Denne nyhetsartikkelen er mer enn ett år gammel og kan være utdatert. Gå til nyhetsoversikten.

Hvert år mottar dyktige NSFF-medlemmer hederstegn for kunstnerisk såvel som administrativ innsats. Her er en oppsummering av årets tildelinger. 

ANSFF

A for artist, gjelder for oppnådde 200 poeng fra resultater i NM samt i nasjonale konkurranser med NSFF-patronat.

 • Mona Wisth, Trondhjems Kameraklubb 
 • Gaute Frøystein, Bodø Fotoklubb 
 • Jan Frode Aase, Trondhjems Kameraklubb 
 • Ommund Øgård, Trondhjems Kameraklubb 
 • Gunnar Svingen, Sjumilskogen Bildegruppe 
 • Øystein Nordås, Lillehammer Kameraklubb 
 • Tore Johan Birkeland, Direktemedlem 
 • Torunn Iris Langli, Christianfjeld Photographers Club 
 • Sheila Alnes, Skodje Fotoklubb 
 • Monica Elise Vestre, Skodje Fotoklubb 
 • Peter Elias Hoddevik, Skodje Fotoklubb 
 • Sverre Olav Sebjørnsen, Skodje Fotoklubb 
 • Knut Lepsøe, Tønsberg Kamera Klubb 
 • Tove Hamre, Fokus Fotoklubb
 • Vibeke Seldal, Bekkalokket Fotoklubb
 • John Vint, Bekkalokket Fotoklubb 
 • Eli Sørensen, Bekkalokket Fotoklubb 
 • Thorfinn Bekkelund, Oslo Kamera Klubb 

ENSFF

E for eksellense, gjelder for oppnådde 1000 poeng i både nasjonale og internasjonale konkurranser, hvorav tre premierte i NM og tre awards internasjonalt, med totalt 50 forskjellige bilder.

 • Jan Frode Aase, Trondhjems Kameraklubb
 • Monica Elise Vestre, Skodje Fotoklubb
 • Geir Jartveit, Skodje Fotoklubb
 • Sheila Alnes, Skodje Fotoklubb
 • Tore Johan Birkeland, Direktemedlem
 • Kari Elisabeth Espeland, Tønsberg Kamera Klubb
 • Gaute Frøystein, Bodø Fotoklubb

EsNSFF

Eksellense service, tildeles for utmerket administrativ tjeneste i sin klubb og/eller for NSFF.

 • Arne Bergo, Bekkalokket Fotoklubb
 • Jan Erik Bamrud, Drammen Fotoklubb
 • Bjarte Hoff, Narvik Kameraklubb
 • Atle Grebstad Eliassen, Ålesund Kameraklubb
 • Leonard Løvoll, Ålesund Kameraklubb

HonENSFF

Honorær Eksellense – tildeles den som tidligere har blitt tildelt ANSFF, ENSFF og EsNSFF.

 • Arne Bergo, Bekkalokket Fotoklubb

ENSFF-B

Eksellense bronse, gjelder for oppnådde 2000 poeng i både nasjonale og internasjonale konkurranser, hvorav fire premierte i NM og fire awards internasjonalt, med totalt 75 forskjellige bilder.

 • Jørgen Skaug, Lillehammer Kameraklubb
 • John Colbensen, Skodje Fotoklubb
 • Arne Bergo, Bekkalokket Fotoklubb

ENSFF-G

Eksellense gull, gjelder for oppnådde 10.000 poeng i både nasjonale og internasjonale konkurranser, hvorav seks premierte i NM og seks awards internasjonalt, med totalt 125 forskjellige bilder.

 • Atle Sveen, Moelv Kameraklubb

ENSFF-P

Eksellense platina, gjelder for oppnådde 20.000 poeng i både nasjonale og internasjonale konkurranser, hvorav syv premierte i NM og syv awards internasjonalt, med totalt 150 forskjellige bilder.

 • Trond M. Skaret, Oslo Kamera Klubb
 • Håkon Grønning, Trondhjems Kameraklubb

MNSFF

Master of photography tildeles når en har oppnådd ENSFF-B og EFIAP-B, samt fått godkjent en portfolio på 10 fotografier. Portfolioen inngår i NSFF sin bildesamling på Statsarkivet.

 • Håkon Grønning, Trondhjems Kameraklubb
HonENSFF Arne Bergo og æresmedlem Tor-Henrik Totto Furmyr

HonENSFF Arne Bergo og æresmedlem Tor-Henrik Totto Furmyr

ÆRESMEDLEM

 • Tor-Henrik «Totto» Furmyr, Kristiansund Kamera Klubb

Totto er en utrolig ressurs for NSFF. Han har en innsatsvilje og gjennomføringsevne som en skal lete lenge etter. Han er selskapets MacGyver og har en positivitet som påvirker menneskene rundt ham! Han er full av ideer og kreative løsninger.

Han har vært med i Nordic Light fra oppstarten i 2006. Utstillingsansvarlig i Nordic Light frem til 2012, og utstillingsansvarlig i NSFF fra 2010. I 2012 tok han initiativ til å lage utstillingsvegger til NSFF, som han designet og produserte selv – totalt 30 vegger med en fleksibel løsning for stående og liggende rammer. Han fikk også laget transportkasse til veggene, og transportkasser til 250 bilderammer. Utstillingsveggene er så langt brukt til syv Årbokutstillinger. Han har hatt ansvar for organisering og rigging av Årbokutstillingene fra 2012. Han har også hatt ansvar for utstillinger og stands på Fotografiets dag i Horten fra 2012, samt utstillinger på Landsmøtene fra 2011 til 2016.

Tottos innsats har vært avgjørende for utviklingen og kvaliteten på utstillingene til NSFF.