Denne nyhetsartikkelen er mer enn ett år gammel og kan være utdatert. Gå til nyhetsoversikten.

Norske amatørfilmere har tradisjonelt sterke bånd til Estland, og vi deler derfor som vanlig invitasjonen til «The International Festival of Non-commercial Film Makers», denne gang den 16. i rekken. Festivalen organiseres av Association of Estonian Non-Commercial Cinema og avholdes i Tallinn 20. oktober.

  • Alle filmamatører og -studenter oppfordres til å delta.
  • Hver deltaker/klubb kan sende inn så mange filmer de ønsker.
  • Hver film kan ha en varighet på inntil 25 minutter.
  • Festivalspråkene er estisk, engelsk og tysk.
  • Innsendelse kan skje via DVD, USB-stick eller fildelingstjenester som f.eks. Google Drive, innen 10.09.2018. Se registreringsskjema (knapp nedenfor) for detaljer.
  • Digitale filer sendes til: jaak.jarvine@mail.ee

Filmene bedømmes i tre klasser:

  • A-gruppen: ungdomsklassen, opp til 20 år
  • B-gruppen: filmstudenter
  • C-gruppen: alle andre amatørfilmmakere

Om man ønsker å delta fysisk på festivalen må man selv sørge for å booke reise og overnatting. Festivalen arrangeres i Cinema Artis (Solaris Center, Estonia str. 9, Tallinn).

Association of Estonian Non-Commercial Cinema
Tel. +372 6484974, +372 55924240
E-mail: jaak.jarvine@mail.ee
Web: efl.planet.ee