Denne nyhetsartikkelen er mer enn ett år gammel og kan være utdatert. Gå til nyhetsoversikten.
Julehilsen FIAP 2018

Søknadsskjema 2019

FIAP har i dag (27/12) sendt ut nytt søknadsskjema som må benyttes for søknader som leveres nå. Det er ikke nye krav til fotoaktivitet.

Vedr. FP nummer / FIAP Photographer number: Den enkelte må registrere seg på www.myfiap.net for å få tildelt et nytt nummer som skal tas med på side A i søknaden. Dette er altså noe annet enn nummer på Photographers Card. (Dessverre synes det ikke som om systemet for registering av nye brukere på Myfiap virker for øyeblikket. Nummeret kan eventuelt ettersendes til Arne Bergo senere.)

Endringene er ellers knyttet til datalagringsdirektivet, og det understrekes at signaturer må være original – ikke scannet.

Søknadsfristen for FIAP hederstegn er 05. januar 2019. Det er deretter god tid for å gjennomgå og eventuelt korrigere søknadene før de sendes videre til FIAP. Skjemaer:

Internasjonale konkurranser

Filen FIAP konkurranser begynne å delta (pdf) gir innspill til hvordan man kommer i gang, og hvordan man holder styr på resultater.

FIAP-info

Ny nettside, www.fiap.net, ble åpnet i 2018, og er en stor forbedring fra tidligere. En samlet oversikt gis i «THE FIAP BOOK». Du kan også gå inn i de ulike temaene gjennom link til meny, helt til høyre øverst.

På de sidene du da kommer til er det verd å merke seg at link videre til detaljert informasjon, «view more», kan ligge et stykke ned på sidene. For eksempel: velg «Services», velg så «Distinction Service». Nederst på siden velger du så «VIEW MORE» og du får link til de enkelte dokumentene som gjelder FIAP hederstegn (merk at den norske filen her i denne artikkelen gir gjerne tilstrekkelig oversikt over hva som gjelder).

FIAP sender ut referat fra styremøter, oppdatering av regelverk, dokumenter vedrørende biennaler etc. i form av «FIAP Mailings» noen ganger per år. Fra desember 2018-utsendingen framgår det blant annet at det vil bli innført nye regler slik at resultater fra biennaler vil telle med til hederstegn. MFIAP-søknader vil heretter bli vurdert av en fagjury før søknadene avgjøres av FIAP-styret.