Konkurrer med NSFF

NSFF arrangerer NM i film og NM i foto. I tillegg gis patronat — det vil si godkjenning for poeng til hederstegn — til en rekke nasjonale og internasjonale konkurranser.

NSFF-godkjenning av fotokonkurranser

Når NSFF gir patronat til en konkurranse, betyr det at NSFF tilbyr arrangøren av konkurransen å ha premier fra NSFF som en del av sin konkurranse. Et patronat er samtidig en anerkjennelse av konkurransen. Dersom din klubb ønsker å arrangere en fotokonkurranse med NSFF-godkjenning (patronat), finner du retningslinjer og søknadsskjema her:

Husk at skjemaet må LASTES NED før det fylles ut.

NSFF-godkjente fotokonkurranser

Landslag:

  • Ingen landslag ennå

NM:

Nasjonale:

  • 5. Munken fotokonkurranse 2023 – frist 02. april (2023/01)
  • Digitalis 2023 – frist 14. mai (2023/02)
  • NPR 1. nasjonal – frist 20. juni (2023/04)
  • En dag i Norge – 19. august (Spesiell konkurranse for NSFF)
  • Taigaen Fotofestival, Elverum fotoklubb – frist 31. august (2023/03)
  • Vestkysten – frist 1. oktober  (2023/05)

Internasjonale:

Ingen internasjonale for øyeblikket

Nordisk konkurranser:

Generelt om NM i foto

Norsk Selskap for Fotografi arrangerer årlig NM i foto. Det er to innleveringsrunder – vår og høst. Her finnes informasjon og regler for deltagelse.

Gå til siden

Konkurranseregler NM i film

NM i film arrangeres årlig av Norsk Selskap for Fotografi. Her finnes informasjon om klasser og kategorier og regler for deltagelse.

Gå til siden

NM for klubber

Konkurranseregler - NM for film- og fotoklubber.

Gå til siden

Vinnerfilmer NM i film

Se alle premierte filmer fra NM i film siden 2013.

Gå til siden

Info, hjelp og veiledning

Her er svar på ofte stilte spørsmål i forbindelse med innlevering til fotokonkurranser i NSFF regi, og i særdeleshet NM i film og NM i foto.

Gå til siden

Plaketter

NSFF utdeler plaketter for oppnådde resultater i nasjonale og internasjonale konkurranser.

Gå til siden

Hederstegn

NSFFs hederstegn gis for fotografisk virksomhet og/eller arbeidsinnsats. Se oversikt og forklaringer på denne siden.

Gå til siden

Juryering

Informasjon om hvordan stille seg til disp til juryering, enkeltmedlem eller klubbgruppe.

Gå til siden