Konkurranseregler NM i film

NSFF arrangerer årlig Norgesmesterskap i film, et åpent mesterskap i ikke-kommersiell kortfilm. Det konkurreres i to klasser: Dokumentarisk og Fiksjon, med kåring av en norgesmester for hver av klassene.

NB! Fra 2022 er det nye regler for NM i film, disse gjennomgås i nedenstående tekst. Les nøye!

Rune Haaland

Rune Haaland

Leder filmutvalget

Ansvarlig for filmaktivitet i NSFF. Administrerer NM i film: finner, instruerer og er vert for juryen, samler vinnerfilmene for fremvisning.

filmansvarlig@nsff.no

Medlem av Stavanger Videoklubb

Norgesmesterskapet i film er et årlig åpent mesterskap i ikke-kommersiell kortfilm i regi av Norsk Selskap for Fotografi (NSFF). I tillegg til medlemmer i NSFF, er mesterskapet åpent for filmskapere utenfor NSFF.  Filmene skal være laget på fritiden, uten økonomisk filmstøtte og lønnet stab, for ikke-kommersielt formål.Filmer laget ved filmskoler har ofte en lønnet stab, og vil på grunn av dette profesjonselementet ikke tillates å delta. Følgende kan altså delta:

 • NSFF-medlemmer
 • filmskapere utenfor NSFF
 • elever ved filmskoler kan delta med filmer de lager utenom skoleprosjekter

Deltakeravgift:

 • NSFF-medlemmer: kr 150,- pr autor med inntil totalt 6 filmer
 • andre: kr 250,- pr autor med inntil totalt 6 filmer

Ikke medlem i NSFF?

Deltagergebyret for ikke-NSFF-medlemmer gir medlemskap i en NSFF-gjesteklubb for 2022, med reduserte rettigheter i forhold til fullt medlemskap. Kun medlemmer av denne midlertidige gruppen, samt fullverdige medlemmer av NSFF, kan delta i UNICA sine internasjonale konkurranser.

Er du ikke NSFF-medlem oppfordres du til å undersøke om det finnes en lokal fotoklubb som har et tilbud som passer for deg. Med fullt medlemskap i NSFF kan du nyte godt av de tilbud den lokale klubben gir, samt alle våre medlemsfordeler.

Konkurranseklasser

Fiksjonsfilm

«En fiksjonsfilm er basert på en oppdiktet historie. Filmen kan likevel ta utgangspunkt i en faktisk hendelse.»

Kilde: NDLA

Eksempler på fiksjonsfilm kan være: Novellefilm, musikkvideoer, animasjoner, digital fortelling (kan være både fiksjon og dokumentar, autor bestemmer!), arrangerte eller oppdikta filmer, mockumentary («dokumentarfilm» som ikke baserer seg på en virkelighet hendelse, gjerne satirisk), dokudrama (documentary drama), kunstfilm, videoinstallasjon, reklamefilm, o.l.

Det anbefales at filmens lengde ikke overstiger 15 minutter. Hver autor kan delta med inntil tre filmer.

Premiering:

 • En gullmedalje
 • En sølvmedalje
 • En bronsemedalje

NSFF-pokal og gavekort deles ut til Norgesmester.

Dokumentarisk film

«Film som handler om faktiske hendelser og personer, kalles dokumentarfilm.».

Kilde: NDLA

Eksempler på dokumentarisk film kan være: Hverdagsfilm, intervjuer, reisefilm, reportasjer, familiehendelser, digital fortelling, konserter eller teater, idrettsarrangement, timelapse, bildespill, opplæringsfilm, bakomfilm (behind the scenes), o.l.

Det anbefales at filmens lengde ikke overstiger 15 minutter. Hver autor kan delta med inntil tre filmer.

Premiering:

 • En gullmedalje
 • En sølvmedalje
 • En bronsemedalje

NSFF-pokal og gavekort deles ut til Norgesmester.

Mer om klassene:

Opplistingene ovenfor er ikke ment å være uttømmende, autor vil i stor grad selv bestemme hvilken klasse filmen hører inn under. I noen tilfeller kan det være vanskelig å plassere en film innen en av de to klassene. Det vil da være opp til den enkelte autor å velge – i spesielt vanskelige tilfeller vil juryen ha fullmakt til å flytte en film fra en klasse til en annen. Er du i tvil om hvilken klasse filmen din tilhører, kan du kontakte en av medlemmene i Filmutvalget.

Minuttfilm

Som ledd av NM i film arrangeres også en konkurranse-i-konkurransen for Minuttfilm, der publikum kårer vinneren. Det er lang tradisjon i både Norge og internasjonalt for denne typen konkurranse der juryen er publikum.

Minuttfilm er først og fremst en film som IKKE kan være mer enn 60 sekunder lang, inkludert eventuell rulletekst. Man har frie tøyler til å skape en film som gjerne preges av en overraskelse, humor eller bra teknikk. Det kåres ikke en norgesmester i denne sidekonkurransen, men vinneren – og filmer på påfølgende plasser – har store muligheter til også å gjøre det godt i Unica-konkurransen, der verdens beste minuttfilm kåres. Minuttfilmer som appellerer til humor og originalitet pleier å begeistre mennesker i alle land.

Årets klubb

Årets klubb er den klubben som oppnår flest poeng for egne klubbmedlemmers filmer.  Klubben premieres med NSFF-pokal.

Om juryeringen

Kåring av beste filmer innen hver av klassene skjer i to trinn:

Trinn 1: Nominasjon – ute i klubbene

 • Alle klubbene som er medlem av NSFF blir invitert til å nominere filmer.
 • Klubblederne vil få tilgang til filmene umiddelbart etter innleveringsfrist, og deretter gjennomfører hver klubb sin nominasjon av de beste filmene innen hver klasse.
 • Alle innleverte filmer skal vurderes av klubbene, også egne klubbmedlemmers filmer.
 • 30% av innleverte filmer i hver klasse – minimum fem – blir nominert fra hver av klubbene.
 • Listen over nominerte filmer fra hver klubb settes opp i alfabetisk rekkefølge – poengene og plasseringen fra nominasjonsprosessen er ikke relevant – og sendes til leder av Filmutvalget.
 • Leder av Filmutvalget sammenfatter alle nominasjonene som er kommet fra klubbene, og kommer fram til en endelig liste som oversendes juryen.

Trinn 2: Juryering – av oppnevnt jury

 • Juryen kårer en Norgesmester innen hver av klassene, ikke i Minuttfilm.
 • Juryen skal komme fram til gull, sølv og bronse innen hver klasse.
 • Dersom kvaliteten innen en klasse vurderes til for lav kan juryen bestemme at det ikke blir kåret en norgesmester innen denne klassen. Beste vurdering i slike tilfeller blir da en 2. plass.

Innlevering

Innlevering

Se video som viser hvordan filmen(e) leveres inn. HUSK! Trenger du hjelp, send en e-post til filmutvalget, som alltid er klar til å hjelpe.

Innlevering for deg utenfor NSFF

 • Filmen lastes først opp til en nett-tjeneste som Vimeo eller Youtube, lenken (med ev. passord) sendes sammen med dette (utfylte) skjemaet, til nmfilm@nsff.no.
 • Betal kr 250,– til bankkonto: 1506.65.56392, husk å merke betalingen med NM i film og autors navn. Send kvittering av transaksjonen til nmfilm@nsff.no.

Trenger du hjelp, send en e-post til filmutvalget, som alltid er klar til å hjelpe.

Nasjonale plaketter

NSFF tildeler plaketter for oppnådde individuelle resultater i NM i film (og NM i foto) etter følgende skala:

 • Gullmedalje 10 poeng
 • Sølvmedalje 7 poeng
 • Bronsemedalje 5 poeng
 • Nominert til juryering 3 poeng

Poengene i nasjonale konkurranser skal være oppnådd mens en var medlem i en klubb eller melder seg inn i en klubb i det inneværende året. Poengene i nasjonale konkurranser teller også for NSFF hederstegn.

På bakgrunn av oppnådde poeng utdeles plaketter slik:

 • 25 poeng Bronseplakett
 • 50 poeng Sølvplakett
 • 100 poeng Gullplakett
 • 200 poeng Bronseplakett m/rød emalje
 • 300 poeng Sølvplakett m/rød emalje
 • 400 poeng Gullplakett m/rød emalje
 • 500 poeng Bronseplakett m/hvit emalje
 • 600 poeng Sølvplakett m/hvit emalje
 • 700 poeng Gullplakett m/hvit emalje
 • 800 poeng Bronseplakett m/mørk blå emalje
 • 900 poeng Sølvplakett m/ mørk blå emalje
 • 1000 poeng Gullplakett m/ mørk blå emalje

Det er ikke nødvendig å søke om nasjonale plaketter.