Internasjonalt samarbeid

NSFF samarbeider med og er medlem av en rekke internasjonale organisasjoner. Blant annet var vi med og stiftet det nordiske samarbeidet Nordisk Forbund For Fotografi; NFFF. Vi har også representanter i Fédération Internationale de l’ Art Photographique (FIAP) samt i amatørfilmorganisasjonen UNICA; Union Internationale du Cinema.

NSFF er ikke medlem av The Photographic Society of America (PSA) eller Global Photograpic Union (GPU), men det er mulig for enkeltpersoner å bli direktemedlem her og slik delta i deres konkurranser.

Internasjonale fotokonkurranser

Ønsker du informasjon om å delta i internasjonale konkurranser? Her er en rekke gode tips samt pekere til nyttige ressurser.

Gå til siden

NFFF – Nordisk Forbund for Fotografi

Det har i flere år vært et nært samarbeid mellom de nordiske fotografiforbundene, og 18. august 2015 ble Nordisk Forbund for Fotografi (NFFF) grunnlagt.

Gå til siden

Internasjonale filmkonkurranser

NSFF er med i den internasjonale filmorganisasjonen UNICA, noe som gir våre medlemmer muligheten til å delta i VM i amatørfilm og VM i minuttfilm.

Gå til siden

FIAP – Fédération Internationale de l’Art Photographique

FIAP – Fédération Internationale de l'Art Photographique – er en verdensomspennende organisasjon for fremme av fotografisk kunst i alle former. NSFF har vært medlem siden 1950.

Gå til siden

UNICA — Union Internationale du Cinema

NSFF er medlem av UNICA, en internasjonal sammenslutning bestående av nasjonale selskaper innen amatørfilm.

Gå til siden

PSA – Photographic Society of America

Photographic Society of America er en internasjonal organisasjon for alle som er interessert i fotografi; hobbyfotografer, ivrige amatører og profesjonelle fotografer.

Gå til siden

GPU – Global Photographic Union

GPU er en internasjonal fotoorganisasjon med et utfyllende hederstegn system i forhold til FIAP og PSA. I tillegg har GPU internasjonale utstillinger og fotofestivaler

Gå til siden