Styrte medlemsprosjekter (52, 365)

Det planlegges et nytt aktivitetstilbud til medlemmer. Det er – som for de eksisterende klubb- og medlemsprosjekt – ikke knyttet til konkurranser, og vil ikke medføre kostnader i form av påmeldingsavgift. Kun kreativitet og engasjement skal til for å delta!

De ulike prosjektene må tas i rekkefølge, og kun ett prosjekt hvert år. Det er laget en liste med et nytt tema på hver dato gjennom året.

Vi tar sikte på å få dette klart til 1. januar 2023. Mer info kommer når det er klart!

Prosjekt 52

Prosjekt 52 er knyttet til årets 52 uker. Det presenteres syv nye tema hver uke, og deltaker velger ett av de syv temaene hver uke. Bildet leveres innen mandag i påfølgende uke.

Gjennomført prosjekt kvalifiserer til hederstegnet NSFF-52.

Prosjekt 52×3

Prosjekt 52×3 er knyttet til årets 52 uker. Det presenteres syv nye tema hver uke, og deltaker velger tre av de syv temaene hver uke. Bildene leveres innen mandag i påfølgende uke.

Gjennomført prosjekt kvalifiserer til hederstegnet NSFF-156.

Prosjekt 365

Prosjekt 365 er knyttet til årets 365 dager. En får syv nye tema hver uke, og bildene skal være tatt i løpet av den uken. Bildene leveres innen mandag i påfølgende uke.

Gjennomført prosjekt kvalifiserer til hederstegnet NSFF-365.