Denne nyhetsartikkelen er mer enn ett år gammel og kan være utdatert. Gå til nyhetsoversikten.

Nordiska Förbundet för Fotografi – NFFF inbjuder samtliga medlemmar i fotoklubbar, såväl som enskilda medlemmar, anslutna till

 • Riksförbundet Svensk Fotografi – RSF
 • Norsk Selskap for Fotografi – NSFF
 • Suomen Kameraseurojen Liitto – SKsL
 • Selskabet for Dansk Fotografi -SDF

att deltaga i Nordiskt Fotomästerskap 2019.

Nordisk Fotomesterskap invitasjon

Tävlingsregler

Två digitala sektioner: Färg (A) och Monokrom (B).
Nordiskt Fotomästerskap är en tävling mellan enskilda fotografer i Norden, tillhörande respektive landsförbund, RSF, NSFF, SKsL och SDF.
Varje fotograf kan deltaga med upp till fyra bilder per sektion. Samma bild kan inte användas i annan sektion.
Genom att sända in bilder till tävlingen accepterar fotografen att bilderna används av arrangören i samband med visning och promotion av denna och kommande tävlingar.
En bild kan refuseras om juryn eller tävlingskommittén anser att bilden inte följer tävlingsreglerna eller på annat sätt anses avvikande.
Arrangören tar inget ansvar för missbruk av copyright.
Bildfilerna ska ha formatet jpg, med maxformatet 1920 x 1080 pxl (längd x bredd) och storleken ska vara max 2 MB.
Motivområdet är fritt och bilderna får inte ha blivit prisbelönta eller uttagna för visning vid tidigare Nordiskt Fotomästerskap. Bild som är nästan identisk med tidigare belönad bild får inte delta igen.

Registrering och uppladdning

Deltagare registrerar sitt deltagande och laddar upp bilder digitalt via webbadressen www.nordic.photo

Avvikelser från reglerna

Bilder som inte uppfyller tävlingsreglerna kan diskvalificeras utan återbetalning av avgift.

Anmälningsavgift

Anmälningsavgiften är €20.00.
Deltagaravgift betalas till angiven PayPal-adress efter uppladdning av bilder.

Priser

Vinnaren i varje klass erhåller NFFF Guldmedalj.
Därutöver utdelar juryn i varje klass:

 • NFFF Silver- och Bronsmedalj
 • RSF Guld- Silver- och Bronsmedalj
 • NSFF Guld- Silver- och Bronsmedalj
 • SkSL Guld- Silver- och Bronsmedalj
 • SDF Guld- Silver- och Bronsmedalj
 • 15 st NFFF Diplom/Honourable Mention

Dessutom erhåller vinnaren, i varje klass, av:

 • NFFF Guldmedalj: Presentkort på bildprodukter från CEWE Japan Photo 3000 NOK
 • RSF Guldmedalj: Presentkort på bildprodukter från CEWE Japan Photo 1500 NOK
 • SDF Guldmedalj: Presentkort på bildprodukter från CEWE Japan Photo 1500 NOK
 • SKsL Guldmedalj: Presentkort på bildprodukter från CEWE Japan Photo 1500 NOK
 • NSFF Guldmedalj: Presentkort på bildprodukter från CEWE Japan Photo 1500 NOK

Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren.

Baserat på de sammanlagda resultaten i Nordiskt Fotomästerskap utdelas hederstitlarna

 • NMiFC – Nordisk mästare i fotografi – Färg 2019
 • NMiFM – Nordisk mästare i fotografi – Svart/vitt 2019

Poäng utdelas efter följande tabell:

 • NFFF Guld 8 poäng
 • NFFF Silver 6 poäng
 • NFFF Brons 5 poäng
 • RSF, NSFF, SKsL, SDF Guld 7 poäng
 • RSF, NSFF, SKsL, SDF Silver 5 poäng
 • RSF, NSFF, SKsL, SDF Brons 4 poäng
 • Diplom/Honourable Mention 3 poäng
 • Accept 2 poäng

Utställning/katalog

En tryckt katalog på cirka 130 sidor i format 20×20 cm med samtliga premierade bilder, och ett urval av de antagna, kommer att tillställas varje deltagare. De premierade bilderna kommer även att visas som påsiktsbilder vid Nordisk Fototräff i slutet av augusti 2019, samt eventuellt även vid Nordic Light i Kristiansand i Norge i maj 2020. Vi kommer därför att efter resultatets offentliggörande begära dessa bilder högupplösta i format A3. Kostnaden för utskrift av dessa bilder täcks av NFFF. Dessa bilder kommer även att publiceras på NFFF:s hemsida under tre månader efter tävlingens avslutande.

Jury

En kvalificerad utomnordisk jury, bestående av tre personer, utses av för året arrangerande landsförbund.

Kalender

Sista datum för uppladdning: 15 april 2019.
Resultat på www.nordic.photo: 15 maj 2019.