Denne nyhetsartikkelen er mer enn ett år gammel og kan være utdatert. Gå til nyhetsoversikten.

Det er nå åpnet for innlevering av bilder til NSFF Årbok 2019. Alle registrerte medlemmer i NSFF i 2019 kan delta. Temaet er som vanlig fritt, men bildene må være tatt i løpet av 2019.

De innsendte bildene blir vurdert av en jury satt sammen av medlemmer fra klubber tilknyttet NSFF. Hvert jurymedlem vurderer bilder på egenhånd, uten påvirkning fra andre.

Årbok 2018 - omslag

«Killed pineapple» Nina Hivand, Oseberg Photo Society (Årbok 2018-forside)

Se tidligere årbøker her!

Innleveringsregler for Årbok 2019:

  • Kun registrerte medlemmer av Norsk Selskap For Fotografi i 2019 kan levere bilder.
  • Bildene skal være tatt i løpet av kalenderåret 2019.
  • For sammensatte bilder (kompositt) skal hoveddelen være tatt i 2019.
  • Hver autor kan delta med inntil to bilder.
  • Innleverte bilder må ha autors opphavsrett og bruksrett.
  • Alle klubber som leverer minst fem bilder vil få med minst ett bilde i årboka.
  • Innleveringsfrist 31.12.2019.

Bilder som ikke er levert i henhold til kravene blir ikke vurdert.
Bildene må leveres digitalt; send IKKE bilder via e-post, minnepinne/-kort eller CD-rom! Lever bildene her (krever innlogging).
Alle medlemmer med gyldig adresse pr. 1. mars 2020 får tilsendt årboka i posten.