NSFF Historikk

Denne innholdsdelen er samlet og redigert av Roald Synnevåg. Det jobbes fremdeles med å samle inn historisk materiell, både bilder og dokumenter. Har du eller din klubb liggende noe som er av interesse for NSFF, så ta kontakt med Roald, 97544237 eller sekretar@nsff.no. Har du tillegg eller korreksjoner til innholdet nedenfor hører vi også gjerne fra deg!

Landsmøter

Medlemstall

Vi har forsøkt å rekonstruere NSFFs historiske medlemstall. Tallene kommer fra forskjellige kilder og er dessverre verken fullstendige eller nødvendigvis korrekte, men de gir en pekepinn på hvordan medlemsutviklingen har vært.

Medlemsutvikling i NSFF

Medlemsutvikling i NSFF

Styret

Styrets sammensetning har variert gjennom årene. I tillegg til de navnene vi her har samlet har redaktøren (av Kamera) og lederne av de forskjellige utvalg tidligere vårt Hovedstyremedlemmer. Vi har her konsentrert oss om funksjoner tilsvarende dagens Hovedstyre.

Forskjellige titler har vært brukt opp gjennom årene, bl.a. brukte man i en periode betegnelsen Generalsekretær på sekretæren. Titlene President og Visepresident ble erstattet av Leder og Nestleder i 1995. I 2014 ble navnet Hovedstyret endret til Styret. I de første årene var kasserer- og sekretærfunksjonen slått sammen.

Innsamling av historisk materiale

NSFF sin bildesamling ved Statsarkivet i Stavanger

17/7 2010: NSFF sin bildesamling som blir oppbevart ved Statsarkivet i Stavanger, blir nå konservert riktig og profesjonelt.

Statsarkivet. Foto: Roald Synnevåg

Frå venstre: fotograf og fotokonservator Diana Ferreira da Silva de Carvalho e Sa, saman med førstearkivar Lisabet Risa og papirkonservator Hanne Karin Sandvik ved Statsarkivet i Stavanger (foto: Roald Synnevåg).

Fotograf og fotokonservator Diana Ferreira da Silva de Carvalho e Sa er frå Portugal der ho er utdanna som fotograf og som fotokonservator. Ho har også arbeidd der med prosjekt innan digital restaurering og restaurering elles av fotografi.

NSFF vil samle historisk materiale

NSFF har de siste årene drevet med innsamling av historisk materiale. Mye er innsamlet kopiert og digitalisert, men ennå er det mange hull i selskapets historie. NSFF sin historie er også en del av historien til fotoklubbene i Norge.

Det innsamlede materialet blir etter hvert innlevert til Statsarkivet i Stavanger. Vårt mål var i 2007 å få utgitt en jubileumsbok i 2012 når NSFF er 85 år, men det tar tid å samle inn historisk materiell. Det er nå usikkert om det lar seg gjøre å utgi en jubileumsbok av både økonomiske grunner og manglende innsamlet materiale.

Thor Melhuus fra Trondhjem KK, var så sjenerøs å overrekke NSFF sin samling av Kamera fra 1949 – 1964. Dette er vi svært glad for, og medlemsbladene avdekker mye historisk materiale. Vi har fra Kristiansund KK, Trondhjem KK, Drammen FK, Oslo KK fått låne dokumenter og medlemsblader som er skannet. Trond M. Skaret- OKK, har også latt oss avfotografere mange medlemsblader.

Vi er på jakt etter gamle medlemsblader, resultatlister, etc. Aktuelle medlemsblader er Fotografi, Kamera, Månedsnytt, Fotoentusiasten, NSFF-info og infosider i Fotografi.

Vi mangler Landsmøtereferater fra 1957, 1963, 1971, 1981, 1985, 1991, 1993.

Vi mangler Årsberetninger fra 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1989, 1991, 1992.

Dersom du har slikt liggende i sitt arkiv, er vi svært interessert i å få dette skannet/kopiert, slik at NSFF sin historie blir mest mulig dokumentert. Ta gjerne kontakt: leder@nsff.no eller tlf. 97544237.

Vi er på jakt etter gamle medlemsblader, resultatlister, etc. Her er en oversikt over hva vi har:

nr.1 nr.2 nr.3 nr.4 nr.5 nr.6 nr.7 nr.8 nr.9 nr.10
1928 Fotografi X X X
1929 Fotografi X X X X X X
1930 Fotografi X X X X X X
1931 Fotografi X X X X X X
1932 Fotografi X X X X X X
1933 Fotografi X X X X X X
1934 Fotografi X X X X X X
1935 Fotografi X X X X X X
1936 Fotografi X X X X X X
1937 Fotografi X X X X X X
1938 Fotografi X X X X X X
1939 Fotografi X X X X X X
1940 Fotografi X X
1946 X X X X X
1947 X X X
1948
1949 Kamera X X X X X
1950 Kamera X X X X X X X X
1951 Kamera X X X X X X X X
1952 Kamera X X X X X X X X
1953 Kamera X X X X X X X X
1954 Kamera X X X X X X X X
1955 Kamera X X X X X X X X
1956 Kamera X X X X X X X X
1957 Kamera X X X X X X X X
1958 Kamera X X X X X X X X
1959 Klubb nytt X X
1959 Kamera X X X X X X X X
1960 Klubb nytt X
1960 Kamera X X X X X X X X
1961 Klubb nytt X X X
1961 Kamera X X X X X X X X X X
1962 Klubb nytt X X
1962 Kamera X X X X X X X X X X
1963 Kamera X X X X X X X X X X
1964 Kamera X X X X X X X X X X
1965 X X X X X X
1966 Klubb nytt X X
1966
1967 Foto nytt X X
1968
1969
1970
1971
1972
1973 Månedsnytt X X X X
1974 Månedsnytt X X X X X X X X X X
1975 Månedsnytt X X X X X X X X X
1976 Månedsnytt X X X X X X
1977 Månedsnytt X X X X X X
1978 Månedsnytt X X X X X X
1979 Månedsnytt X X X X X X
1980 Månedsnytt X X X X
1981 Månedsnytt X X
1981 NSFF nytt X X
1982 Fotoentusiasten X
1983 Fotoentusiasten X
1984 Fotoentusiasten X
1984 Nye Fotoentusiasten X
1985 Nye Fotoentusiasten X
1986
1987
1988
1989 NSFF info X
1990 NSFF info X X X
1991 NSFF info X X X
1992 NSFF info X X X X
1993 NSFF info X X X
1994 NSFF info X X X X
1995 NSFF info X X X X
1996 Kamera X
1997 Kamera X X
1998 Kamera X
1999