Denne nyhetsartikkelen er mer enn ett år gammel og kan være utdatert. Gå til nyhetsoversikten.

Vestkysten fotokamp

Skodje Fotoklubb, Bekkalokket Fotoklubb og Haugaland Fotoklubb har – i samarbeid med CEWE Japan Photo – gleden av å invitere alle fotografer bosatt i Norge til den 3. Vestkysten Fotokamp.

Konkurransen har fritt tema i to klasser: mono og farge. Innlevering skjer på www.photocompentries.net/?org=Bekka. Du leverer én gang og deltar i tre spennende juryeringer!

Prisen for å delta er som i fjor kr. 300,-, som gir adgang til begge klassene og alle tre juryeringer. Deltakeravgiften betales på innleveringssiden.

Regler:

 • Bildefilene skal ha maks. 1920 px bredde, maks. 1080 px høyde, og være maks. 2 MB.
 • Bilder som har oppnådd bedre enn antatt i tidligere Vestkysten Fotokamp kan ikke delta.
 • Alle bildene skal ha tittel, ”Uten Tittel” og lignende er ikke tillatt.
 • Alle bilder eller deler av bildene må være fra digitalt opptak eller skannet fotografi, og med opphav hos autor.
 • Man kan levere inntil fire bilder i hver av de to klassene, tilsammen maks. åtte bilder.
 • Deltagere som ikke har betalt før stenging, blir ikke bedømt.

Kalender:

 • Innlevering starter: 10/10 2018
 • Innlevering stenger: 18/11 2018
 • Juryering: ultimo november
 • Resultat offentlig: november/desember
 • Premier sendes ut over nyttår
 • Utstillinger/visninger: våren 2019

Jury:

De innleverte bildene vil bli juryert av kvalifiserte juryer valgt ut av de tre klubbene.

Premiering:

Det vil bli delt ut 1., 2. og 3. plass, HO og antatte i begge klassene. Totalt skal antatte og premierte utgjøre 25–30 % av innsendte bidrag i hver salong.
Konkurransen er godkjent av NSFF med patronat 2018/4, og vil derfor telle til NSFF-plaketter og -hederstegn. Resultatene blir automatisk registrert i systemet.

 • Gavekort til en verdi av kr 1500,- på bildeprodukt fra CEWE Japan Photo til gullvinner
 • Gavekort til en verdi av kr 750,- på bildeprodukt fra CEWE Japan Photo til sølvvinner
 • Gavekort til en verdi av kr 350,- på bildeprodukt fra CEWE Japan Photo til bronsevinner

Videre kåres beste naturbilde (Skodje), beste gatefoto (Bekkalokket) og beste portrett (Haugaland) som hver premieres med NSFF-pokal.

Viktige definisjoner:

 • Et sort-/hvittbilde som går fra veldig mørk grå (svart) til veldig lys grå (hvit) er et monokromt arbeid. Et sort/hvittbilde tonet i én enkelt farge vil fortsatt være monokromt. Derimot vil et bilde som bare delvis er tonet eller der en man beholder én farge være et fargebilde (polykromt), og skal da stille i fargeklassen.
 • Det vil IKKE bli brukt PSA/FIAP-regler i bedømming av ”beste naturbilde”! En kan altså ha menneskeskapte detaljer i naturbilder.
 • Beste gatefoto bør virke naturlig og ikke arrangert.

Kontakter:

Vestkysten Fotokamp arrangørlogoer


Tillegg desember 2018: Vinnerbildene kan sees hos NSFF Magasin.