Denne nyhetsartikkelen er mer enn ett år gammel og kan være utdatert. Gå til nyhetsoversikten.
Foto Arne Aronsen

1. plass natur vår 2020: Dancing in the air (Arne Aronsen, Tønsberg Kamera Klubb)

Velkommen til NM i foto 2020 del to, høstrunden. NM i foto arrangeres over to runder. Første runde – våren 2020 – har innlevering 15. mars, mens andre runde – høsten 2020 – har frist 15. oktober.

Du må være medlem i Norsk selskap for fotografi, NSFF, og bosatt i Norge, for å kunne delta. Hver autor kan totalt levere inn 12 bilder. Autor velger selv under hvilke tema og klasser bildene leveres inn. Digitale bilder ( = projeksjon) leveres via egen bildeopplasting på app.nsff.no. Sammenlagt resultat teller for Norgesmester. Egne regler gjelder for Årets klubb. Et utvalg av de premierte bildene vil inngå i årboken, som sendes alle NSFF-medlemmer.

Deltagergebyr

Betaling, kr 150,-, foretas ved registrering av deltagelse. Deltagelse i ungdomsklassen er gratis.

Regler i PDF-format

Viktige punkter fra konkurransereglene

 • ALLE arbeider skal registreres FØR innlevering
 • Sørg for korrekt størrelse/papirformat/montasje
 • Sørg for korrekt merking av papirbilder (klikk her for mal)
 • Merk tidsfrist for bilder i papirklassene – din fotoklubb må ha bildene i god tid for felles innsending, sjekk derfor også når din fotoklubb må ha bidragene dine

Klassedefinisjoner NM i foto

Tema «Fritt motiv»

 • Digital farge (inntil 3 enkeltbilder)
 • Digital monokrom (inntil 3 enkeltbilder)
 • Storformat papir (inntil 3 enkeltbilder)
 • Småformat papir (inntil 3 enkeltbilder)

Tema «Kreativt»

 • Inntil 3 enkeltbilder digital (projeksjon)

Definisjon/regler «Kreativt»:
Bruk av ulike teknikker i etterbehandling for å tilføre bildet noe ut over «en rent teknisk perfekt rett-fram avbildning». Alle delbilder i et komposittbilde må være tatt av autor.

Tema «Natur»

 • Inntil 3 enkeltbilder digital (projeksjon)

Definisjon/regler «Natur»:
Vi følger definisjonene/reglene til FIAP og PSA, se PDF. Ingen manipulering, ingen tegn til mennesker eller menneskeskapte ting (hus, gjerder, ledninger, stolper, etc.).

Tema «Eventyr»

 • Inntil 3 enkeltbilder digital (projeksjon)

Ungdomsklassen

Åpen for NSFF-medlemmer til og med det året en fyller 25 år.

Tema, ungdomsklassen: «Fritt motiv»

 • Projeksjon farge og / eller monokrom
 • Totalt kan autor levere maksimalt 4 bilder

Årets klubb

Klubbene må nå gjøre et aktivt valg for å konkurrere om denne gjeve utmerkelsen. Av de totalt innleverte bildene fra klubben, må klubbens konkurranseansvarlig markere hvilke 20 bilder klubben skal delta med. Det er begrenset til fire bilder fra hver fotograf. Bilder for deltagelse i konkurransen Årets Klubb velges ut av konkurranseansvarlig i klubben i tidsperioden 16. oktober til og med 23. oktober. Det vil bli sendt ut informasjon om prosedyren for dette i det nye konkurransesystemet.

Innlevering av bilder i klassen «Digital»

Alle arbeider skal registreres og bildefil lastes opp på hovedsiden for registrering og innlevering. Ved stor pågang de siste dagene kan det av kapasitetsgrunner hende at noen ikke får levert, så levér i god tid – da er du sikker på å komme igjennom.

Innlevering av bilder i papirklassene

Alle arbeider skal registreres og bildefil lastes opp på hovedsiden for registrering og innlevering. Papirbilder skal ha etikett, bak og opp til venstre som foreskrevet i konkurransereglene. Klikk her for mal. Bilder i papirklassene sendes i henhold til konkurransereglene til:

Norsk Selskap for Fotografi – Narvik
v/ Bjarte Hoff
Straumsnesveien 118
8519 NARVIK

Mobilnummer for hentemelding: 917 30 287

Det er ikke nødvendig å sende ved liste/rapport over innleverte bilder. Konkurranseutvalget henter ut dette direkte fra innleveringssystemet.

For at forsendelsen skal gå uten problem, bestill Norgespakke på Posten.no, skriv ut adresseetikett og lim/teip den fast på pakken. Utydelig håndskrift er i mange tilfelle grunnen til forsinkede eller feilsendte pakker.

 • På grunn av Korona-situasjonen kan man i denne runden sende pakker med papirbilder individuelt, dersom det er vanskelig å sende felles fra klubben. Bildene blir i alle tilfelle returnert samlet til klubben etter fullført juryering.
 • Papirbilder må være mottatt av Konkurranseutvalget i Narvik innen 15. oktober, som betyr at pakken må være sendt senest 7. oktober (sjekk leveringstidspunkt hos Posten)
 • Etter pakken er sendt, skal det umiddelbart sendes melding om dette til konkurranseutvalget@nsff.no, der det skal opplyses om eventuelt sporingsnummer
 • Papirbildene blir sendt videre til juryen så snart alle pakker som er meldt inn på e-post er mottatt, senest 15. oktober.
 • Papirbildene blir primært returnert til avsenderadressen på pakken (om den er lesbar), sekundært til klubben sin adresse i NSFF sitt register.

Viktig: Send ikke bilder uten å ha lest konkurransereglene og sidene for info/hjelp/veiledning, da brudd på konkurransereglene medfører ekskludering og bildene vil da bli returnert uten å bli bedømt.

Juryering høsten 2020

Juryen kommer fra Tyskland:

 • Norbert Heil (APSA, MPSA)
 • Hermann Mohr (EFIAP)
 • Helmut Förster (EPSA)

Tidsplan

 • 23. august: Innleveringen er åpnet
 • 15. oktober: Innleveringsfrist
 • 23. oktober: Frist for klubbene sin konkurranseansvarlige å velge bilder til klubb-NM
 • 15. november: Offentliggjøring av resultat (kan bli tidligere, om resultatene er klare)
 • 1. desember: Utsending av diplomer og medaljer

Praktisk informasjon

Spørsmål angående konkurransen besvares ved henvendelse via e-post. Diskusjoner og spørsmål på f.eks. sosiale medier blir ikke nødvendigvis kommentert av konkurranseutvalget.

Vær oppmerksom på at ved klubb-bytte i innleveringsperioden, kan det oppstå problem med utvalg av bildene til klubb-NM.