Denne nyhetsartikkelen er mer enn ett år gammel og kan være utdatert. Gå til nyhetsoversikten.

Det er klart for 28 Hønefoss når Hønefoss Kamera Klubb på ny innbyr til nasjonal fotokonkurranse for digitale bilder!

Vinner HØKK 27 "Lang september", Kristin Baumann (Asker og Bærum Fotoklubb)

Vinner HØKK 27 «Lang september», Kristin Baumann (Asker og Bærum Fotoklubb)

Det er en glede og ære at så mange sender inn bilder hvert år, og vi har fortsatt premier, plaketter og diplomer å dele ut til dyktige norske fotoamatører. Den relativt nye kategorien Beste fotoklubb videreføres også i år, og som tidligere henter vi inn dyktige jurymedlemmer med god bakgrunn innen fotografi. Så fyr løs, ta bilder som du brenner for eller bruk bilder du har stor tro på. Kanskje nettopp du blir vinneren i år?

Norsk Selskap for Fotografi bidrar igjen med sin flotte pokal til beste bilde, og Hønefoss Sparebank bidrar med to kompaktkameraer, til hhv. beste menneskeportrett og beste naturbilde.

Innleveringsfrist 1. november 2018
Dato for premiering og visning blir annonsert senere.

NSFF-godkjenning 2018/05

Premiering

 1. Beste fotograf totalt: Gullplakett og pengepremie
 2. Beste bilder: Gullplakett og pokal fra NSFF
  • Inntil 2 sølvplaketter
  • Inntil 3 bronseplaketter
 3. Beste naturbilde: Gullplakett og kompaktkamera gitt av Hønefoss Sparebank
 4. Beste menneskeportrett: Gullplakett og kompaktkamera gitt av Hønefoss Sparebank
 5. Beste HØKK-fotograf: Gullplakett
 6. Beste fotoklubb totalt: Gullplakett
 7. Hederlig omtale og antatte: Diplomer

Ca. 25 % av bildene vil bli antatt.

Konkurranseregler

 1. Konkurransen er åpen for alle fotografer i Norge. Tidligere premierte bilder i konkurransen kan ikke delta, men har bildet oppnådd Hederlig Omtale eller Antatt, kan du gjerne prøve det igjen.
 2. Juryens avgjørelse er definitiv og kan ikke påklages, og ved å delta har man akseptert konkurransereglene.
 3. Tema: Fritt, og inntil 4 bilder per fotograf.
 4. Deltagergebyret er kr. 150,- som må innbetales klubbens bankkonto 2230.20.10521 innen 1. november. Merk betalingen med: 28. Hønefoss. Viktig! Navn på fotograf må fremgå av betalingen. NB! Vi tar ikke Paypal – betaling til konto er eneste betalingsmetode.
 5. HØKK forbeholder seg retten til følgende bruk uten vederlag:
  • Vinnerbilder vil bli brukt av HØKK i forbindelse med konkurransen og relaterte ting som årsmeldinger o.l.
  • Vinnerbildene kan publiseres sammen med informasjon om konkurransen, på nett eller i trykte media.
 6. Innleveringsfrist er 1. november.
  • Bildene sendes på e-post til: nasjonalhokk@gmail.com
  • I e-posten SKAL det angis navn og adresse på fotograf og navn på bildefilene som legges ved e-posten, og navn på fotoklubb hvis man er medlem av en, så klubben din er med i konkurransen om Beste fotoklubb.
  • Vi kan dessverre ikke love omgående bekreftelse på mottak, men alt besvares etter hvert.
  • Bilder som ikke følger disse reglene blir ikke godtatt:
   • Bildene skal være i jpg-format.
   • Bildefilene må ha riktig navn.
    LES DETTE NØYE: Bildetittel og navn på fotograf skal fremgå av filnavnet i denne rekkefølge med mellomrom mellom ordene og vanlig bindestrek i tillegg mellom bildenavn og fotograf (eks: Vinterlandskap – Ole Olsen). Store bokstaver, og æ, ø og å er ok, men IKKE tegn som , . _ osv. Annen informasjon skal ikke inkluderes i filnavnet.
  • Bildene BØR være minimum 1024 x 768 piksler for å fremstå best mulig ved visning til jury.

Kontaktperson: Tore Hansen, tlf. 41 90 81 45 (m), tlf. 32 12 07 31 (hj)
E-postadresse: nasjonalhokk@gmail.com / G+ side: Nasjonal fotokonkurranse arrangert av HØKK


Oppdatert desember 2018: Resultater finner du nå i NSFF Magasin!