Konkurranseregler NM i film

NSFF arrangerer årlig Norgesmesterskap i film, et åpent mesterskap i ikke-kommersiell kortfilm. Det konkurreres i to klasser: Dokumentarisk og Fiksjon, med kåring av en norgesmester for hver av klassene.

NB! Fra 2023 er det nye regler for NM i film, disse gjennomgås i nedenstående tekst. Les nøye!

Norgesmesterskapet i film er et årlig åpent mesterskap i ikke-kommersiell kortfilm i regi av Norsk Selskap for Fotografi (NSFF). I tillegg til medlemmer i NSFF, er mesterskapet åpent for filmskapere utenfor NSFF.  Filmene skal være laget på fritiden, uten økonomisk filmstøtte og lønnet stab, for ikke-kommersielt formål. Filmer laget ved filmskoler har ofte en lønnet stab, og vil på grunn av dette profesjonselementet ikke tillates å delta. Følgende kan altså delta:

 • NSFF-medlemmer
 • filmskapere utenfor NSFF
 • elever ved filmskoler kan delta med filmer de lager utenom skoleprosjekter

Deltakeravgift:

 • NSFF-medlemmer: kr 150,- pr autor med inntil totalt 6 filmer
 • andre: kr 250,- pr autor med inntil totalt 6 filmer
Rune Haaland

Rune Haaland

Leder filmutvalget

Ansvarlig for filmaktivitet i NSFF. Administrerer NM i film: finner, instruerer og er vert for juryen, samler vinnerfilmene for fremvisning.

filmansvarlig@nsff.no

Medlem av Stavanger Videoklubb

Ikke medlem i NSFF?

Deltagergebyret for ikke-NSFF-medlemmer gir medlemskap i en NSFF-gjesteklubb for 2022, med reduserte rettigheter i forhold til fullt medlemskap. Kun medlemmer av denne midlertidige gruppen, samt fullverdige medlemmer av NSFF, kan delta i UNICA sine internasjonale konkurranser.

Er du ikke NSFF-medlem oppfordres du til å undersøke om det finnes en lokal fotoklubb som har et tilbud som passer for deg. Med fullt medlemskap i NSFF kan du nyte godt av de tilbud den lokale klubben gir, samt alle våre medlemsfordeler.

Konkurranseklasser

Fiksjonsfilm

«En fiksjonsfilm er basert på en oppdiktet historie. Filmen kan likevel ta utgangspunkt i en faktisk hendelse.»

Kilde: NDLA

Eksempler på fiksjonsfilm kan være: Novellefilm, musikkvideoer, animasjoner, digital fortelling (kan være både fiksjon og dokumentar, autor bestemmer!), arrangerte eller oppdikta filmer, mockumentary («dokumentarfilm» som ikke baserer seg på en virkelighet hendelse, gjerne satirisk), dokudrama (documentary drama), kunstfilm, videoinstallasjon, reklamefilm, o.l.

Det anbefales at filmens lengde ikke overstiger 15 minutter. Hver autor kan delta med inntil tre filmer.

Dokumentarisk film

«Film som handler om faktiske hendelser og personer, kalles dokumentarfilm.».

Kilde: NDLA

Eksempler på dokumentarisk film kan være: Hverdagsfilm, intervjuer, reisefilm, reportasjer, familiehendelser, digital fortelling, konserter eller teater, idrettsarrangement, timelapse, bildespill, opplæringsfilm, bakomfilm (behind the scenes), o.l.

Det anbefales at filmens lengde ikke overstiger 15 minutter. Hver autor kan delta med inntil tre filmer.

Mer om klassene:

Opplistingene ovenfor er ikke ment å være uttømmende, autor vil i stor grad selv bestemme hvilken klasse filmen hører inn under. I noen tilfeller kan det være vanskelig å plassere en film innen en av de to klassene. Det vil da være opp til den enkelte autor å velge – i spesielt vanskelige tilfeller vil juryen ha fullmakt til å flytte en film fra en klasse til en annen. Er du i tvil om hvilken klasse filmen din tilhører, kan du kontakte en av medlemmene i Filmutvalget.

Minuttfilm

Som ledd av NM i film arrangeres også en konkurranse-i-konkurransen for Minuttfilm, der publikum kårer vinneren. Det er lang tradisjon i både Norge og internasjonalt for denne typen konkurranse der juryen er publikum.

Minuttfilm er først og fremst en film som IKKE kan være mer enn 60 sekunder lang, inkludert eventuell rulletekst. Man har frie tøyler til å skape en film som gjerne preges av en overraskelse, humor eller bra teknikk. Det kåres ikke en norgesmester i denne sidekonkurransen, men vinneren – og filmer på påfølgende plasser – har store muligheter til også å gjøre det godt i Unica-konkurransen, der verdens beste minuttfilm kåres. Minuttfilmer som appellerer til humor og originalitet pleier å begeistre mennesker i alle land.

Om juryeringen

Kåring av beste filmer innen hver av klassene skjer i to trinn:

Trinn 1: Nominasjon – ute i klubbene

 • Et bredt utvalg av filmklubber inviteres til å delta i nominasjonsprosessen.
 • Det vil bli nominert filmer innen hver av klassene. Hovedregel er at «30% av innleverte filmer, minimum 5» i hver klasse blir nominert. Filmutvalget vil komme med føringer.
 • Medlemmene i nominasjonsklubber får tilgang (lenker) til alle innleverte filmer, og hvert medlem vurderer disse og gir poeng/rangering etter en poengskala gitt av Filmutvalget.
 • Det er tillatt å gi poeng til egne klubbmedlemmers filmer, men ikke til egen film.
 • Medlemsmøte i klubben der enkeltmedlemmenes stemmer innhentes og settes opp som klubbens forslag til nominasjon. Denne oversikten skal være rangert etter poeng, og poengene skal følge listen som sendes inn til Filmutvalget.
 • Filmutvalget setter opp en endelig nominasjon innen hver klasse, basert på poengene som er gitt den enkelte filmen fra nominasjonsklubbene.
 • De nominerte filmene i hver klasse sendes videre til juryen, men da i alfabetisk orden (basert på filmens tittel), og uten poeng.

Trinn 2: Juryering – av oppnevnt jury

 • Det settes sammen en jury på 3 medlemmer, en juryleder og to jurymedlemmer. I tillegg oppnevnes en jurysekretær som noterer ned begrunnelser og tilbakemeldinger på hver av de nominerte filmene. Jurysekretær skal også sørge for kontinuitet i juryeringen, samt sikre at juryeringen skjer etter de regler som NSFF/Filmutvalget har vedtatt.
 • Juryeringen filmes og publiseres på et tidspunkt som gjør det mulig for klubbene å holde klubbmøter samtidig.

NM i film skal være ferdig arrangert og publisert innen mai. Dermed kan diplomer og premier sendes ut til klubbene før sommerens siste klubbmøte.

Innlevering

Innlevering

Se video som viser hvordan filmen(e) leveres inn. HUSK! Trenger du hjelp, send en e-post til filmutvalget, som alltid er klar til å hjelpe.

Innlevering for deg utenfor NSFF

 • Filmen lastes først opp til en nett-tjeneste som Vimeo eller Youtube, lenken (med ev. passord) sendes sammen med dette (utfylte) skjemaet, til nmfilm@nsff.no.
 • Betal kr 250,– til bankkonto: 1506.65.56392, husk å merke betalingen med NM i film og autors navn. Send kvittering av transaksjonen til nmfilm@nsff.no.

Trenger du hjelp, send en e-post til filmutvalget, som alltid er klar til å hjelpe.

Premiering

De beste filmene vil bli premiert med gull, sølv og bronse. Gullvinner i hver klasse blir også norgesmester i sin klasse.

Det vil bli gitt nasjonale poeng og premiering etter følgende regler;

  • nominert film: 3 poeng (tilsvarende «hederlig omtale»)
  • bronsevinner: 5 poeng + bronsemedalje
  • sølvvinner: 7 poeng + sølvmedalje
  • gullvinner og norgesmester: 10 poeng + gullmedalje + pokal og gavekort (CEWE)

Alle nominerte filmer får diplom.

De filmene som blir premiert kan bli valgt til å representere Norge i Unica-konkurransen.

Den klubben som oppnår flest poeng vil bli premiert med gavekort eller pokal (valgfritt).

Nasjonale plaketter

NSFF tildeler plaketter for oppnådde individuelle resultater i NM i film (og NM i foto) etter følgende skala:

 • Gullmedalje 10 poeng
 • Sølvmedalje 7 poeng
 • Bronsemedalje 5 poeng
 • Nominert til juryering 3 poeng

Poengene i nasjonale konkurranser skal være oppnådd mens en var medlem i en klubb eller melder seg inn i en klubb i det inneværende året. Poengene i nasjonale konkurranser teller også for NSFF hederstegn.

På bakgrunn av oppnådde poeng utdeles plaketter slik:

 • 25 poeng Bronseplakett
 • 50 poeng Sølvplakett
 • 100 poeng Gullplakett
 • 200 poeng Bronseplakett m/rød emalje
 • 300 poeng Sølvplakett m/rød emalje
 • 400 poeng Gullplakett m/rød emalje
 • 500 poeng Bronseplakett m/hvit emalje
 • 600 poeng Sølvplakett m/hvit emalje
 • 700 poeng Gullplakett m/hvit emalje
 • 800 poeng Bronseplakett m/mørk blå emalje
 • 900 poeng Sølvplakett m/ mørk blå emalje
 • 1000 poeng Gullplakett m/ mørk blå emalje

Det er ikke nødvendig å søke om nasjonale plaketter.

Årets klubb

Årets klubb er den klubben som oppnår flest poeng for egne klubbmedlemmers filmer.  Klubben premieres med NSFF-pokal.