Denne nyhetsartikkelen er mer enn ett år gammel og kan være utdatert. Gå til nyhetsoversikten.

Sommeren er over oss, og hva er vel bedre å bruke de kjærkomne fritimene til enn å planlegge fotografiske prosjekt? Kjekt å ta med i planleggingen er muligheten for økonomisk tilskudd, både fra eget forbund og nå også fra det nordiske.

Stipend fra NFFF

Nordisk Forbund for Fotografi gir stipend til enkeltmedlemmer og klubber tilsluttet RSF, SDF, NSFF og SKsL. Det utdeles ett stipend til hvert land, hver på 500 euro. Søknadsfristen er 1. september.

Det finnes mer informasjon om dette på nordic.photo nettsider.

Snart frist for årets andre søknadsrunde for NSFF-stipend

Vilkår for NSFF-stipend er grundig beskrevet på egen side. Som for NFFF-stipend kan både klubb og enkeltmedlemmer søke. Man kan søke om disse stipendene to ganger årlig, og andre runde har søknadsfrist 1. oktober. Lykke til!

Tidligere tildeling

Narvik Kameraklubb fikk i 2011 tildelt kr 12.500,- i arrangementsstøtte for markering av sitt 70-årsjubileum. Dette resulterte blant annet i utstillingen «Mystikk», med 76 bilder fra 20 fotografer. Se video nedenfor: