Denne nyhetsartikkelen er mer enn ett år gammel og kan være utdatert. Gå til nyhetsoversikten.

Å rekruttere den yngre generasjon inn i fotoklubbene har vist seg å være en hard nøtt å knekke for de fleste. På Bryne, derimot, har de virkelig fått det til. Nå har leder for ungdomssatsinga «Fotospiren» Kjetil Barane generøst delt av sine ressurser og ideer til fordel for andre klubber i NSFF-systemet.

Les også de mange sakene om Fotospiren på NSFF Magasin

Du som er klubbleder finner nå en fyldig mappe med filer på NSFF sitt intranett på box.com. Alle klubbledere har fått lenke til dette nettområdet; ta kontakt med sekretariat@nsff.no dersom du ikke finner ut av dette.

Mappestruktur ungdomsarbeid

Mappestruktur ungdomsarbeid