Konkurrer med NSFF

NSFF arrangerer NM i film og NM i foto. I tillegg gis patronat – det vil si godkjenning for poeng til hederstegn – til en rekke nasjonale og internasjonale konkurranser.

NSFF-godkjenning av fotokonkurranser

Når NSFF gir patronat til en konkurranse, betyr det at NSFF tilbyr arrangøren av konkurransen å ha premier fra NSFF som en del av sin konkurranse. Et patronat er samtidig en anerkjennelse av konkurransen. Dersom din klubb ønsker å arrangere en fotokonkurranse med NSFF-godkjenning (patronat), finner du retningslinjer og søknadsskjema her:

Husk at skjemaet må LASTES NED før det fylles ut.

NSFF-godkjente fotokonkurranser

NM:

Nasjonale:

  • 7. Munken fotokonkurranse 2024 – frist 24. mars (2024/01)
  • NPR 2. nasjonal – frist 10. juni (2024/02)
  • En dag i Norge – frist 19. august (spesiell konkurranse for NSFF)
  • Taigaen Fotofestival, Elverum fotoklubb – 31. august (2024/03)
  • 9. Vestkysten Fotokamp 2024 – frist 1. oktober (2024/04)
  • Elvebyen Smallprint – 2025 – frist 20. januar (2025/01)

Internasjonale:

Nordiske konkurranser:

Generelt om NM i foto

Norsk Selskap for Fotografi arrangerer årlig NM i foto. Det er to innleveringsrunder – vår og høst. Her finnes informasjon og regler for deltagelse.

Gå til siden

Konkurranseregler NM i film

NM i film arrangeres årlig av Norsk Selskap for Fotografi. Her finnes informasjon om klasser og kategorier og regler for deltagelse.

Gå til siden

NM for klubber

Konkurranseregler - NM for film- og fotoklubber.

Gå til siden

Vinnerfilmer NM i film

Se alle premierte filmer fra NM i film siden 2013.

Gå til siden

Info, hjelp og veiledning

Her er svar på ofte stilte spørsmål i forbindelse med innlevering til fotokonkurranser i NSFF regi, og i særdeleshet NM i film og NM i foto.

Gå til siden

Plaketter

NSFF utdeler plaketter for oppnådde resultater i nasjonale og internasjonale konkurranser.

Gå til siden

Hederstegn

NSFFs hederstegn gis for fotografisk virksomhet og/eller arbeidsinnsats. Se oversikt og forklaringer på denne siden.

Gå til siden

Juryering

Informasjon om hvordan stille seg til disp til juryering, enkeltmedlem eller klubbgruppe.

Gå til siden