Digitalis 2020

Fotoklubben Digitalkameratene inviterer til sin første nasjonale fotokonkurranse for digitale bilder. Innleveringsperiode er 1. august–20. oktober 2020.

Sentrum Data AS i Rakkestad gir et kompaktkamera til vinnerne av beste menneskeportrett og beste naturbilde.
Beste bilde premieres med pokal fra Norsk Selskap for Fotografi.

Regler

 1. Konkurransen er åpen for alle fotografer i Norge.
 2. Tema: Fritt. Inntil 4 bilder pr. fotograf.
 3. Bildets lengste side skal være maks 2400 piksler. Ingen krav til filstørrelse.
 4. Juryens avgjørelse er definitiv og kan ikke påklages. Ved å delta har man akseptert konkurransereglene.
 5. Deltagergebyr kr 175,- må innbetales til klubbens konto 1080.43.73964 innen 20. oktober 2020. Merkes med Digitalis 2020 og navn på fotografen. Vi tar IKKE vipps eller Paypal. Betaling kun til konto.

Om innlevering

 • Innleveringsfristen er 20. oktober 2020.
 • Bildene skal være i JPG-format og må ha riktig navn, se neste punkt.
 • Bildetittel og navn på fotograf skal fremgå av filnavnet i denne rekkefølge, med mellomrom mellom ordene og vanlig bindestrek i tillegg mellom bildenavn og fotograf. Annen info skal ikke inkluderes i filnavnet. Eks. Vinterlandskap – Ola Nordmann.jpg. Store bokstaver og æ, ø, å er ok, men ikke spesialtegn som ,._ osv.
 • Send bildene til: konkurranse@digitalkameratene.com.
 • Husk å oppgi navn, adresse, mobil på fotograf og navn på alle bildefiler som legges ved e-posten. Husk også på å oppgi navnet på hvilken fotoklubb du tilhører, hvis bildene skal telle med i Beste fotoklubb.
 • Vi vil bekrefte mottak av filer via e-post.

Digitalkameratene forbeholder seg retten til følgende bruk av bilder uten vederlag:

 • Vinnerbilder vil bli bruk i forbindelse med konkurransen og relaterte ting som årsmeldinger o.l.
 • Vinnerbildene kan publiseres sammen med informasjon om konkurransen, på nett eller i trykte media.

Premiering

 • Beste fotograf: Plakett og pengepremie
 • Beste bilde: Gullplakett og pokal fra NSFF
  • Inntil 2 sølvplaketter
  • Inntil 3 bronseplaketter
 • Beste naturbilde: Plakett, samt kompaktkamera gitt av Sentrum Data
 • Beste menneskeportrett: Plakett, samt kompaktkamera gitt av Sentrum Data
 • Beste fotoklubb: Plakett
 • Hederlig omtale og Antatte: Diplomer (ca 25% av bildene blir antatt)

Konkurransekalender

 • Bildeinnlevering åpner: 1. august 2020
 • Innleveringfrist: 20. oktober 2020
 • Juryering: senest 1. november 2020
 • Utsending av resultater via e-post: senest 8. november 2020
 • Offentliggjøring av resultater: senest 8. november 2020
 • Utsending av premier og diplomer: senest 29. november 2020
 • Utsending av PDF-katalog: senest 10. desember 2020

Hvis mange deltagere fra én fotoklubb så sender vi premier til klubbens adresse.

NSFF-godkjenning 2020/02

Kontaktperson

John Olav Westlie
+47 905 59 062, konkurranse@digitalkameratene.com
www.digitalkameratene.com