Velkommen til NM i Foto 2022, del to, høstrunden.

NM i Foto arrangeres over to runder. Første runde – våren 2022 – har innlevering 15. mars, mens andre runde – høsten 2022 – har frist 15. oktober.

Du må være medlem i Norsk selskap for fotografi, NSFF, og bosatt i Norge, for å kunne delta. Hver autor kan totalt levere inn 12 bilder. Autor velger selv under hvilke tema og klasser bildene leveres inn. Digitale bilder (= projeksjon) leveres via egen bildeopplasting på app.nsff.no. Sammenlagt resultat fra begge rundene teller for Norgesmester 2022. Egne regler gjelder for Årets klubb. Et utvalg av de premierte bildene vil inngå i årboken, som sendes alle NSFF medlemmer.

Deltagergebyr

Betaling, kr 200,-, foretas ved registrering av deltagelse.
Deltagelse i ungdomsklassen er gratis.

Regler i PDF-format

Viktige punkter fra konkurransereglene

 • Alle papirbilder i denne runden er i A4 (eller 20×30) format
 • Sørg for korrekt merking av papirbilder (klikk her for mal)
 • Nytt for høsten er at papirbilder er lov å sende direkte inn for alle medlemmer. Det er ikke lengre nødvendig å samle innsendingen via klubben, men hver medlem kan sende inn bildene selv til Rune Bjørnbekk, se adresse under. Det er fremdeles lov å sende samlepakke fra klubben hvis det er ønskelig, eller en kombinasjon av klubb og enkeltmedlemmer.
 • Merk tidsfrist for bilder i papirklassene, som må være mottatt at konkurransevalget innen 15. oktober. Bilder som kommer senere vil bli fjernet fra konkurransen.

Klassedefinisjoner NM i foto

Tema «Fritt motiv»

 • Digital farge (inntil 3 enkeltbilder)
 • Digital monokrom (inntil 3 enkeltbilder)
 • Papir monokrom – A4 (inntil 3 enkeltbilder)
 • Papir farge – A4 (inntil 3 enkeltbilder)

Tema: «Natur»

 • Inntil 3 enkeltbilder digital (projeksjon)

Definisjon/ regler «Natur»:

Vi følger definisjonene/reglene til FIAP og PSA, se PDF. Ingen manipulering, ingen tegn til mennesker eller menneskeligskapte ting (hus, gjerder, ledninger, stolper, etc.).

Tema «Dokumentar / fotojournalistikk»

 • Inntil 3 enkeltbilder digital (projeksjon)

Definisjon/regler «Dokumentar / fotojournalistikk»:

Et fotografi med minimale justeringer av det originale bildet, skal framstå som naturlig og ikke være arrangert. Bildet skal inneholde mennesker og/eller menneskeskapte element som viser mennesket sin tilstedeværelse i verden. Flytting, tilføring eller fjerning av element i bildet er streng forbudt både i opptakssituasjonen og i etterbehandling, med unntak av beskjæring. Konvertering til gråskala svart/hvitt er tillatt, samt fjerning av støv, riper og støy for å restaurere den opprinnelige scenen.

Tema: «Energi»

 • Inntil 3 enkeltbilder digital (projeksjon)

Definisjon/regler «Energi»:

Fri tolkning av tema. Vi bruker samme regler som kreativt, men det betyr ikke at bildet må være et kreativt bilde. Bruk av ulike teknikker i etterbehandling for å tilføre bildet noe ut over «en rent teknisk perfekt rett-fram avbildning». Alle elementene i et eventuelt komposittbilde må være tatt av autor.

Ungdomsklassen

Åpen for NSFF-medlemmer til og med det året en fyller 25 år.

Tema, ungdomsklassen: «Fritt motiv»

 • Projeksjon farge og / eller monokrom
 • Totalt kan autor levere maksimalt 4 bilder

Årets klubb

Det vil komme en egen invitasjon og informasjon om klubb-NM 2022.

Praktisk informasjon

Spørsmål angående konkurransen besvares kun ved henvendelse via e-post. Diskusjoner og spørsmål på f.eks. sosiale medier blir ikke nødvendigvis kommentert av Konkurranseutvalget.

Vær oppmerksom på at ved klubb-bytte i innleveringsperioden, kan det oppstå problem med utvalg av bildene til klubb-NM, hvis man da ikke leverer bildene direkte til klubb ansvarlig.

Innlevering av bilder i klassen «Digital»

Alle arbeider skal registreres og bildefil lastes opp på hovedsiden for registrering og innlevering. Ved stor pågang de siste dagene kan det av kapasitetsgrunner hende at noen ikke får levert, så levér i god tid – da er du sikker på å komme igjennom.

Innlevering av bilder i papirklassene

Alle arbeider skal registreres og bildefil lastes opp på hovedsiden for registrering og innlevering. Papirbilder skal ha etikett, bak og opp til venstre som foreskrevet i konkurransereglene. Klikk her for mal. Bilder i papirklassene sendes enten fra klubb eller fra hver enkelt medlem til:

NSFF v/Rune Bjørnbekk
VILLAVEIEN 7A
4316 SANDNES

Mobilnummer for hentemelding: 404 01 214.
Det er ikke nødvendig å sende ved liste/rapport over innleverte bilder. Konkurranseutvalget henter ut dette direkte fra innleveringssystemet.

For at forsendelsen skal gå uten problem, bestill Norgespakke på Posten.no, skriv ut adresseetikett og lim/tape den fast på pakken. Utydelig håndskrift er i mange tilfelle grunnen til forsinkede eller feilsendte pakker.

Når bildene er sendt i posten, må pakkens sporingsnummer sendes på mail til konkurranseutvalget@nsff.no. Husk å beregne god tid slik at pakken med bilder er framme innen fristen (opptil 7 virkedager postgang). Mail med sporingsnummer er samtidig en bekreftelse på at bildene er sendt. Papirbilder vil ikke bli returnert.

Viktig: Send ikke bilder uten å ha lest konkurransereglene og sidene for info/hjelp/veiledning, da brudd på konkurransereglene medfører ekskludering.

Juryering våren 2022

Denne runden vil bli juryert av medlemmer i Helsingfors Kameraklubb

Tidsplan

 • 15. august – innleveringen er åpnet
 • 15. oktober – innleveringsfrist
 • 22. oktober – frist for klubbene å sende inn bilder til klubb-NM
 • 25. november – offentliggjøring av resultat (kan bli tidligere, om resultatene er klare)
 • 15. desember – utsending av diplomer og medaljer