Denne nyhetsartikkelen er mer enn ett år gammel og kan være utdatert. Gå til nyhetsoversikten.

Som NSFF-medlem inviteres du til å delta i NM i film, som arrangeres årlig.

For å kunne delta i NM i film må du være medlem i NSFF. I tillegg må filmen være laget av deg som privatperson, og på hobbybasis.

Det deltas i to ulike hovedkategorier, dokumentarisk film og fortellende film. Hver av disse kategoriene er delt inn i 3 ulike klasser, se figur under. Filmer som faller utenfor disse klassene vil plasseres i en «samleklasse» hvor det ikke kåres en egen vinner, men der bidragene likevel deltar i kampen om de tre første plassene innenfor den gitte kategori. Det er viktig å merke seg at for at en klasse skal dannes, må det minst være påmeldt 6 ulike autorer i klassen. Ved færre påmeldte i klassen, vil filmer i klassen kun konkurrere innenfor kategorien.

Oppfordring! I 2018 satser vi for fullt på minuttfilm – film som er inntil 60 sekunder i varighet. Les noen tips og inspirasjon i denne artikkelen hos NSFF Magasin!

Det kåres en Norgesmester, som er den filmen som oppnår mest poeng, uavhengig av klasse og kategori. Vinneren blir også gullvinner. Det tildeles også gull, sølv og bronse til de tre første plassene i hver av de to hovedkategoriene.

Inndelingen illustreres i figuren under:

NM i film, kategorier og klasser

Hverdagsfilm er i de fleste tilfeller reportasjepreget, den blir gjerne til underveis i prosjektet. Familien eller vennegjengen står ofte sentralt i disse filmene. Råmaterialet kan være stillbilder, video, super-8 film, lydopptak, skannede dokumenter eller hva som helst. Fundamentet i filmen er historien og ikke sjelden en fortellerstemme. Hovedpoenget er at hverdagen blir tatt vare på for fremtidige generasjoner.

Dokumentarfilm kjenner de fleste fra TV. Den skal gjengi fakta på en nøyaktig og pedagogisk god måte, samtidig som det tillates dramatisering for å opprettholde publikums interesse. Dokumentarfilm må ikke være laget utelukkende av film eller video, her tillates også stillbilder og andre virkemidler.

Minuttfilm skal som navnet sier vare i maksimum ett minutt (60 sekunder), inklusive for- og ettertekster. Overskridelse av tiden medfører diskvalifikasjon. Minuttfilm kan omhandle «hva som helst»; humor, drama, kunst, abstrakte uttrykk, animasjon eller lignende.

En digital fortelling er en kort film, gjerne 2-3 minutter lang, satt sammen av stillbilder (fotografier), og med en tilhørende fortellerstemme. Den kan unntaksvis inneholde korte filmsekvenser og det kan også brukes illustrasjoner og tegninger, og med tilhørende musikk eller lydeffekter. En digital fortelling fortelles i første-person, og har gjerne et tydelig budskap.

Fiksjonsfilm kalles også spillefilm, lik det vi ser på kino. De fleste kortfilmer har tradisjonelt tilhørt denne sjangeren. Historien er som regel oppdiktet og dramatisert, med en dramaturgisk oppbygning, men fortellingen kan også ligge svært nær opp til en virkelig hendelse.

Musikkvideo er i dag en sjanger med et bredt spekter av uttrykksformer, alt fra rene konsert- og studioopptak til kunstneriske og poetiske sammensetninger av filmatiske uttrykk og animasjoner.

Om filmformater; alle klasser

Filmer kan leveres i forskjellige filformater og billedoppløsning som blir opp- eller nedskalert til 1920 x 1080 (HD) som visningsformat. Visningsfilen blir H.264 kodek i 35 mbit datastrøm. For optimal visningskvalitet anbefaler vi å levere i tilsvarende kvalitet. Alle andre kodeker og datastrømmer blir konvertert til den angitte.

Hvor skal filmen sendes?

Alle filmer overføres elektronisk til nmfilm@nsff.no via Filemail eller tilsvarende tjeneste. Filmene skal ikke sendes som vedlegg i e-post da dette har begrensninger i tillatte filstørrelser og overføringshastighet. Ved eventuelle spørsmål kan de rettes til nmfilm@nsff.no.

Deltakeravgift

Deltakeravgiften er NOK 150,00 per autor, uansett antall innleverte bidrag, og du kan delta i både NM i Film og vårrunden av NM i Foto. Avgiften betales med betalingskort/PayPal over forbundets hjemmesider.

Frist for innsendelse

Bidrag og påmeldingsskjema må være NSFF ved filmutvalget fysisk i hende innen 1. mai 2018.