Denne nyhetsartikkelen er mer enn ett år gammel og kan være utdatert. Gå til nyhetsoversikten.

Landsmøtet 2022 avholdes på Zoom lørdag 26. mars kl. 12.00.

  • Link til møtet blir sendt ut etter påmeldingsfristen, som er 16. mars 2022.
  • Frist for innsending av saker til styret for behandling på Landsmøtet er 19. februar 2022.
  • Årsmelding, årsregnskap, budsjett og innkomne forslag sendes klubbene senest 5. mars 2022.

Klubbenes representanter bes følge linken i egen tilsendt e-postmelding og melde seg på så snart som mulig.

Vi minner samtidig om innsending av årsrapporter fra klubbene. Mal finner dere på Box. Disse årsrapportene lagres av NSFF og er viktig dokumentasjon på klubbenes sammensetning og aktivitet.

For styret i NSFF
Jan Erik Bamrud, leder