Denne nyhetsartikkelen er mer enn ett år gammel og kan være utdatert. Gå til nyhetsoversikten.

NSFF har inngått en avtale med If Skadeforsikring om en (kollektiv) kamera-/verdiforsikring.
Dette er en unik forsikring KUN for NSFF-medlemmer.

Generelt om vilkårene:

 • Gjelder hele verden
 • Gjelder tyveri, skadeverk, brann, vannskade, naturskade, «annen plutselig skade», indre skade, glass/LCD
 • Egenandel: 1500,-
 • Ved skade/tap må medlemmet kontakte NSFF for å få skadeskjema, som sendes utfylt tilbake til NSFF (PDF)

Sikring mot tyveri

For forsikret utstyr som tas med på reiser gjelder følgende:

 • Forsikret utstyr skal bæres med eller oppbevares på låst hotellrom, lugar etc.
 • Nøkler må oppbevares utilgjengelig for uvedkommende
 • Forsikret utstyr skal, når kjøretøy, campingvogn eller båt forlates, oppbevares i separat, låst bagasjerom uten vindu

Pris

Prisen er det aller hyggeligste med avtalen. Den er delt i fire kategorier, basert på verdien:

 • Inntil 50.000 kroner: kr. 600,-/år
 • Inntil 100.000 kroner: kr. 1.150,-/år
 • Inntil 200.000 kroner: kr. 2.250,-/år
 • Inntil 300.000 kroner: kr. 3.350,-/år

Prisen blir regulert årlig.

For å tegne forsikringen, må medlemmene sende en mail til forsikring@nsff.no (ikke til If Skadeforsikring), og NSFF bekrefter ved å sende tilbake vilkårene, forsikringssertifikat og en faktura (årlig innbetaling). 

Når vi vet at en vanlig kameraforsikring koster ca. 3 % av verdien per år (dvs. ca. 3000,-/år for 100.000 kroners-pakken), påstår vi at medlemmene sparer inn kontingentpengene til klubben sin og NSFF mange ganger!