Denne nyhetsartikkelen er mer enn ett år gammel og kan være utdatert. Gå til nyhetsoversikten.

Medlemmer og medlemsklubber i NSFF har anledning til å søke om støtte til sine prosjekt og arrangement. Nå i høst er fristen 1. oktober – har du søknaden din klar?

Vilkår for NSFF-stipend er grundig beskrevet på egen side, og informasjon om arrangementsstøtte finner du her. Både klubb og enkeltmedlemmer kan søke. Søknad inkludert budsjett sendes sekretariat@nsff.no. Lykke til!

Neste søknadsrunde har frist 1. april.

Husk også stipendmulighet hos det nordiske forbundet

Medlemmer i NSFF har også mulighet til å søke om et arbeidsstipendium på 500 euro hos NFFF – Nordisk Forbund For Fotografi. Der er søknadsfristen 30. september.