Denne nyhetsartikkelen er mer enn ett år gammel og kan være utdatert. Gå til nyhetsoversikten.

NM i film

Norgesmesterskapet i film 2022 har innleveringsfrist 19. april 2022.  Filmutvalget har evaluert årets NM og vil gjøre noen endringer.

  • Filmutvalget har som et overordnet mål å bidra til større aktivitet ute i klubbene. Med det som bakteppe vil vi, etter nærmere avtaler, sende alle innleverte filmer ute til de klubbene som vil bidra til å nominere et antall filmer inn til juryen.
  • Juryen, som også består av fagpersoner, vil dermed sitte på et grunnlag som er «verifisert» av autorenes «likemenn».
  • Resultatene fra årets NM blir kunngjort i en direktesendt webcast i mai måned.
  • Etter offentliggjøring i mai vil kommentarer og premier bli sendt ut til klubbene. Det er en målsetning at dette skjer før siste møte før ferien.

Minuttfilmkonkurranse

Filmutvalget vil også arrangere en egen minuttfilmkonkurranse som løper parallelt med NM, hvis teknisk mulig vil den bli juryert av en folkejury som stemmer elektronisk. Vi jobber med å tilrettelegge for en slik løsning.

Høstkonkurranse

Vi arbeider også med å utvikle en høstkonkurranse som er i lavterskel-format. Denne er tenkt å være en mulighet for å vise filmer for tilbakemeldinger og å måle seg opp mot andre filmskapere. Filmer fra høstkonkurransen kan delta i senere NM.