Denne nyhetsartikkelen er mer enn ett år gammel og kan være utdatert. Gå til nyhetsoversikten.

NSFF Landsmøte planlegges avholdt lørdag 18.mars 2017 kl 12.00
Sted: I området OSLO lufthavn, Gardermoen
I henhold til vedtektene varsles herved om gjennomføring av Landsmøte.
Landsmøtet og film og fototreff er fra 2017 to adskilte arrangementer.
Film og fototreff vil heretter bli arrangert regionsvis og på flere steder i landet ila året.
Landsmøtet vil bli arrangert årlig, på et sted hvor kommunikasjon og kapasitet er tilstede.
Det vil også innbefatte det årlige regionkontaktmøtet og klubbledermøtet.
NSFF ved styret ønsker at så mange klubber kan og vil være representert,
og NSFF legger nå forholdene til rette for dette.

Bjørn Riise

Leder NSFF