Denne nyhetsartikkelen er mer enn ett år gammel og kan være utdatert. Gå til nyhetsoversikten.

Arendal fotoklubb plukker ut bilder til klubb-NM (mobilfoto: Birgit Fostervold)

Arendal fotoklubb plukker ut bilder til klubb-NM (mobilfoto: Birgit Fostervold)

Innleveringsfristen for NM har passert og det er på tide å velja ut klubbarbeid som deltar i NM for klubbar.

NM for klubbar er ein separat konkurranse, der kvar klubb vel ut og deltar med 20 av dei innleverte bildene til NM. Små klubbar har derfor i prinsippet dei same muligheitar til å vinna klubb-NM som større klubbar. Husk at det er maks 4 bilder per autor, dvs. at klubben din må ha minst 5 deltakande medlemmar for å delta i NM for klubbar.

NM for klubbar blir juryert av den lokale juryen i Narvik.

Sjå her for meir informasjon og reglar her.

Fremgangsmåte

1. Gå til NSFF.no og klikk på «Min side» (logg inn dersom du ikkje har gjort det allerede).
2. Klikk på «For medlemmer»
3. Klikk på «For klubbtillitsvalgte» og så på din klubb
4. Nedst på sida under overskrifta «For konkurranseansvarlig», klikk på «Utvelgelse av klubbarbeider for ….»
5. Klikk på lenka under «Norgesmesterskap Foto høsten 2017», så skal du komma inn på sida for å velja ut klubbarbeid.

Merk at du berre får tilgang dersom du er lagt inn som konkurranseansvarlig (eller assistent) i din klubb.