Denne nyhetsartikkelen er mer enn ett år gammel og kan være utdatert. Gå til nyhetsoversikten.

Stein A. Roald (foto: Totto Furmyr)

Stein A. Roald døde i Ålesund 5. mars.

Stein har betydd enormt mye for NSFF som organisasjon gjennom 70- og 80-tallet, og han har i en lang årrekke sørget for kontinuitet i drift og utvikling både lokalt i Ålesund Kameraklubb og i NSFF. Han var president i NSFF i tre år, visepresident i to år, i tillegg satt han syv år i Internasjonalt utvalg og i 22 år som distriktsleder i Møre og Romsdal.

Stein ble æresmedlem i NSFF i 1988. Det å lede en landsdekkende organisasjon samtidig som han var distriktsleder og tillitsvalgt i Ålesund KK er imponerende i seg selv, men han var i tillegg redaktør for tre ulike medlemsblader, deriblant NSFF sitt ”Månedsnytt” med ca.1200 eksemplarer, 10 nummer i året, i fire år. Den gang ble slike blader laget med enkle midler, skrivemaskin og stensilmaskin, stiftet og adressert ved kjøkkenbordet. Heldigvis har Stein hatt veldig god hjelp og støtte av sin kone Bente, som også er æresmedlem av NSFF.

Stein var medlem av Ålesund Kameraklubb i 71 år. I over 50 av disse bekledte han ulike tillitsverv, hvorav 10 år som klubbens leder. Han var redaktør for klubbens medlemsblad ”Fremkalleren” i 40 år. Stein ble utnevnt til æresmedlem i Ålesund Kameraklubb i 1989.

I 1990 ble han tildelt HonEFIAP – Honorary Excellence FIAP.

Stein jobbet som fotograf i Ålesund og hadde egen forretning der. Han var tillitsvalgt for Møre og Romsdals Fotograflaug i 18 år. For sin lange innsats for fotografiet i Norge ble Stein i 2010 tildelt Kongens Fortjenstmedalje.

En fotografiets hedersmann er gått bort, og vi lyser fred over hans minne.

For NSFF,
Roald Synnevåg