Filmutvalget har, etter nøye overveiing, valgt å utsette Film- og fototreff 2020 til 2021. Det er for stor usikkerhet rundt korona-pandemien til at treffet kan planlegges og gjennomføres i år.

Vi planlegger altså å gjennomføre treffet i 2021, og kommer sterkt tilbake med tidspunkt. Vi regner med at programmet vil være ganske likt det vi har planlagt med for 2020.

Innbetalte gebyr returneres.