NSFF på Facebook

Facebooksidene er et supplement til websiden vår, men er ikke en offisiell kanal for selskapet. Styret er representert som administratorer i facebookgruppene, og vil svare på henvendelser i gruppene i den grad det er mulig. Vi minner høflig om at alle tillitsvalgte i NSFF er med på frivillig basis, gjerne med full jobb, familie og/eller andre forpliktelser i tillegg, så 24/7-overvåking av gruppene vil ikke forekomme. Ikke alle temaer kan eller bør drøftes i en slik offentlig setting, men det vil da kommenteres med henvisning til rette instans under henvendelsen.

Klikk på overskriftene nedenfor for å gå til den enkelte facebookgruppen:

Generelt diskusjons- og informasjonsforum

Kun for medlemmer av NSFF. Alle som ønsker å bli med blir sjekket mot den til en hver tid gjeldende medlemsliste, og det foretas regelmessig opprydding i gruppen. Denne gruppen brukes til informasjon fra NSFF, samt relevant informasjon fra klubbene og enkeltmedlemmer. Reklame og salg er ikke tillatt, men det er tillatt å informere om egne utstillinger herunder salgsutstillinger. Våre samarbeidspartnere og sponsor har tillatelse til å poste tilbud til medlemmene.

Diskusjonsforum for klubbtillitsvalgte

Dette er et lukket forum ment for erfaringsutveksling mellom medlemsklubbenes styremedlemmer, for tips om bedre drift av klubben. Som klubbtillitsvalgt kan du kontakte post@nsff.no for å bli medlem, eller en fra din klubb som alt er medlem kan melde deg inn for godkjenning via Facebooks gruppefunksjonalitet.

Fototeknisk prat

Den største norskspråklige gruppen på Facebook for diskusjoner rundt fototekniske spørsmål, med tett på 8000 medlemmer. Gruppen er moderert av NSFF styremedlemmer men ellers selvgående; det er ikke selvsagt at representant fra NSFF sitter med fasit i de spørsmål som måtte dukke opp. Reklame, salgsinnlegg og bildedelinger uten relevans til tekniske problemstillinger blir slettet. Det er ikke krav til NSFF-medlemskap for deltagelse i gruppen.

Filmteknisk prat

Spørsmål og erfaringer rundt utstyrsvalg, opptaksteknikker, belysning, opptak av lyd, fortellerteknikker, postproduksjon, deling, eksport til filmfil eller web, DVD-produksjon, m.m. Gruppen er selvgående, det er ikke selvsagt at representant fra NSFF sitter med fasit i de spørsmål som måtte dukke opp. Reklame og salgsinnlegg blir slettet. Det er ikke krav til NSFF-medlemskap for deltagelse i gruppen.

NSFF Bildegalleri

Her kan både medlemmer av Norsk Selskap For Fotografi og andre legge ut bilder de måtte ønske å vise fram. Vi ønsker også velkommen innlegg som linker til medlemmenes gallerisider. NSFF har ingen rettigheter til bildene som legges ut her, men minner om Facebook sine betingelser for bruk av bilder. Reklame blir slettet. Det er ikke krav til NSFF-medlemskap for deltagelse i gruppen.

Nasjonale konkurranser

Gruppen er opprettet for de som ønsker å publisere informasjon om nasjonale konkurranser – fortrinnsvis med NSFF-godkjenning – bilder og gledesutbrudd. Kritikk og annen respons overfor arrangører må tas direkte i de dertil egnede kanaler. Gruppen er selvgående, det er ikke selvsagt at representant fra NSFF sitter med fasit i de spørsmål som måtte dukke opp. Det er ikke krav til NSFF-medlemskap for deltagelse i gruppen.

Internasjonale konkurranser

Denne facebookgruppen er et godt forum for å diskutere og gi hverandre hjelp til deltakelse i internasjonale salonger. Gruppen er selvgående, det er ikke selvsagt at representant fra NSFF sitter med fasit i de spørsmål som måtte dukke opp. Det er ikke krav til NSFF-medlemskap for deltagelse i gruppen.