Denne nyhetsartikkelen er mer enn ett år gammel og kan være utdatert. Gå til nyhetsoversikten.

Reglene for FIAP hederstegn var sist revidert i 2016, med virkning fra og med 2017. Det ble i 2018 varslet at det ville komme nye regler med virkning fra 2022, og de er nå klare. Fra og med 2022 gjelder dermed følgende for FIAP hederstegn:

 • Ikke lenger krav til print antatte for AFIAP og EFIAP.
 • Maksimum 5 antatte/premierte pr. bildetittel teller med.
 • Ikke lenger «karenstid» etter EFIAP (ikke krav til når resultatene er oppnådd).
 • Circuit teller bare som ett land.

To nye titler, EFIAP/d4 og EFIAP/d5.
Søknadsgebyr 70€ inkluderer nytt identitetskort.

For AFIAP gjelder:

 • Minimum 1 år fra første antatte.
 • Identitetskort (Photographers Card) må anskaffes før det kan søkes, 50€.
 • 90 antatte, 30 titler /bilder, 15 land.
 • Det leveres 5 bildefiler som hver har fått 3 antatte. Circuit teller som en i denne sammenheng.

For EFIAP og EFIAP /b, /s, /g, /p gjelder:

 • 250 antatte fra titler som ikke er benyttet i tidligere søknad, 100 nye titler/ bilder, 30 land.
 • Det leveres 5 bildefiler som minst må ha oppnådd premiering i 5 ulike land (min 1 premiering pr bilde). Disse kan ikke ligne eller minne om tidligere leverte bildefiler.
 • Overgangsordning: for /s, /g og /p kan søknader i en treårsperiode baseres på tidligere krav til antatte, titler og land.

For EFIAP d1, d2, d3, d4, d5 gjelder:

 • 90 premierte (hederlig eller bedre) fra titler som ikke er benyttet i tidligere søknad, 30 titler, 15 land.
 • Det leveres 5 bildefiler som minst må ha oppnådd premiering i 5 ulike land (min 1 premiering pr bilde). Disse kan ikke ligne eller minne om tidligere leverte bildefiler.

Spørsmål besvares i denne diskusjonstråden på Facebook eller på e-post til fiap@nsff.no.