Generelt om NM i foto

Det er to runder i NM i foto; første runde har innlevering 15. mars og andre runde 15. oktober. For å delta må du være medlem i Norsk Selskap For Fotografi, NSFF, via en fotoklubb eller som direktemedlem. Hver autor kan totalt levere inn totalt 12 bilder i hver runde og velger da selv hvilke tema/klasser bildene leveres inn i. Sammenlagt resultat vår+høst teller for Norgesmester. Egne regler gjelder for Årets klubb.

NM våren 2023 blir det svensk jury
NM høsten 2023 blir det italiensk jury

Vegard Hanssen

Vegard Hanssen

Leder for konkurranseutvalget i foto

Administrerer NM i foto; innleveringer, frister og resultater. Finner, instruerer og er vert for juryen. Lager digitale presentasjoner av vinnerbildene.

konkurranser@nsff.no / nm@nsff.no

Medlem av Bryne Fotoklubb

Om klassene

Det kan leveres inntil tre bilder i hver klasse, men maksimalt 12 bilder totalt per fotograf per runde. Ungdomsklassen kjøres som en helt separat konkurranse. Det betyr at ungdomsmedlemmer kan levere 12 bilder til det ordinære NM, i tillegg til ungdomsklassen. For å være med i ungdomsklassen må du være under 25 år (til og med det året man fyller 25 år).

For vårrunden:

 • Fritt motiv — digitalt, farge.
 • Fritt motiv — digitalt, monokrom.
 • Fritt motiv — print A4, farge.
 • Fritt motiv — print A4, monokrom.
 • Kreativt — digitalt.
 • Kulturlandskap / urban natur — digitalt.
 • Kolleksjon — print. Det kan leveres en serie på 3–5 bilder med selvvalgt tema, på farge- eller monokrompapir i A4-størrelse. En kolleksjon teller som én innlevering («ett bilde» av de totalt 12 tillatte).
 • Ungdomsklassen: Kun fritt motiv — digitalt, farge og monokrom.

For høstrunden:

 • Fritt motiv — digitalt, farge.
 • Fritt motiv — digitalt, monokrom.
 • Fritt motiv — print A4, farge.
 • Fritt motiv — print A4, monokrom.
 • Natur — digitalt.
 • Dokumentar / fotojournalistikk — digitalt.
 • Bundet tema — digitalt. Se annet sted på denne siden for kommende temaer.
 • Ungdomsklassen: Kun fritt motiv — digitalt, farge og monokrom.

Bundet tema, høstrunden:

 • Tema i NM høst 2021: «Selfie»
 • Tema i NM høst 2022: «Energi»
 • Tema i NM høst 2023: «Gjenspeilinger/speilbilder»

Definisjoner

 • Kreativt: bruk av ulike teknikker i etterbehandling, for å tilføre bildet noe ut over «en rent teknisk perfekt rett-fram avbildning». Alle delbilder i en eventuell kompositt må være tatt av autor.
 • Natur: vi følger definisjonene/ reglene til FIAP og PSA. Ingen manipulering, ingen tegn til menneskeskapte ting (hus, gjerder, ledninger, stolper, etc).
 • Kulturlandskap/ urban natur: Bilder som viser mennesket sin tilstedeværelse og påvirkning i naturen, eller naturen sin inntreden i urbane landskap. Ingen manipulering, fjerning eller tilføring av nye element i etterbehandling. Mennesket i seg selv er ikke tilstrekkelig som menneskelig påvirkning, men kan inngå som en del av bildet. Konvertering til monokrom er tillatt, samt fjerning av støv, riper og støy for å restaurere den opprinnelige scenen.
 • Dokumentar/ fotojournalistikk: Et fotografi med minimale justeringer av det originale bildet, skal framstå som naturlig og ikke være arrangert. Bildet skal inneholde mennesker og/eller menneskeskapte element som viser mennesket sin tilstedeværelse i verden. Flytting, tilføring eller fjerning av element i bildet er streng forbudt både i opptakssituasjonen og i etterbehandling, med unntak av beskjæring. Konvertering til gråskala svart/hvitt er tillatt, samt fjerning av støv, riper og støy for å restaurere den opprinnelige scenen.

Deltagelse

 • Konkurransen er åpen for alle med gyldig medlemskap i NSFF, og som har norsk statsborgerskap.
 • Deltaker representerer den klubben som har betalt kontingenten og som står som hovudmedlemskap.
 • Konkurranseutvalget skal før juryering utelukke arbeider som er i strid med konkurransereglene.
 • De ulike klassene bedømmes separat.
 • Autor kan ikke delta med samme bilde i flere klasser i samme konkurranse.
 • Digital farge, digital monokrom, papir farge og papir monokrom med identisk motiv regnes som samme bilde.
 • Digitale fargelagte bilder og duotone stiller i gruppen for farge.
 • Digitale sort/hvitt -bilder stiller i gruppen monokrom.
 • Opptaket skal være utført av autor.
 • Autor skal på forespørsel kunne sende over original-filer av innleverte bilder

Antall arbeider

 • Hver autor kan totalt levere inn totalt 12 bilder. Kolleksjon teller som 1 bilde i den sammenhengen.
 • Autor velger selv hvilke tema/klasser bildene leveres inn i
 • Hver autor kan delta med 1 kolleksjon i monokrompapir eller fargepapir. Hver kolleksjon skal inneholde fra 3 til 5 bilder. En kolleksjon kan presenteres som separate bilder eller alle bilder på samme ark.

Premierte arbeider

 • Bilder som i tidligere Norgesmesterskap/Landskonkurranser er tildelt høyere premie enn antatt, kan ikke brukes på nytt eller brukes som utgangspunkt for deltagende arbeider i Norgesmesterskap
 • Herfra unntas premierte enkeltbilder som brukes som en del av en kolleksjon. Bilder fra premierte kolleksjoner kan delta som enkeltbilder.

Teknisk om digitale bildefiler:

 • Bildets lengste side skal være nøyaktig 2400 piksler og filstørrelse under 3MB (3000KB).
 • Filnavn: Ingen krav til angivelse av filnavn før opplasting. Autors navn, adresse og klubb blir automatisk registret når du logger deg inn på www.nsff.no
 • Filformat: JPG.
 • Bilder skal ikke ha navn eller være signert på forsiden.

Papirbilder:

 • Bilder i monokrom papir og farge papir skal være:
  • Papir farge: A4 eller 20×30 cm
  • Papir monokrom: A4 eller 20×30 cm
  • Kolleksjon: 3-5 bilder i A4 eller 20×30 cm
 • Papirbilder skal leveres uten rammer, passepartout, kapa plater eller lignende.
 • Alle papirbilder skal også lastes opp i digital form via innleveringssystemet på nsff.no i samsvar med kravene gitt over.
 • Papirbildene skal merkes med en etikett på papirbildets bakside i øvre venstre hjørne. Etiketten skal skrives ut etter en mal som blir lagt ved invitasjonen til NM og inneholder: autors navn, adresse, klubb, bildets nummer og tittel lik den som er registrert.
 • Kolleksjoner nummereres i visningsrekkefølge.
 • Kolleksjoner skal ha felles tittel og felles bildenummer.
 • Bilder skal ikke ha navn eller være signert på forsiden.
 • For kolleksjoner skal en digital versjon lastes opp til innleveringssystemet som en kollasj, dvs. at hele kolleksjonen er sammenstilt i en JPG fil i den rekkefølge eller form autor ønsker kolleksjonen skal bli sett.

Innlevering av bilder

Alle arbeider skal registreres og bildefil lastes opp på konkurranseinnlevering funnet i medlemsseksjonen. Dette gjelder både print og digitalklasser.

 • Første trinn i opplasting er betaling av deltakergebyr via bankkort.
 • Se sidene for info/hjelp/veiledning for informasjon om fremgangsmåte for opplasting med mer.

Spesielt for printklassene

Registrering som ovenfor. Bilder i papirklassene sendes til Konkurranseutvalget som samlet forsendelse fra hver klubb. Adressen er:

NSFF v/​Rune Bjørnbekk
Villaveien 7a
4316 Sandnes

Mobilnummer for hentemelding: 90147019
Sporingsnummeret sendes via e-post til konkurranseutvalget@nsff.no.

Viktig: Send ikke bilder uten å ha lest konkurransereglene og sidene for info/hjelp/veiledning. Brudd på konkurransereglene medfører ekskludering, og bildene vil da bli makulert uten å bli bedømt.
Viktige punkter som omtales i konkurransereglene (listen er ikke utfyllende):

 • ALLE arbeider skal registreres FØR innlevering.
 • Husk riktig størrelse/papirformat/montasje.
 • Sørg for riktig merking av papirbilder, klikk her for mal for merkelapper.
 • Det er ikke lengre nødvendig å samle innsendingen via klubben, men hver medlem kan sende inn bildene selv til Rune Bjørnbekk, se adresse over. Det er fremdeles lov å sende samlepakke fra klubben hvis det er ønskelig, eller en kombinasjon av klubb og enkeltmedlemmer.
 • Merk tidsfrist for bilder i papirklassene, som må være mottatt at konkurransevalget innen 15. mars / 15. oktober. Bilder som kommer senere vil bli fjernet fra konkurransen.
 • Bilder vil ikke bli returnert etter konkurransen

Premiering

Ordinær premiering

I hver runde av NM i foto deles det i hver klasse ut én gullmedalje, inntil to sølvmedaljer og inntil tre bronsemedaljer.  Rundevinner i både voksen og ungdomsklassen får en pokal med gullmerke. I tillegg gis det følgende sammenlagtpremier vår+høst:

 • Norgesmester i foto: Pokal med gullmerke, pluss gavekort fra CEWE Japan Photo på en verdi av kr. 5.000,-
 • Andrepremie: Gavekort fra CEWE Japan Photo på en verdi av kr. 3.000,- (inntil to)
 • Tredjeplass: Gavekort fra CEWE Japan Photo på en verdi av kr. 1.000,- (inntil tre)
 • Ungdomsmester i foto: Pokal med gullmerke, pluss Gavekort fra CEWE Japan Photo på en verdi av kr. 1.500,-
 • Andrepremie: Gavekort fra CEWE Japan Photo på en verdi av kr. 1.000,- (inntil to)
 • Tredjeplass: Gavekort fra CEWE Japan Photo på en verdi av kr. 500,- (inntil tre)
 • Årets klubb: Gavekort fra CEWE Japan Photo på en verdi kr. 5.000,-

Poengutregning

 • Gull: 10 poeng
 • Sølv: 7 poeng
 • Bronse: 5 poeng
 • Hederlig omtale: 3 poeng
 • Antatt: 1 poeng

Dersom det blir lik poengsum, blir det vurdering etter ulikhet i medaljevalør, hederlig omtale og antatt. Eks. 1 gull har høyere rang en 1 sølv pluss 3 antatte

Sponsorer kan gi premie til Årets Klubb, Norgesmester i foto og Årets Ungdomsfotograf. Ved lik poengsum som ikke kan skilles med medaljevalør, kan det bli loddtrekning av
premien.

Jan Baashus-Jessens plakett

Plaketten skal gis til det mest kreative bildet. Plaketten ble innført i Landskonkurransene (NM i foto) i 1984, opphørte i 1998, og gjenopptatt i 2011. Det er Oslo Kamera Klubb som ivaretar plakettene. Jan Baashus-Jessen er for øvrig en av de mest premierte i Landskonkurransene.

Leif Preus-prisen

Dette er en pokal som går til beste portrett.

Juryavgjørelse

Juryens beslutning er endelig og vil ikke bli kommentert!

Bruk av premierte arbeider

NSFF forbeholder seg retten til å gjengi premierte bilder til utstilling og presentasjon av Norgesmesterskap i tidsskrifter / relevante internettsider og på NSFF sine egne internettsider. Premierte bilder blir brukt i en NM presentasjon som kan lastes ned fra www.nsff.no. De premierte bildene kan bli brukt i FIAP Biennaler, selv om autor har meldt seg ut av NSFF, der det vil bli plukket ut bilder fra flere autorer som danner Landslaget til NSFF. Autors navn skal følge bildet i enhver sammenheng.

Innleverte arbeider

Konkurranseutvalget vil behandle de innsendte arbeider med største forsiktighet, men fraskriver seg ethvert ansvar for skade og tap. Deltagelse i NM i foto medfører fullstendig aksept av ovenstående konkurranseregler og eventuelt andre opplysninger som måtte fremgå av innbydelsen.

Deltakergebyr

Deltakergebyr i NM i Foto:

 • Hver deltaker betaler kr. 200,- pr runde i NM i Foto
 • Gratis deltakelse i ungdomsklassen (til og med det året man fyller 25 år)

Gebyr for konkurransedeltakelse og eventuelle andre tjenester fastsettes av Styret. Betaling skjer via kredittkort. Dersom din klubb ikke har betalt kontingent til NSFF, blir det heller ikke mulig for deg å levere inn foto til NM.

Årets klubb

Klubb-NM er fra 2021 helt uavhengig av det individuelle NM. Det blir altså ikke lenger deltagelse med et utvalg kun plukket fra de individuelt innleverte NM-bildene.

Rent praktisk opprettes en ny konkurransetype der tillitsvalgte i klubben kan laste opp bilder på vegne av klubbens medlemmer. Det er opp til klubbene hva slags prosess som benyttes for å velge ut de 20 deltagerbildene — f.eks. intern konkurranse, en komité eller annet. Som før begrenses antall bilder pr. autor til fire, og alle deltagerne må være medlem av klubben på innleveringstidspunktet.

Nærmere detaljer angående «Årets klubb» finner du her.

Spørsmål og problemer?

Problemer med innlevering/betaling? Kontakt sekretariat@nsff.no.
Generelle spørsmål angående regler og retningslinjer? Kontakt konkurranseutvalget@nsff.no.

Merk: Spørsmål angående konkurransen besvares best ved henvendelse på e-post. Diskusjoner og spørsmål på sosiale medier blir ikke nødvendigvis fanget opp og kommentert av konkurranseutvalget.