Juryering

Som medlemsklubb i NSFF kan man bidra med å juryere andre klubbers konkurranser, enkeltmedlemmer kan også bidra med juryering og med utvelging av bilder til Årboken. Til hjelp i dette arbeidet finnes en spesialkodet juryeringsfunksjon på nsff.no, som er tilgjengelig for innloggede brukere med tilstrekkelige rettigheter.

I alle konkurranseinnleveringer og andre typer innleveringer som benytter NSFF sitt system for bildeinnlevering kan juryeringsfunksjonen benyttes til rangering av bilder, angi premieringer og for å laste ned bilder.

Systemet brukes både til håndtering av Landskonkurranser, klubbkonkurranser, innleveringer til Årbok, og andre typer innleveringer av bilder.

Juryeringsfunksjonen kan brukes til:

  • Angi premieringer
  • Gi bildekommentarer
  • Rangere bilder etter poeng
  • Laste ned bilder i forskjellige størrelser

Utførlig forklaring av denne funksjonen finnes på medlemsområdet, og er tilgjengelig når man er innlogget.