskonkurransene.

Leif Preus-prisen

Dette er en pokal som går til beste portrett.

Årets klubb

Klubb-NM er fra 2021 helt uavhengig av det individuelle NM. Det blir altså ikke lenger deltagelse med et utvalg kun plukket fra de individuelt innleverte NM-bildene.

Rent praktisk opprettes en ny konkurransetype der tillitsvalgte i klubben kan laste opp bilder på vegne av klubbens medlemmer. Det er opp til klubbene hva slags prosess som benyttes for å velge ut de 20 deltagerbildene — f.eks. intern konkurranse, en komité eller annet. Som før begrenses antall bilder pr. autor til fire, og alle deltagerne må være medlem av klubben på innleveringstidspunktet.

Nærmere detaljer angående «Årets klubb» finner du her.

Spørsmål og problemer?

Problemer med innlevering/betaling? Kontakt sekretariat@nsff.no.
Generelle spørsmål angående regler og retningslinjer? Kontakt konkurranseutvalget@nsff.no.

Merk: Spørsmål angående konkurransen besvares best ved henvendelse på e-post. Diskusjoner og spørsmål på sosiale medier blir ikke nødvendigvis fanget opp og kommentert av konkurranseutvalget.