Medlems- og klubbprosjekt – generell informasjonsside

Alle har sikkert hørt uttrykket et bilde sier mer enn tusen ord. Men hva da med en hel serie med bilder, som henger tematisk sammen? Det er vanligste er nok å jakte på blinkskuddene, men blant de store fotografene er det vel så vanlig å tenke i serie – de jobber i prosjekt.

Norsk Selskap For Fotografi (NSFF) har siden 2014 invitert til innlevering av medlems- og klubbprosjekt. Vi tror at det å tenke serie, og løsrive seg fra den tradisjonelle jakten på enkeltstående «vinnerbilder», vil gjøre deg en til bedre fotograf og utvide evnen til å se. Hele ideen med å jobbe i prosjekt er å fortelle en bredere og mer interessant historie med bildene.

Utfordringen for klubbprosjekt: bli enige om et tema

Hensikten med klubbprosjekt er å få medlemmene til å tenke som et lag, og bringe de beste bildene i prosjektet frem.

Klubbprosjekt er ingen konkurranse. Vi anbefaler allikevel å velge et relativt stramt tema, spesielt dersom man som klubb ønsker å bruke erfaringene fra prosjektet til deltagelse i FIAPs Club World Cup.

En serie blir gjerne mest vellykket dersom en tenker godt gjennom temaet eller historien før man begynner. Dette er selvsagt spesielt viktig i klubbprosjekter, når flere skal jobbe sammen mot et felles mål!

Retningslinjer for medlems- og klubbprosjekt

  • Alle bilder skal være i jpg-format. Bildenes lengste side skal være på 2400 piksler, dette er det samme som ved innlevering til konkurranser. Maksimal filstørrelse er 3MB.
  • Bildene skal ha en sammenheng og et tema.
  • Sammen med bildene leveres en kort tekst som beskriver tema og ideen bak prosjektet.
  • Klubbprosjekter skal bestå av 10–20 bilder, maks fire bilder per autor. Bildene leveres på NSFF’s konkurransesystem,  prosjektbeskrivelse og en liste med deltakernes navn til prosjekt@nsff.no, med «klubbprosjekt» i tittelfeltet.
  • Medlemsprosjekter skal inneholde 5–10 bilder. Bildene leveres på NSFF’s konkurransesystem, Prosjektbeskrivelse sendes til prosjekt@nsff.no, med «medlemsprosjekt» i tittelfeltet.
  • En jury vurderer prosjektene og velger ut bildeserier uten rangering. Juryen kan forkaste prosjekt som inneholder bilder som kan oppfattes som allment støtende, og prosjekter som anses å være i strid med retningslinjene.
  • Klubb- og medlemsprosjekter som blir valgt ut av juryen blir fremvist digitalt på utstillinger i regi av NSFF, samt offentliggjort i NSFF Magasin.
  • På utstillinger blir prosjektene presentert på skjerm, vi anbefaler derfor å tenke 16:9 liggende format på tekst/bilder.
  • Prosjektene blir arkivert for ettertiden i NSFF sitt arkiv på Statsbiblioteket i Stavanger.
  • Det er ingen innleveringsfrist på prosjekter, de kan sendes inn fortløpende.

Bildeserien nedenfor er Bekkalokket fotoklubb sitt klubbprosjekt fra 2014; «Paraply».