Konkurranseregler NM i film

NM i Film

NSFF arrangerer årlig Norgesmesterskap i film. Her finnes informasjon om klasser og regler for deltagelse.

MERK: Pga omstendigheter rundt COVID-19-pandemien har filmutvalget funnet det riktig å utsette årets frist fra 1. mai til 1. juni.

Norgesmesterskapet i film 2020 er et åpent mesterskap i ikke-kommersiell kortfilm i regi av Norsk Selskap for Fotografi (NSFF). I tillegg til medlemmer i NSFF, er mesterskapet er åpent for filmer laget på fritiden, uten økonomisk filmstøtte og lønnet stab, for ikke-kommersielt formål. Deltagere som daglig arbeider med filmproduksjon kan også delta, men filmen skal da være produsert i fritiden og ikke være laget i profesjonell sammenheng. Filmer laget ved filmskoler har ofte en lønnet stab, og vil på grunn av dette profesjonselementet ikke tillates å delta. Følgende kan altså delta:

 • NSFF-medlemmer
 • Elever ved filmskoler kan delta med filmer de lager utenom skoleprosjekter
 • Profesjonelle kan delta med film laget på fritiden

Det konkurreres i tre klasser: Dokumentar, Fiksjon og Åpen klasse.
Deltageravgift:

 • NSFF-medlemmer: kr 150,-
 • Ikke NSFF-medlemmer: kr 250,-
Halvor Larsen, EsNSFF, Æresmedlem; HonENFFF

Halvor Larsen, EsNSFF, Æresmedlem; HonENFFF

Leder for filmutvalget, UNICA-liaison

Administrerer NM i film; innleveringer, frister og resultater. Finner, instruerer og er vert for juryen. Engasjert i NFFF.

filmansvarlig@nsff.no / unica@nsff.no

Medlem av Bergen fritidsfilmere, Bekkalokket fotoklubb

Ikke medlem i NSFF?

Deltagergebyret for ikke-NSFF-medlemmer gir medlemskap i en NSFF-gjesteklubb for 2020, med reduserte rettigheter i forhold til fullt medlemskap. Kun medlemmer av denne midlertidige gruppen, samt fullverdige medlemmer av NSFF, kan delta i UNICA sine internasjonale konkurranser.

Er du ikke NSFF-medlem oppfordres du til å undersøke om det finnes en lokal fotoklubb som har et tilbud som passer for deg. Med fullt medlemskap i NSFF kan du nyte godt av de tilbud den lokale klubben gir, samt alle våre medlemsfordeler.

Konkurranseklasser

NM i film består av tre klasser:

1. Dokumentarfilm

Det anbefales at filmens lengde ikke overstiger 15 minutter. Hver autor kan delta med inntil tre filmer i hver klasse, samtidig som totalt antall filmer ikke må overstige seks filmer.

Premiering:

 • Én gullmedalje
 • Inntil to sølvmedaljer
 • Inntil tre bronsemedaljer
 • Inntil fem hederlige omtaler

Inntil 50 % av innsendte filmer blir antatt.

2. Fiksjonsfilm

Det anbefales at filmens lengde ikke overstiger 15 minutter. Hver autor kan delta med inntil tre filmer i hver klasse, samtidig som totalt antall filmer ikke må overstige seks filmer.

Premiering:

 • Én gullmedalje
 • Inntil to sølvmedaljer
 • Inntil tre bronsemedaljer
 • Inntil fem hederlige omtaler

Inntil 50 % av innsendte filmer blir antatt.

3. Åpen klasse

Det anbefales at filmens lengde ikke overstiger 15 minutter. Hver autor kan delta med inntil tre filmer i hver klasse, samtidig som totalt antall filmer ikke må overstige seks filmer.

Premiering:

 • Én gullmedalje
 • Inntil to sølvmedaljer
 • Inntil tre bronsemedaljer
 • Inntil fem hederlige omtaler

Inntil 50 % av innsendte filmer blir antatt.

Mer om Åpen klasse:

Åpen klasse dekker en rekke typer bidrag. I det følgende beskrives et utvalg sjangere som kan delta.

 • Hverdagsfilm er i de fleste tilfeller reportasjepreget, den blir gjerne til underveis i prosjektet. Familien eller vennegjengen står ofte sentralt i disse filmene. Råmaterialet kan være stillbilder, video, super-8 film, lydopptak, skannede dokumenter eller hva som helst. Fundamentet i filmen er historien og ikke sjelden en fortellerstemme. Hovedpoenget er at hverdagen blir tatt vare på for fremtidige generasjoner.
 • Minuttfilm skal, som navnet sier, vare i maksimum ett minutt (60 sekunder), inklusive for- og ettertekster. Overskridelse av tiden medfører diskvalifikasjon. Minuttfilm kan omhandle «hva som helst»; humor, drama, kunst, abstrakte uttrykk, animasjon eller lignende.
 • Digital fortelling er en kort film, gjerne 2-3 minutter lang, satt sammen av stillbilder (fotografier), og med en tilhørende fortellerstemme. Den kan unntaksvis inneholde korte filmsekvenser og det kan også brukes illustrasjoner og tegninger, og med tilhørende musikk eller lydeffekter. En digital fortelling fortelles i første-person, og har gjerne et tydelig budskap.
 • Musikkvideo er en sjanger med et bredt spekter av uttrykksformer, alt fra rene konsert- og studiopptak til kunstneriske og poetiske sammensetninger av filmatiske uttrykk og animasjoner.
 • Andre typer bidrag som kan leveres er animasjon, videoinstallasjon, kunstfilm, timelapse, mokumentar, opplæringsfilm etc.

Annen premiering

Det konkurreres om tittelen Norgesmester i film, som blir den autoren som oppnår flest poeng.

 • Vinneren i hver klasse premieres med gavekort fra vår sponsor, CEWE Japan Photo.
 • Årets klubb premieres (gjelder kun NSFF-klubber).
 • Det gis NSFF-pokal til Norgesmester i film, Årets nykommer og Årets klubb.

Innlevering

Innlevering NSFF-Medlemmer

Se video som viser hvordan filmen(e) leveres inn. HUSK! Trenger du hjelp, send en e-post til filmutvalget, som alltid er klar til å hjelpe.

Innlevering ikke-NSFF-medlemmer

 • Send en e-post til filmansvarlig@nsff.no, med ditt navn, e-post og mobilnummer. Skriv i temafeltet: «NM i film – ikke-NSFF-medlem».
 • Du vil få tilbakemelding om hva som skal gjøres for å bli midlertidig NSFF-medlem, og hvordan betaling skal skje.
 • NSFF sitt medlemssystem benyttes til innlevering. Filmen lastes først opp til en nett-tjeneste som Vimeo eller Youtube, deretter legges lenken (med ev. passord) inn i innleveringssystemet.
 • Last ned dette skjemaet, fyll det ut og send til nmfilm@nsff.no. Når skjemaet er fylt ut, skriv det ut, til PDF.
 • Innleveringsfrist i 2020 er 1. juni.

Se video om hvordan du registrerer deg som gjestemedlem i NSFF. En video som viser hvordan filmen leveres inn kommer snart. Trenger du hjelp, send en e-post til filmutvalget, som alltid er klar til å hjelpe.

Nasjonale plaketter

NSFF tildeler plaketter for oppnådde individuelle resultater i NM i Film (og NM i Foto) etter følgende skala:

 • Gullmedalje 10 poeng
 • Sølvmedalje 7 poeng
 • Bronsemedalje 5 poeng
 • Hederlig omtale 3 poeng
 • Antatt 1 poeng

Poengene i nasjonale konkurranser skal være oppnådd mens en var medlem i en klubb eller melder seg inn i en klubb i det inneværende året. Poengene i nasjonale konkurranser gjelder også i forhold til NSFF Hederstegn.

På bakgrunn av oppnådde poeng utdeles plaketter slik:

 • 25 poeng Bronseplakett
 • 50 poeng Sølvplakett
 • 100 poeng Gullplakett
 • 200 poeng Bronseplakett m/rød emalje
 • 300 poeng Sølvplakett m/rød emalje
 • 400 poeng Gullplakett m/rød emalje
 • 500 poeng Bronseplakett m/hvit emalje
 • 600 poeng Sølvplakett m/hvit emalje
 • 700 poeng Gullplakett m/hvit emalje
 • 800 poeng Bronseplakett m/mørk blå emalje
 • 900 poeng Sølvplakett m/ mørk blå emalje
 • 1000 poeng Gullplakett m/ mørk blå emalje

Det er ikke nødvendig å søke om nasjonale plaketter.