Plaketter

Plaketter blir fortrinnsvis utdelt to ganger i året; i mars og desember. Vi ser helst at plaketter blir utdelt på klubbmøte for å gjøre stas på den som har oppnådd kriteriene for plakett.

Det er ikke nødvendig å søke om nasjonale plaketter. Styret fører arkiv over oppnådde poeng, og plaketter utdeles som beskrevet over så snart nødvendig antall poeng er oppnådd. I konkurransedatabasen (krever innlogging) kan du se dine resultater i Landskonkurransene og poeng til NSFF Nasjonal plakett. For internasjonale plaketter (se lenger ned på siden) må det søkes, og her oppfordres du til å holde oversikt over egne resultater via excel-ark tilgjengelig fra sidestolpen her på siden.

Plaketter

Plaketter

Plaketter med rød emalje

Plaketter med rød emalje

Nasjonale plaketter

NSFF utdeler plaketter for oppnådde resultater i NM i foto og NM i film etter følgende skala:

 • Gullmedalje gir 10 poeng
 • Sølvmedalje gir 7 poeng
 • Bronsemedalje gir 5 poeng
 • Hederlig omtale gir 3 poeng
 • Antatt gir 1 poeng

NSFF tildeler plaketter for oppnådde resultater i nasjonale konkurranser med NSFF godkjenning etter følgende skala:

 • Gullmedalje 5 poeng
 • Sølvmedalje 4 poeng
 • Bronsemedalje 3 poeng
 • Hederlig omtale 2 poeng
 • Antatt 1 poeng

Poengene i nasjonale konkurranser skal være oppnådd mens en var medlem i en klubb eller melder seg inn i en klubb i det inneværende året. Resultater oppnådd i nasjonale konkurranser gjelder også i forhold til NSFF Hederstegn (ANSFF, ENSFF, ENSFF-B-S-G-P) Egen poengskala, se under hederstegn. På bakgrunn av oppnådde poeng i Landskonkurransene og NSFF godkjente nasjonale konkurranser, utdeles plaketter slik:

Bronseplakett 25 poeng
Sølvplakett 50 poeng
Gullplakett 100 poeng
Bronseplakett m/rød emalje 200 poeng
Sølvplakett m/rød emalje 300 poeng
Gullplakett m/rød emalje 400 poeng
Bronseplakett m/hvit emalje 500 poeng
Sølvplakett m/hvit emalje 600 poeng
Gullplakett m/hvit emalje 700 poeng
Bronseplakett m/mørk blå emalje 800 poeng
Sølvplakett m/mørk blå emalje 900 poeng
Gullplakett m/mørk blå emalje 1000 poeng

Plaketter med grønn emalje

Plaketter med grønn emalje

Plaketter med gul emalje

Plaketter med gul emalje

Internasjonale plaketter

NSFF utdeler plaketter for oppnådde resultater i internasjonale konkurranser etter følgende skala:

 • Gullmedalje gir 10 poeng
 • Sølvmedalje gir 7 poeng
 • Bronsemedalje gir 5 poeng
 • Hederlig omtale gir 3 poeng
 • Antatt gir 1 poeng

Resultat fra konkurranser med godkjenningsnummer fra NFFF, FIAP, PSA, GPU (UPI) teller til NSFF-plaketter. På bakgrunn av oppnådde poeng i internasjonale konkurranser/salonger, utdeles plaketter slik:

Bronseplakett 25 poeng
Sølvplakett 50 poeng
Gullplakett 100 poeng
Bronseplakett m/blå emalje 250 poeng
Sølvplakett m/blå emalje 500 poeng
Gullplakett m/blå emalje 1000 poeng
Bronseplakett m/grønn emalje 1500 poeng
Sølvplakett m/grønn emalje 2000 poeng
Gullplakett m/grønn emalje 2500 poeng
Bronseplakett m/gul emalje 3000 poeng
Sølvplakett m/gul emalje 4000 poeng
Gullplakett m/gul emalje 5000 poeng
Bronseplakett m/oransje emalje 6000 poeng
Sølvplakett m/oransje emalje 7000 poeng
Gullplakett m/oransje emalje 8000 poeng
Bronseplakett m/fiolett emalje 10000 poeng
Sølvplakett m/fiolett emalje 12000 poeng
Gullplakett m/fiolett emalje 15000 poeng
Bronseplakett m/lys lilla emalje 18000 poeng
Sølvplakett m/lys lilla emalje 21000 poeng
Gullplakett m/lys lilla emalje 25000 poeng

Registrering av internasjonale konkurranseresultater

Dersom du vil at dine resultater fra internasjonale konkurranser skal registreres i databasen til NSFF, og dermed kunne telle til plaketter og hederstegn, må du sette inn nødvendige data (tittel, navn på konkurransen, FIAP/PSA patronatnummer, land og premie) i en excelfil. Excelfilen sendes til leder av internasjonalt utvalg (internasjonalt@nsff.no), som kvalitetssikrer og importerer denne i databasen. En mal for denne filen er tilgjengelig fra sidekolonnen her på siden.

Plaketter med hvit emalje

Plaketter med hvit emalje

Plaketter med blå emalje

Plaketter med blå emalje